Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Knižnica ukončila projekt pre seniorov, aktivity pokračujú naďalej

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Knižnica ukončila projekt pre seniorov, aktivity pokračujú naďalej

Aké sú môžnosti reklamy?

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou ukončila v týchto dňoch realizáciu projektu s názvom Dávať je viac ako dostávať zameraného na podporu dobrovoľníctva a voľnočasových aktivít staršej generácie obyvateľov vranovského regiónu. Cieľom projektu bolo umožniť aktívnym seniorom, ktorí sa venujú rôznym formám dobrovoľníckej činnosti, nadobudnúť nové poznatky a zručnosti v rôznych oblastiach a vedieť ich odovzdávať ďalej. Počas piatich mesiacov sa v knižnici uskutočnilo množstvo zaujímavých podujatí so zameraním na orálnu históriu, umeleckú oblasť, pohyb a tréningy pamäti. V rámci pohybového workshopu nacvičila skupina seniorov veselý country tanec, s ktorým sa už niekoľkokrát predstavila aj vranovskej verejnosti.

Touto cestou vyjadruje Horno­zemplínska knižnica poďakovanie Nadácii Orange za finančnú podporu projektu v rámci programu Zelená pre seniorov 2013, taktiež všetkým lektorom – Mgr. Danke Petrufovej, Bc. Juliane Hajdukovej, PaedDr. Martinovi Molnárovi, Ing. Františkovi Bertovi, Beáte Halandovej a Ľubici Mikovej za odborné vedenie workshopov, ako aj ostatným spolupracujúcim osobám a najmä všetkým seniorom, ktorí sa so záujmom, obdivuhodnou zodpovednosťou a trpezlivosťou zapájali do jednotlivých činností.
 
Aj v nasledujúcom období sa v priestoroch Hornozemplínskej knižnice budú seniori stretávať pri zhotovovaní umeleckých a úžitkových predmetov. Ďalšia tvorivá dielňa sa uskutoční v utorok 5. novembra o 9.00 hod. Vstup je voľný pre každého, kto má rád príjemnú spoločnosť a ručné práce. Okrem umeleckých činností plánuje knižnica v poslednom novembrovom týždni realizovať II. ročník prehliadky v prednese poézie a prózy seniorov. Záujemcovia sa o tomto podujatí môžu bližšie informovať v knižnici na oddelení špeciálnych služieb. O termíne konania podujatia bude verejnosť v blízkej dobe informovaná. Tešíme sa na ďalšie spoločné projekty a príjemnú spoluprácu s verejnosťou.

 Mária Perejdová
 

Knižnica ukončila projekt pre seniorov, aktivity pokračujú naďalej

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Knižnica ukončila projekt pre seniorov, aktivity pokračujú naďalej

Aké sú môžnosti reklamy?

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou ukončila v týchto dňoch realizáciu projektu s názvom Dávať je viac ako dostávať zameraného na podporu dobrovoľníctva a voľnočasových aktivít staršej generácie obyvateľov vranovského regiónu. Cieľom projektu bolo umožniť aktívnym seniorom, ktorí sa venujú rôznym formám dobrovoľníckej činnosti, nadobudnúť nové poznatky a zručnosti v rôznych oblastiach a vedieť ich odovzdávať ďalej. Počas piatich mesiacov sa v knižnici uskutočnilo množstvo zaujímavých podujatí so zameraním na orálnu históriu, umeleckú oblasť, pohyb a tréningy pamäti. V rámci pohybového workshopu nacvičila skupina seniorov veselý country tanec, s ktorým sa už niekoľkokrát predstavila aj vranovskej verejnosti.

Touto cestou vyjadruje Horno­zemplínska knižnica poďakovanie Nadácii Orange za finančnú podporu projektu v rámci programu Zelená pre seniorov 2013, taktiež všetkým lektorom – Mgr. Danke Petrufovej, Bc. Juliane Hajdukovej, PaedDr. Martinovi Molnárovi, Ing. Františkovi Bertovi, Beáte Halandovej a Ľubici Mikovej za odborné vedenie workshopov, ako aj ostatným spolupracujúcim osobám a najmä všetkým seniorom, ktorí sa so záujmom, obdivuhodnou zodpovednosťou a trpezlivosťou zapájali do jednotlivých činností.
 
Aj v nasledujúcom období sa v priestoroch Hornozemplínskej knižnice budú seniori stretávať pri zhotovovaní umeleckých a úžitkových predmetov. Ďalšia tvorivá dielňa sa uskutoční v utorok 5. novembra o 9.00 hod. Vstup je voľný pre každého, kto má rád príjemnú spoločnosť a ručné práce. Okrem umeleckých činností plánuje knižnica v poslednom novembrovom týždni realizovať II. ročník prehliadky v prednese poézie a prózy seniorov. Záujemcovia sa o tomto podujatí môžu bližšie informovať v knižnici na oddelení špeciálnych služieb. O termíne konania podujatia bude verejnosť v blízkej dobe informovaná. Tešíme sa na ďalšie spoločné projekty a príjemnú spoluprácu s verejnosťou.

 Mária Perejdová
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok