Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesiac úcty k starším v Zariadení pre seniorov Nový Domov Stropkov

Správy / Ostatné / Mesiac úcty k starším v Zariadení pre seniorov Nový Domov Stropkov

Práve v mesiaci úcty k starším - v októbri oslávilo Zariadenie pre seniorov Nový Domov Stropkov prvé výročie svojho fungovania. Klientov začiatkom mesiaca potešilo a rozveselilo vystúpenie folklórneho súboru Stropkovčan, navštívili nás klienti z Domu detí božieho milosrdenstva, s ktorými sme si spoločne zaspievali a záver mesiaca patril bohatému kultúrnemu programu, ktorým sme zároveň oslávili 1. výročie otvorenia nášho zariadenia. Vzhľadom na to, že pozvanými na daný program boli aj príbuzní našich klientov a ďalší významní hostia rozhodli sme sa uskutočniť túto akciu mimo nášho zariadenia. Vhodné podmienky nám poskytla 1. Základná škola Hrnčiarska - bezbariérový prístup, vyhovujúca kapacita jedálne a nezištný prístup riaditeľa p. Vasilka, za čo mu patrí naše veľké poďakovanie. Program otvorili deti z menovanej školy pod vedením ich vychovávateľky p. Potomovej s pásmom milých básní a piesní. Následne prítomných hostí privítal predseda správnej rady neziskovej organizácie Nový Domov p. Kačmár a v programe pokračoval ženský spevácky súbor z Nacinej Vsi, ktorých vystriedal folklórny súbor Vranovčan . Zlatým klincom programu bolo spevácke vystúpenie našich klientov, ktorých pri ich prejave vrelo povzbudzovalo celé publikum. Pozvaných hostí a účinkujúcich následne čakala bohatá recepcia v Novom Domove, ktorú pripravili naše šikovné pracovníčky. Veríme, že sme prítomných hostí programom potešili a dali najavo našu úctu a pochopenie k vyššiemu veku a problémom s tým súvisiacimi. 

Mgr. Žiaková

Mesiac úcty k starším v Zariadení pre seniorov Nový Domov Stropkov

Správy / Ostatné / Mesiac úcty k starším v Zariadení pre seniorov Nový Domov Stropkov

Práve v mesiaci úcty k starším - v októbri oslávilo Zariadenie pre seniorov Nový Domov Stropkov prvé výročie svojho fungovania. Klientov začiatkom mesiaca potešilo a rozveselilo vystúpenie folklórneho súboru Stropkovčan, navštívili nás klienti z Domu detí božieho milosrdenstva, s ktorými sme si spoločne zaspievali a záver mesiaca patril bohatému kultúrnemu programu, ktorým sme zároveň oslávili 1. výročie otvorenia nášho zariadenia. Vzhľadom na to, že pozvanými na daný program boli aj príbuzní našich klientov a ďalší významní hostia rozhodli sme sa uskutočniť túto akciu mimo nášho zariadenia. Vhodné podmienky nám poskytla 1. Základná škola Hrnčiarska - bezbariérový prístup, vyhovujúca kapacita jedálne a nezištný prístup riaditeľa p. Vasilka, za čo mu patrí naše veľké poďakovanie. Program otvorili deti z menovanej školy pod vedením ich vychovávateľky p. Potomovej s pásmom milých básní a piesní. Následne prítomných hostí privítal predseda správnej rady neziskovej organizácie Nový Domov p. Kačmár a v programe pokračoval ženský spevácky súbor z Nacinej Vsi, ktorých vystriedal folklórny súbor Vranovčan . Zlatým klincom programu bolo spevácke vystúpenie našich klientov, ktorých pri ich prejave vrelo povzbudzovalo celé publikum. Pozvaných hostí a účinkujúcich následne čakala bohatá recepcia v Novom Domove, ktorú pripravili naše šikovné pracovníčky. Veríme, že sme prítomných hostí programom potešili a dali najavo našu úctu a pochopenie k vyššiemu veku a problémom s tým súvisiacimi. 

Mgr. Žiaková
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok