Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Veľkolepá oslava v Nižnom Kručove

Správy / Obce / Veľkolepá oslava v Nižnom Kručove

Aké sú môžnosti reklamy?

Občania N. Kručova sa dočkali prekrásneho „domu smútku“, ktorý bol posvätený dňa 20. 10. 2013 o 12.00 hod. Na posviacke sa zúčastnili všetci duchovní otcovia: ev., rím.-kat., gr.-kat. a iní kazatelia rôznych náboženstiev z Vranova n/T. Na počesť posvätenia „Domu smútku“ sa konala aj „Svätá liturgia“ v rím.-kat. kostole v N. Kručove. Každý občan mal z toho veľkú radosť. Veď brigádnicky sa zúčastnili pri výstavbe Domu smútku. Dňa 20. 10. 2013 bolo aj slávnostné privítanie pozvaných hostí, ktoré vykonala Mgr. V. Hermanovská, starostka obce. Podával sa aj slávnostný obed, na ktorom si pochutnávali aj duchovní otcovia. Druhá časť osláv bola „Úcta k starším“ spojená s kultúrnym programom v podaní MŠ a vystúpil aj folklórny súbor z Čemerného. Bol to dvojhodinový program. Pani starostka pripomenula, že v tomto roku je tomu 60 rokov, keď v r. 1953 prvýkrát nastúpil na ZŠ ako riaditeľ školy p. Z. Benko, ktorý v N. Kručove vydržal 15 rokov. Na oslavách sa zúčastnili žiaci - seniori, ktorých pred 60 rokmi p. učiteľ učil. Teda sa stretol po 60 rokoch so svojimi žiakmi, ktorí majú viac ako 60 rokov. V závere osláv pri dobrej hudbe sa podával veľmi dobrý guľáš, ktorý pripravila riaditeľka MŠ. Za všetko patrí poďakovanie Mgr. V. Hermanovskej, ktorá sa pričinila o to, aby obec mala krásny Dom smútku. Na veľkolepú oslavu budú občania dlho-dlho spomínať. Vďaka za krásny kult. program, ale aj za občerstvenie. Oslavy sa ukončili o 17.00 hod. Na pokyn p. starostky hudba zahrala p. učiteľovi obľúbenú pesničku „Ja parobok z Kapušian, nemám ženu, len som sám“. Za pieseň vďaka.

Zoltán Benko

Veľkolepá oslava v Nižnom Kručove

Správy / Obce / Veľkolepá oslava v Nižnom Kručove

Aké sú môžnosti reklamy?

Občania N. Kručova sa dočkali prekrásneho „domu smútku“, ktorý bol posvätený dňa 20. 10. 2013 o 12.00 hod. Na posviacke sa zúčastnili všetci duchovní otcovia: ev., rím.-kat., gr.-kat. a iní kazatelia rôznych náboženstiev z Vranova n/T. Na počesť posvätenia „Domu smútku“ sa konala aj „Svätá liturgia“ v rím.-kat. kostole v N. Kručove. Každý občan mal z toho veľkú radosť. Veď brigádnicky sa zúčastnili pri výstavbe Domu smútku. Dňa 20. 10. 2013 bolo aj slávnostné privítanie pozvaných hostí, ktoré vykonala Mgr. V. Hermanovská, starostka obce. Podával sa aj slávnostný obed, na ktorom si pochutnávali aj duchovní otcovia. Druhá časť osláv bola „Úcta k starším“ spojená s kultúrnym programom v podaní MŠ a vystúpil aj folklórny súbor z Čemerného. Bol to dvojhodinový program. Pani starostka pripomenula, že v tomto roku je tomu 60 rokov, keď v r. 1953 prvýkrát nastúpil na ZŠ ako riaditeľ školy p. Z. Benko, ktorý v N. Kručove vydržal 15 rokov. Na oslavách sa zúčastnili žiaci - seniori, ktorých pred 60 rokmi p. učiteľ učil. Teda sa stretol po 60 rokoch so svojimi žiakmi, ktorí majú viac ako 60 rokov. V závere osláv pri dobrej hudbe sa podával veľmi dobrý guľáš, ktorý pripravila riaditeľka MŠ. Za všetko patrí poďakovanie Mgr. V. Hermanovskej, ktorá sa pričinila o to, aby obec mala krásny Dom smútku. Na veľkolepú oslavu budú občania dlho-dlho spomínať. Vďaka za krásny kult. program, ale aj za občerstvenie. Oslavy sa ukončili o 17.00 hod. Na pokyn p. starostky hudba zahrala p. učiteľovi obľúbenú pesničku „Ja parobok z Kapušian, nemám ženu, len som sám“. Za pieseň vďaka.

Zoltán Benko

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok