Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Gréckokatolícky duchovný Michal Kučera oslávil sedemdesiatiny

Správy / Ostatné / Gréckokatolícky duchovný Michal Kučera oslávil sedemdesiatiny

 Gréckokatolícky duchovný Michal Kučera oslávil sedemdesiatiny
Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 28.10.2013 primátor mesta Ján Ragan slávnostne prijal gréckokatolíckeho duchovného Michala Kučeru, ktorý 19.10.2013 oslávil krásne životné jubileum – sedemdesiatiny. Počas tejto slávnostnej chvíle mu primátor mesta poďakoval za jeho prácu, ktorú vykonal pre naše mesto a poprial mu veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania a entuziazmu do budúcna. Michal Kučera sa narodil sa v dedinke Úpor. Po ukončení teologických štúdií bol v roku 1965 ordinovaný v Prešove. V rokoch 1996 - 1999 bol rektorom kňazského seminára v Prešove a v rokoch 1996 - 1997 odborným asistentom Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove. Vo Vranove nad Topľou - v Čemernom pôsobil od roku 1999. Najprv v rokoch 1999 - 2003 ako okresný dekan vranovského dekanátu, 2003 ako protopresbyter vranovsko-čemernianského protopresbyteriátu a od roku 2004 ako farár vo farnosti Čemerné. 11. novembra 2003 bol menovaný do Kňazskej rady a 12. novembra 2003 do Zboru konzultorov. Za jeho pôsobenia sa vo farnosti rozvíjali mnohé aktivity, do ktorých sa zapájal a podporoval ich nielen aktívnou pomocou, ale aj modlitbami. Spolupracoval pri organizovaní Medzinárodného festivalu duchovnej piesne, podporoval športové vyžitie mladých, počas jeho pôsobenia prebehla vonkajšia rekonštrukcia kostola v Čemernom a pomáhal pri stavbe kostola na Juhu. V júli 2011 odišiel z našej farnosti do dôchodku a pôsobí ako výpomocný duchovný vo farnosti Vranov – juh.

Gréckokatolícky duchovný Michal Kučera oslávil sedemdesiatiny

Správy / Ostatné / Gréckokatolícky duchovný Michal Kučera oslávil sedemdesiatiny

 Gréckokatolícky duchovný Michal Kučera oslávil sedemdesiatiny
Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 28.10.2013 primátor mesta Ján Ragan slávnostne prijal gréckokatolíckeho duchovného Michala Kučeru, ktorý 19.10.2013 oslávil krásne životné jubileum – sedemdesiatiny. Počas tejto slávnostnej chvíle mu primátor mesta poďakoval za jeho prácu, ktorú vykonal pre naše mesto a poprial mu veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania a entuziazmu do budúcna. Michal Kučera sa narodil sa v dedinke Úpor. Po ukončení teologických štúdií bol v roku 1965 ordinovaný v Prešove. V rokoch 1996 - 1999 bol rektorom kňazského seminára v Prešove a v rokoch 1996 - 1997 odborným asistentom Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove. Vo Vranove nad Topľou - v Čemernom pôsobil od roku 1999. Najprv v rokoch 1999 - 2003 ako okresný dekan vranovského dekanátu, 2003 ako protopresbyter vranovsko-čemernianského protopresbyteriátu a od roku 2004 ako farár vo farnosti Čemerné. 11. novembra 2003 bol menovaný do Kňazskej rady a 12. novembra 2003 do Zboru konzultorov. Za jeho pôsobenia sa vo farnosti rozvíjali mnohé aktivity, do ktorých sa zapájal a podporoval ich nielen aktívnou pomocou, ale aj modlitbami. Spolupracoval pri organizovaní Medzinárodného festivalu duchovnej piesne, podporoval športové vyžitie mladých, počas jeho pôsobenia prebehla vonkajšia rekonštrukcia kostola v Čemernom a pomáhal pri stavbe kostola na Juhu. V júli 2011 odišiel z našej farnosti do dôchodku a pôsobí ako výpomocný duchovný vo farnosti Vranov – juh.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok