Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Posvätenie domu smútku v Nižnom Kručove

Správy / Obce / Posvätenie domu smútku v Nižnom Kručove

Aké sú môžnosti reklamy?

Obec Nižný Kručov v októbri 2013 úspešne dokončila dom smútku, ktorý bol slávnostne posvätený dňa 20.10.2013 o 12.00 hod. Realizácia projektu domu smútku, na ktorý bol rozpočet z roku 2009 5 000 000 SKK (165 970 Eur) sa podarila za sumu 2 400 000 SKK (80 000 Eur). Obec Nižný Kručov tým, že sme robili dobrovoľné zbierky občanov a brigády – práce svojpomocne postavila dom smútku za polovicu z daného rozpočtu. Preto chcem touto cestou poďakovať:

- rímskokatolíckej cirkvi, a občanom Nižného Kručova menovite p. Ľ.Borošovi, Ing. J.Borošovi a p. M.Sabolovej za poskytnutie pozemku na výstavbu domu smútku,
- stavebnej fi SBK s.r.o. Ľ.Borošovi Vranov n.T. za stavebnú časť a za ostatnú pomoc, ako aj firme RENOVA Ľ.Marcinčinovi, NOVITA B.Marcinčinovi, RD-Systém Ľ.Ďuriškovi, ELMIT s.r.o. F.Miklošovi, fi Š. Senderák, fi FRESH J.Hermanovský,
- rímskokatolíckej cirkvi v Čemernom za darovanie vnútorného interiérového zariadenia (obetného stola a kazateľnice),
- všetkým občanom z N.Kručova, ktorí prispeli na finančnú zbierku a ktorí prispeli vlastnou prácou na brigádach,
- všetkým občanom z Komáran, ktorí prispeli na finančnú zbierku
- a všetkým Vám ktorí ste akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k tomuto nádhernému a dlhoočakávanému dielu.
 
Mgr. Vladimíra Hermanovská,
starostka obce Nižný Kručov

Posvätenie domu smútku v Nižnom Kručove

Správy / Obce / Posvätenie domu smútku v Nižnom Kručove

Aké sú môžnosti reklamy?

Obec Nižný Kručov v októbri 2013 úspešne dokončila dom smútku, ktorý bol slávnostne posvätený dňa 20.10.2013 o 12.00 hod. Realizácia projektu domu smútku, na ktorý bol rozpočet z roku 2009 5 000 000 SKK (165 970 Eur) sa podarila za sumu 2 400 000 SKK (80 000 Eur). Obec Nižný Kručov tým, že sme robili dobrovoľné zbierky občanov a brigády – práce svojpomocne postavila dom smútku za polovicu z daného rozpočtu. Preto chcem touto cestou poďakovať:

- rímskokatolíckej cirkvi, a občanom Nižného Kručova menovite p. Ľ.Borošovi, Ing. J.Borošovi a p. M.Sabolovej za poskytnutie pozemku na výstavbu domu smútku,
- stavebnej fi SBK s.r.o. Ľ.Borošovi Vranov n.T. za stavebnú časť a za ostatnú pomoc, ako aj firme RENOVA Ľ.Marcinčinovi, NOVITA B.Marcinčinovi, RD-Systém Ľ.Ďuriškovi, ELMIT s.r.o. F.Miklošovi, fi Š. Senderák, fi FRESH J.Hermanovský,
- rímskokatolíckej cirkvi v Čemernom za darovanie vnútorného interiérového zariadenia (obetného stola a kazateľnice),
- všetkým občanom z N.Kručova, ktorí prispeli na finančnú zbierku a ktorí prispeli vlastnou prácou na brigádach,
- všetkým občanom z Komáran, ktorí prispeli na finančnú zbierku
- a všetkým Vám ktorí ste akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k tomuto nádhernému a dlhoočakávanému dielu.
 
Mgr. Vladimíra Hermanovská,
starostka obce Nižný Kručov
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok