Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Gréckokatolícky duchovný Michal Kučera oslávil sedemdesiatiny

Správy / Ostatné / Gréckokatolícky duchovný Michal Kučera oslávil sedemdesiatiny

 Gréckokatolícky duchovný Michal Kučera oslávil sedemdesiatiny

Dňa 28.10.2013 primátor mesta Ján Ragan slávnostne prijal gréckokatolíckeho duchovného Michala Kučeru, ktorý 19.10.2013 oslávil krásne životné jubileum – sedemdesiatiny. Počas tejto slávnostnej chvíle mu primátor mesta poďakoval za jeho prácu, ktorú vykonal pre naše mesto a poprial mu veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania a entuziazmu do budúcna. Michal Kučera sa narodil sa v dedinke Úpor. Po ukončení teologických štúdií bol v roku 1965 ordinovaný v Prešove. V rokoch 1996 - 1999 bol rektorom kňazského seminára v Prešove a v rokoch 1996 - 1997 odborným asistentom Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove. Vo Vranove nad Topľou - v Čemernom pôsobil od roku 1999. Najprv v rokoch 1999 - 2003 ako okresný dekan vranovského dekanátu, 2003 ako protopresbyter vranovsko-čemernianského protopresbyteriátu a od roku 2004 ako farár vo farnosti Čemerné. 11. novembra 2003 bol menovaný do Kňazskej rady a 12. novembra 2003 do Zboru konzultorov. Za jeho pôsobenia sa vo farnosti rozvíjali mnohé aktivity, do ktorých sa zapájal a podporoval ich nielen aktívnou pomocou, ale aj modlitbami. Spolupracoval pri organizovaní Medzinárodného festivalu duchovnej piesne, podporoval športové vyžitie mladých, počas jeho pôsobenia prebehla vonkajšia rekonštrukcia kostola v Čemernom a pomáhal pri stavbe kostola na Juhu. V júli 2011 odišiel z našej farnosti do dôchodku a pôsobí ako výpomocný duchovný vo farnosti Vranov – juh.

Gréckokatolícky duchovný Michal Kučera oslávil sedemdesiatiny

Správy / Ostatné / Gréckokatolícky duchovný Michal Kučera oslávil sedemdesiatiny

 Gréckokatolícky duchovný Michal Kučera oslávil sedemdesiatiny

Dňa 28.10.2013 primátor mesta Ján Ragan slávnostne prijal gréckokatolíckeho duchovného Michala Kučeru, ktorý 19.10.2013 oslávil krásne životné jubileum – sedemdesiatiny. Počas tejto slávnostnej chvíle mu primátor mesta poďakoval za jeho prácu, ktorú vykonal pre naše mesto a poprial mu veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania a entuziazmu do budúcna. Michal Kučera sa narodil sa v dedinke Úpor. Po ukončení teologických štúdií bol v roku 1965 ordinovaný v Prešove. V rokoch 1996 - 1999 bol rektorom kňazského seminára v Prešove a v rokoch 1996 - 1997 odborným asistentom Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove. Vo Vranove nad Topľou - v Čemernom pôsobil od roku 1999. Najprv v rokoch 1999 - 2003 ako okresný dekan vranovského dekanátu, 2003 ako protopresbyter vranovsko-čemernianského protopresbyteriátu a od roku 2004 ako farár vo farnosti Čemerné. 11. novembra 2003 bol menovaný do Kňazskej rady a 12. novembra 2003 do Zboru konzultorov. Za jeho pôsobenia sa vo farnosti rozvíjali mnohé aktivity, do ktorých sa zapájal a podporoval ich nielen aktívnou pomocou, ale aj modlitbami. Spolupracoval pri organizovaní Medzinárodného festivalu duchovnej piesne, podporoval športové vyžitie mladých, počas jeho pôsobenia prebehla vonkajšia rekonštrukcia kostola v Čemernom a pomáhal pri stavbe kostola na Juhu. V júli 2011 odišiel z našej farnosti do dôchodku a pôsobí ako výpomocný duchovný vo farnosti Vranov – juh.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok