Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vitaj v škole!

Správy / Školstvo / Vitaj v škole!

Aké sú môžnosti reklamy?

Každý z nás už v živote videl, alebo počul ako si vtáčiky stavajú hniezdo. Nikto ich to neučil, nikto im nepomáhal a vedia, že je to potrebné urobiť, aby mali kde zniesť vajíčka. Človek si podobne chystá hniezdočko lásky, v ktorom vychováva svoje potomstvo. Na Základnej škole Kukučínova v Čemernom sme spolu so žiakmi ôsmej a šiestej triedy besedovali na tému Medzigeneračných vzťahov. Začali sme pekne od lásky muža a ženy, ktorá splodí deti a pokračovali v spolunažívaní v rodine. Žiaci sa aktívne zapájali a spolu sme si vymieňali životné skúsenosti zo života vo viacgeneračných rodinách. Besedovali sme o sebarealizácii, fyziologických potrebách, sociálnych potrebách, o potrebe úcty a bezpečia. Otec, mama, detičky i starí rodičia sa potrebujú sebarealizovať a svoju zdravú sebahodnotu využiť v pestovaní zdravých vzťahov v rodine. Hovorili sme o podriaďovaní sa autoritám (rodičia, starí rodičia, učitelia, vedúci v práci a pod.) Ctiť si otca a matku prináša do života mladých ľudí mnoho požehnania. Starí ľudia, ktorí komunikujú s deťmi, vnúčatami i pravnúčatami, prinesú do ich životov mnoho skúseností a cenných rád. Súkromie a intimita zdravých rodín je oázou načerpania nových síl a útočiskom pred nebezpečenstvom. Vnútorne fungujúca viacgeneračná rodina svieti na široko ďaleko. Takisto však aj dysfunkčnú rodinu hneď odhalíme aj s jej deštrukčnými dopadmi na jednotlivcov i spoločnosť. Prajeme mladým ľuďom plnohodnotný život bez živorenia a nájdenie zmyslu života v dávaní a prijímaní lásky. Pani učiteľka Renátka Rákošová nás už dnes pozvala na ďalšiu besedu v rámci mesiaca úcty k starším. Veľmi sa spolu s Aničkou tešíme!

MVDr. Viera Kulichová
nezisková organizácia JÓNA
Vranov nad Topľou

Vitaj v škole!

Správy / Školstvo / Vitaj v škole!

Aké sú môžnosti reklamy?

Každý z nás už v živote videl, alebo počul ako si vtáčiky stavajú hniezdo. Nikto ich to neučil, nikto im nepomáhal a vedia, že je to potrebné urobiť, aby mali kde zniesť vajíčka. Človek si podobne chystá hniezdočko lásky, v ktorom vychováva svoje potomstvo. Na Základnej škole Kukučínova v Čemernom sme spolu so žiakmi ôsmej a šiestej triedy besedovali na tému Medzigeneračných vzťahov. Začali sme pekne od lásky muža a ženy, ktorá splodí deti a pokračovali v spolunažívaní v rodine. Žiaci sa aktívne zapájali a spolu sme si vymieňali životné skúsenosti zo života vo viacgeneračných rodinách. Besedovali sme o sebarealizácii, fyziologických potrebách, sociálnych potrebách, o potrebe úcty a bezpečia. Otec, mama, detičky i starí rodičia sa potrebujú sebarealizovať a svoju zdravú sebahodnotu využiť v pestovaní zdravých vzťahov v rodine. Hovorili sme o podriaďovaní sa autoritám (rodičia, starí rodičia, učitelia, vedúci v práci a pod.) Ctiť si otca a matku prináša do života mladých ľudí mnoho požehnania. Starí ľudia, ktorí komunikujú s deťmi, vnúčatami i pravnúčatami, prinesú do ich životov mnoho skúseností a cenných rád. Súkromie a intimita zdravých rodín je oázou načerpania nových síl a útočiskom pred nebezpečenstvom. Vnútorne fungujúca viacgeneračná rodina svieti na široko ďaleko. Takisto však aj dysfunkčnú rodinu hneď odhalíme aj s jej deštrukčnými dopadmi na jednotlivcov i spoločnosť. Prajeme mladým ľuďom plnohodnotný život bez živorenia a nájdenie zmyslu života v dávaní a prijímaní lásky. Pani učiteľka Renátka Rákošová nás už dnes pozvala na ďalšiu besedu v rámci mesiaca úcty k starším. Veľmi sa spolu s Aničkou tešíme!

MVDr. Viera Kulichová
nezisková organizácia JÓNA
Vranov nad Topľou
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok