Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Martin na bielom koni

Správy / Ostatné / Martin na bielom koni

Pán učiteľ vstúpil do triedy. Tak, deti na koho si dnes spomíname??? Prosím, na Martina na bielom koni. Ozvala sa žiačka. Ja vám porozprávam o jednom nositeľovi tohto krásneho mena. Pred mnohými storočiami sa narodil na území Maďarska chlapec. Ako 15-ročný vstúpil do armády. Bol vojakom. Nebol krutý, mal citlivé srdce. Raz prechádzal bránou mesta Amiens. Tam uvidel žobráka, ktorý prosil okoloidúcich o almužnu. Žobrák sa striasol od zimy, lebo mal na sebe iba roztrhanú tenkú košeľu. A viete, čo tento vojak urobil??? Zišiel z bieleho koňa, vytiahol z pošvy meč a preťal svoj červený plášť. Polovicu z neho si ponechal, aby ho aspoň chránil pred zimou a druhou polovicou obkrútil tresúce telo. Nasledujúcu noc sa mu zjavil Pán Ježiš. Plecia mal zahalené polovicou plášťa, ktorý dal vojak žobrákovi. Toto všetko ním tak otriaslo, že odišiel od vojska, vybral sa k biskupovi a stal sa jeho žiakom. Neskôr odišiel ako pustovník na osamelý ostrov blízko talianskeho mesta Janov. Tam v r. 361 založil kláštor a o 10 rokov bol zvolený za biskupa. Zomrel 8. novembra 367. Jeho telo pochovali 11. novembra. Tak sa z vojaka stal Martina na bielom koni, láskavý k úbohým ľudom. 11. Novembra si spomeňme na prvý snežík a na Martina na bielom koni. Dajme sa prekvapiť. Či bude na spomínaný deň padať snežík, to sa uvidí.

Zoltán Benko

Martin na bielom koni

Správy / Ostatné / Martin na bielom koni

Pán učiteľ vstúpil do triedy. Tak, deti na koho si dnes spomíname??? Prosím, na Martina na bielom koni. Ozvala sa žiačka. Ja vám porozprávam o jednom nositeľovi tohto krásneho mena. Pred mnohými storočiami sa narodil na území Maďarska chlapec. Ako 15-ročný vstúpil do armády. Bol vojakom. Nebol krutý, mal citlivé srdce. Raz prechádzal bránou mesta Amiens. Tam uvidel žobráka, ktorý prosil okoloidúcich o almužnu. Žobrák sa striasol od zimy, lebo mal na sebe iba roztrhanú tenkú košeľu. A viete, čo tento vojak urobil??? Zišiel z bieleho koňa, vytiahol z pošvy meč a preťal svoj červený plášť. Polovicu z neho si ponechal, aby ho aspoň chránil pred zimou a druhou polovicou obkrútil tresúce telo. Nasledujúcu noc sa mu zjavil Pán Ježiš. Plecia mal zahalené polovicou plášťa, ktorý dal vojak žobrákovi. Toto všetko ním tak otriaslo, že odišiel od vojska, vybral sa k biskupovi a stal sa jeho žiakom. Neskôr odišiel ako pustovník na osamelý ostrov blízko talianskeho mesta Janov. Tam v r. 361 založil kláštor a o 10 rokov bol zvolený za biskupa. Zomrel 8. novembra 367. Jeho telo pochovali 11. novembra. Tak sa z vojaka stal Martina na bielom koni, láskavý k úbohým ľudom. 11. Novembra si spomeňme na prvý snežík a na Martina na bielom koni. Dajme sa prekvapiť. Či bude na spomínaný deň padať snežík, to sa uvidí.

Zoltán Benko

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok