Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Projekt EUROSCOLA 2014 na Cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi

Správy / Ostatné / Projekt EUROSCOLA 2014 na Cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi

Aké sú môžnosti reklamy?

Informačná kancelária Európ­skeho parlamentu na Slovensku každoročne vyhlasuje súťaž v rámci programu Euroscola. Cieľom tejto súťaže je posilniť verejnú diskusiu o aktuálnych otázkach a problémoch týkajúcich sa Európy. 

Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi sa do programu Euroscola zapojilo po druhýkrát a v tomto ročníku sme zorganizovali niekoľko veľmi zaujímavých sprievodných podujatí. Po návšteve poslancov NR SR p. Jána HUDACKÉHO a p. Pavla ZAJACA, študenti zorganizovali v centre mesta Vranov nad Topľou informačno-osvetovú anketu s tematikou volieb do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2014, do ktorej sa zapojilo viac ako 140 náhodne oslovených občanov.
 
V utorok 15. októbra na pôde našej školy privítali poslankyňu EP, p. Katarínu NEVEĎALOVÚ, s ktorou sme prežili príjemné predpoludnie. Viac než 120 študentov gymnázia s ňou diskutovalo a hľadalo odpovede na otázky a problémy, ktoré ich trápia. 
 
Stredu 16. októbra sme mali možnosť zažiť video konferenciu s ďalším poslanom EP p. Miroslavom MIKOLÁŠIKOM. Pán poslanec sa s nami spojil on-line priamo zo zasadnutia v Štrasburgu a venoval nám svoj vzácny voľný čas. Študenti mali možnosť vypočuť si aktuálne novinky zo zasadnutia EP, ale zostalo dosť času aj na diskusiu a otázky študentov.
 
Štvrtok 17. októbra sme opäť v rámci programu pripravili stretnutie s primátorom mesta Vranov nad Topľou a súčasne podpredsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK), p. Jánom RAGANOM. Študenti sa dozvedeli, ako funguje administratíva PSK aj zaujímavosti o zastúpení nášho kraja v Bruseli. Študentov zaujímali tiež otázky týkajúce sa samosprávy mesta Vranov n. T.
 
Popoludní si naši študenti pripravili pre rodičov a hostí prezentačné pásmo na tému Zosúladenie pracovného a rodinného života, keďže Európsky parlament by mal vyhlásiť túto tému za ťažiskovú na nasledujúci rok 2014. Prezentácie a sprievodné slovo na túto tému mali medzi rodičmi veľmi silný ohlas.
 
A keďže dobrých podujatí nikdy nie je dosť, pripravili si študenti nášho gymnázia pre našich seniorov v mesiaci október, ktorý je zároveň mesiacom úcty k starším, vzdelávacie a kultúrne pásmo na tému EÚ vo svete. V pondelok 21. októbra sa stretli v spoločenskej miestnosti Domova pre seniorov, kde spolu strávili príjemné predpoludnie venované problematike EÚ, ale aj kultúrnemu programu.
 
Súťaž v rámci programu Euroscola ešte nekončí a my sa spolu tešíme na ďalšie aktivity a vzácnych hostí, ktorých privítame na pôde nášho cirkevného gymnázia.
 

Projekt EUROSCOLA 2014 na Cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi

Správy / Ostatné / Projekt EUROSCOLA 2014 na Cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi

Aké sú môžnosti reklamy?

Informačná kancelária Európ­skeho parlamentu na Slovensku každoročne vyhlasuje súťaž v rámci programu Euroscola. Cieľom tejto súťaže je posilniť verejnú diskusiu o aktuálnych otázkach a problémoch týkajúcich sa Európy. 

Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi sa do programu Euroscola zapojilo po druhýkrát a v tomto ročníku sme zorganizovali niekoľko veľmi zaujímavých sprievodných podujatí. Po návšteve poslancov NR SR p. Jána HUDACKÉHO a p. Pavla ZAJACA, študenti zorganizovali v centre mesta Vranov nad Topľou informačno-osvetovú anketu s tematikou volieb do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2014, do ktorej sa zapojilo viac ako 140 náhodne oslovených občanov.
 
V utorok 15. októbra na pôde našej školy privítali poslankyňu EP, p. Katarínu NEVEĎALOVÚ, s ktorou sme prežili príjemné predpoludnie. Viac než 120 študentov gymnázia s ňou diskutovalo a hľadalo odpovede na otázky a problémy, ktoré ich trápia. 
 
Stredu 16. októbra sme mali možnosť zažiť video konferenciu s ďalším poslanom EP p. Miroslavom MIKOLÁŠIKOM. Pán poslanec sa s nami spojil on-line priamo zo zasadnutia v Štrasburgu a venoval nám svoj vzácny voľný čas. Študenti mali možnosť vypočuť si aktuálne novinky zo zasadnutia EP, ale zostalo dosť času aj na diskusiu a otázky študentov.
 
Štvrtok 17. októbra sme opäť v rámci programu pripravili stretnutie s primátorom mesta Vranov nad Topľou a súčasne podpredsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK), p. Jánom RAGANOM. Študenti sa dozvedeli, ako funguje administratíva PSK aj zaujímavosti o zastúpení nášho kraja v Bruseli. Študentov zaujímali tiež otázky týkajúce sa samosprávy mesta Vranov n. T.
 
Popoludní si naši študenti pripravili pre rodičov a hostí prezentačné pásmo na tému Zosúladenie pracovného a rodinného života, keďže Európsky parlament by mal vyhlásiť túto tému za ťažiskovú na nasledujúci rok 2014. Prezentácie a sprievodné slovo na túto tému mali medzi rodičmi veľmi silný ohlas.
 
A keďže dobrých podujatí nikdy nie je dosť, pripravili si študenti nášho gymnázia pre našich seniorov v mesiaci október, ktorý je zároveň mesiacom úcty k starším, vzdelávacie a kultúrne pásmo na tému EÚ vo svete. V pondelok 21. októbra sa stretli v spoločenskej miestnosti Domova pre seniorov, kde spolu strávili príjemné predpoludnie venované problematike EÚ, ale aj kultúrnemu programu.
 
Súťaž v rámci programu Euroscola ešte nekončí a my sa spolu tešíme na ďalšie aktivity a vzácnych hostí, ktorých privítame na pôde nášho cirkevného gymnázia.
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok