Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Gazdinky zo Sečovskej Polianky varili najlepšie pirohy

Správy / Obce / Gazdinky zo Sečovskej Polianky varili najlepšie pirohy

Aké sú môžnosti reklamy?

Veľkou atrakciou cez víkend bola gastronomická súťaž v lepení a varení pirohov, do ktorej sa zapojili šikovné gazdinky zo Sečovskej Polianky. Úlohou súťažiacich, ktorí boli v piatich družstvách, bolo pripraviť z 1 kg múky v určenom časovom limite čo najväčší počet pirohov so stanovenou veľkosťou. Porota v zložení: Anna Delyová, predsedníčka poroty, Viera Sopková a Anna Kmecová, ako členky poroty ocenili na 1. mieste Irenu Bílu a Oľgu Gáborovú, na 2. mieste sa umiestnili Alžbeta Madarová a Marta Hájniková, 3.miesto patrilo Anne Kandalovej a Anne Vargovej, 4. miesto Anne Jakubovej a Helene Matiskovej a na piatom mieste Anna Iľková a Verona Hrivňáková. Pri tejto dvojici nesmieme zabudnúť ani na pochvalu za najúhľadnejšie nalepené pirohy, ktoré ochutili tvarohom a slivkovým lekvárom. A tak ako kedysi naše mamky aj ženy si pri lepení pirohov zaspievali a celý čas si doberali „tehotnú Marču“ (v podaní Márie Kohútovej). 

Celá táto súťaž bola súčasťou hlavného programu „K úcte k starším“, na ktorý prijali pozvanie poslanci Obecného zastupiteľstva a predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku PaedDr. Ján Popaďák. 
 
O ochranných prvkoch, na ktoré by nemali seniori vo večerných hodinách na ceste zabúdať im porozprával lektor zo Strednej priemyselnej školy strojárskej v Snine Ing. Michal Roman.
 
Po bloku ľudového tanca a spevu svojím humorom osviežili prítomných deti zo ZŠ v Sečovskej Polianke. Tradične k sprievodným podujatiam patrila aj súťaž pre chlapov. Keďže ženy sa pri lepení pirohov veľmi snažili, chceli vedieť či sa im aj vydarili - bolo ich treba ochutnať. Ale nie hocijako, ale čo v najkratšom čase zjesť 15 pirohov. „Najlepším jedákom pirohov“ spomedzi piatich dobrovoľníkov sa stal Milan Hájnik
 
Ďakujeme šikovným gazdinkám zo ZO JDS v Sečovskej Polianke, ktoré opäť potvrdili, že nepatria ešte do starého železa.
 
HZOS

Gazdinky zo Sečovskej Polianky varili najlepšie pirohy

Správy / Obce / Gazdinky zo Sečovskej Polianky varili najlepšie pirohy

Aké sú môžnosti reklamy?

Veľkou atrakciou cez víkend bola gastronomická súťaž v lepení a varení pirohov, do ktorej sa zapojili šikovné gazdinky zo Sečovskej Polianky. Úlohou súťažiacich, ktorí boli v piatich družstvách, bolo pripraviť z 1 kg múky v určenom časovom limite čo najväčší počet pirohov so stanovenou veľkosťou. Porota v zložení: Anna Delyová, predsedníčka poroty, Viera Sopková a Anna Kmecová, ako členky poroty ocenili na 1. mieste Irenu Bílu a Oľgu Gáborovú, na 2. mieste sa umiestnili Alžbeta Madarová a Marta Hájniková, 3.miesto patrilo Anne Kandalovej a Anne Vargovej, 4. miesto Anne Jakubovej a Helene Matiskovej a na piatom mieste Anna Iľková a Verona Hrivňáková. Pri tejto dvojici nesmieme zabudnúť ani na pochvalu za najúhľadnejšie nalepené pirohy, ktoré ochutili tvarohom a slivkovým lekvárom. A tak ako kedysi naše mamky aj ženy si pri lepení pirohov zaspievali a celý čas si doberali „tehotnú Marču“ (v podaní Márie Kohútovej). 

Celá táto súťaž bola súčasťou hlavného programu „K úcte k starším“, na ktorý prijali pozvanie poslanci Obecného zastupiteľstva a predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku PaedDr. Ján Popaďák. 
 
O ochranných prvkoch, na ktoré by nemali seniori vo večerných hodinách na ceste zabúdať im porozprával lektor zo Strednej priemyselnej školy strojárskej v Snine Ing. Michal Roman.
 
Po bloku ľudového tanca a spevu svojím humorom osviežili prítomných deti zo ZŠ v Sečovskej Polianke. Tradične k sprievodným podujatiam patrila aj súťaž pre chlapov. Keďže ženy sa pri lepení pirohov veľmi snažili, chceli vedieť či sa im aj vydarili - bolo ich treba ochutnať. Ale nie hocijako, ale čo v najkratšom čase zjesť 15 pirohov. „Najlepším jedákom pirohov“ spomedzi piatich dobrovoľníkov sa stal Milan Hájnik
 
Ďakujeme šikovným gazdinkám zo ZO JDS v Sečovskej Polianke, ktoré opäť potvrdili, že nepatria ešte do starého železa.
 
HZOS
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok