Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Projekt: Škola podporujúca zdravie

Správy / Školstvo / Projekt: Škola podporujúca zdravie

Aké sú môžnosti reklamy?

Základná škola Slovenská Kajňa je do tohto projektu zapojená od roku 1997. Projekt je medzinárodný a vo svete sa rozvíja na podnet Svetovej zdravotníckej organizácie. Realizáciou úloh projektu sa naša škola posúva od tradičnej zdravotnej výchovy v školách k európskemu trendu škôl podporujúcich zdravie. Podstatou projektu je vytvorenie zdravého prostredia v školách a výchova detí ku zdravému životnému štýlu, zdravým životným návykom a zdravie podporujúcemu správaniu. Praktickým riešením, ako dlhodobo a cieľavedome pracovať s deťmi a rozvíjať v nich vzťah k rôznym tematickým oblastiam týkajúcich sa ich zdravia je na našej škole už tradičný Týždeň zdravia, ktorý sme realizovali minulý týždeň pri príležitosti Svetového dňa výživy a duševného zdravia. Každý deň sme venovali inej problematike. Zdôraznili sme význam konzumácie jabĺk, mlieka, dodržiavanie pitného režimu a pohybových aktivít. Počas veľkých prestávok mali žiaci možnosť zapojiť sa do zaujímavých aktivít, súťaží a tvorivých dielní, či otestovať si svoje vedomosti o zdraví. Najkrajším jabĺčkom školy bolo jabĺčko Timky Melníkovej z tretej triedy. Žiaci spolu s triednymi učiteľmi a rodičmi vytvorili úžasné produkty s jesennými motívmi z gaštanov, tekvíc, zeleniny aj ovocia, ktoré si môžete pozrieť na našej webovej stránke www.zsslovkajna.edupage.sk. Nechýbal ani mliečny bufet s chutným teplým kakaom a mliečnymi výrobkami. Možno táto naša aktivita bude inšpiráciou aj pre iné školy.

Projekt: Škola podporujúca zdravie

Správy / Školstvo / Projekt: Škola podporujúca zdravie

Aké sú môžnosti reklamy?

Základná škola Slovenská Kajňa je do tohto projektu zapojená od roku 1997. Projekt je medzinárodný a vo svete sa rozvíja na podnet Svetovej zdravotníckej organizácie. Realizáciou úloh projektu sa naša škola posúva od tradičnej zdravotnej výchovy v školách k európskemu trendu škôl podporujúcich zdravie. Podstatou projektu je vytvorenie zdravého prostredia v školách a výchova detí ku zdravému životnému štýlu, zdravým životným návykom a zdravie podporujúcemu správaniu. Praktickým riešením, ako dlhodobo a cieľavedome pracovať s deťmi a rozvíjať v nich vzťah k rôznym tematickým oblastiam týkajúcich sa ich zdravia je na našej škole už tradičný Týždeň zdravia, ktorý sme realizovali minulý týždeň pri príležitosti Svetového dňa výživy a duševného zdravia. Každý deň sme venovali inej problematike. Zdôraznili sme význam konzumácie jabĺk, mlieka, dodržiavanie pitného režimu a pohybových aktivít. Počas veľkých prestávok mali žiaci možnosť zapojiť sa do zaujímavých aktivít, súťaží a tvorivých dielní, či otestovať si svoje vedomosti o zdraví. Najkrajším jabĺčkom školy bolo jabĺčko Timky Melníkovej z tretej triedy. Žiaci spolu s triednymi učiteľmi a rodičmi vytvorili úžasné produkty s jesennými motívmi z gaštanov, tekvíc, zeleniny aj ovocia, ktoré si môžete pozrieť na našej webovej stránke www.zsslovkajna.edupage.sk. Nechýbal ani mliečny bufet s chutným teplým kakaom a mliečnymi výrobkami. Možno táto naša aktivita bude inšpiráciou aj pre iné školy.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok