Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Deň otvorených dverí v DSS Vranov nad Topľou

Správy / Ostatné / Deň otvorených dverí v DSS Vranov nad Topľou

Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 25. októbra 2013 sme otvorili dvere nášho zariadenia pre širokú verejnosť, rodičov i pozvaných hostí. Prítomných srdečne privítala riaditeľka DSS Mgr. Silvia Kmecová a uviedla, že si váži každého kto v tento deň navštívil naše zariadenie, pretože prítomnosť a záujem ľudí vnímame ako podporu našej činnosti.

V tento deň nás prišli podporiť aj PhDr. Margita Poptrajanovski – vedúca odboru sociálneho Ú PSK, Ing. Mária Holíková PhD. - vedúca odboru financií Ú PSK, riaditeľ ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou Ing. Ľubomír Lukič, ale aj primátor mesta Vranov n.T. a zároveň podpredseda PSK Ing. Ján Ragan, riaditeľky a riaditelia domovov sociálnych služieb a ďalší hostia.
 
Pestrým programom nás zabavili deti z DSS a krízového strediska. Po programe boli všetci prítomní pozvaní k prehliadke nášho zariadenia, spoznaniu našich klientov, zamestnancov a činností (canisterapia, ergoterapia, práce na hrnčiarskom kruhu), ktoré v zariadení realizujeme. Najviac sa páčili konkrétne ukážky canisterapie pod vedením p. Moniky Vrančíkovej a práca p. Jany Vozárovej na hrnčiarskom kruhu.
Tešili sme sa z pozitívnych reakcií nielen na priestory zariadenia, ale hlavne na ľudský prístup zamestnancov k našim klientom. Ako uviedla p. riaditeľka - „...žiarivé oči, spokojnosť a úsmev na tvárach detí nás uisťuje v tom, že naša práca má zmysel...a súčasne nás to zaväzuje, aby sme tímovou spoluprácou aj naďalej zlepšovali úroveň poskytovaných sociálnych služieb s dôrazom na individuálne potreby každého klienta v našom zariadení...“
 
Povzbudivo sme vnímali aj ďakovnú reč p. Márie Homzovej, ktorá za rodičov našich detí vyjadrila hlboké uznanie a posun v našej práci...
V závere sa riaditeľka DSS poďakovala za spoluprácu zamestnancom ÚPSK, rodičom a príbuzným, sponzorom, ale najväčšiu vďaku vyslovila zamestnancom DSS.
 
Tento deň nás všetkých obohatil, povzbudil do ďalšej práce a už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník DOD v DSS Vranov nad Topľou.
 
Mgr. Silvia Kmecová
zamestnanci a klienti DSS

Deň otvorených dverí v DSS Vranov nad Topľou

Správy / Ostatné / Deň otvorených dverí v DSS Vranov nad Topľou

Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 25. októbra 2013 sme otvorili dvere nášho zariadenia pre širokú verejnosť, rodičov i pozvaných hostí. Prítomných srdečne privítala riaditeľka DSS Mgr. Silvia Kmecová a uviedla, že si váži každého kto v tento deň navštívil naše zariadenie, pretože prítomnosť a záujem ľudí vnímame ako podporu našej činnosti.

V tento deň nás prišli podporiť aj PhDr. Margita Poptrajanovski – vedúca odboru sociálneho Ú PSK, Ing. Mária Holíková PhD. - vedúca odboru financií Ú PSK, riaditeľ ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou Ing. Ľubomír Lukič, ale aj primátor mesta Vranov n.T. a zároveň podpredseda PSK Ing. Ján Ragan, riaditeľky a riaditelia domovov sociálnych služieb a ďalší hostia.
 
Pestrým programom nás zabavili deti z DSS a krízového strediska. Po programe boli všetci prítomní pozvaní k prehliadke nášho zariadenia, spoznaniu našich klientov, zamestnancov a činností (canisterapia, ergoterapia, práce na hrnčiarskom kruhu), ktoré v zariadení realizujeme. Najviac sa páčili konkrétne ukážky canisterapie pod vedením p. Moniky Vrančíkovej a práca p. Jany Vozárovej na hrnčiarskom kruhu.
Tešili sme sa z pozitívnych reakcií nielen na priestory zariadenia, ale hlavne na ľudský prístup zamestnancov k našim klientom. Ako uviedla p. riaditeľka - „...žiarivé oči, spokojnosť a úsmev na tvárach detí nás uisťuje v tom, že naša práca má zmysel...a súčasne nás to zaväzuje, aby sme tímovou spoluprácou aj naďalej zlepšovali úroveň poskytovaných sociálnych služieb s dôrazom na individuálne potreby každého klienta v našom zariadení...“
 
Povzbudivo sme vnímali aj ďakovnú reč p. Márie Homzovej, ktorá za rodičov našich detí vyjadrila hlboké uznanie a posun v našej práci...
V závere sa riaditeľka DSS poďakovala za spoluprácu zamestnancom ÚPSK, rodičom a príbuzným, sponzorom, ale najväčšiu vďaku vyslovila zamestnancom DSS.
 
Tento deň nás všetkých obohatil, povzbudil do ďalšej práce a už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník DOD v DSS Vranov nad Topľou.
 
Mgr. Silvia Kmecová
zamestnanci a klienti DSS
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok