Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Bystroškovia z Bystrého – prví na Slovensku

Správy / Ostatné / Bystroškovia z Bystrého – prví na Slovensku

Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Žilina v pondelok 11. 11. 2013 privítalo mladých novinárov pri vyhodnotení celoslovenského kola súťaže PRO SLAVIS 2013, v ktorej sa škôlkarský časopis Bystroško z MŠ Bystré 172 umiestnil na prvom mieste. Prvý mediálny úspech získali malí škôlkari aj vďaka spolupráci materskej školy so SZUŠ Jastrabie nad Topľou, najmä jej učiteľke Lucii Brandabúrovej, ktorá je autorkou časopiseckého nápadu i jeho spracovania. Súťaž PRO SLAVIS organizuje už 15 rokov Dom Matice slovenskej v Žiline. 

Bystroškovia z Bystrého – prví na Slovensku

Správy / Ostatné / Bystroškovia z Bystrého – prví na Slovensku

Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Žilina v pondelok 11. 11. 2013 privítalo mladých novinárov pri vyhodnotení celoslovenského kola súťaže PRO SLAVIS 2013, v ktorej sa škôlkarský časopis Bystroško z MŠ Bystré 172 umiestnil na prvom mieste. Prvý mediálny úspech získali malí škôlkari aj vďaka spolupráci materskej školy so SZUŠ Jastrabie nad Topľou, najmä jej učiteľke Lucii Brandabúrovej, ktorá je autorkou časopiseckého nápadu i jeho spracovania. Súťaž PRO SLAVIS organizuje už 15 rokov Dom Matice slovenskej v Žiline. 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok