Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Talenty v knižnici

Správy / Oznamy / Talenty v knižnici

Dňa 8. októbra 2013 o 8,30 hod. pozývajú OZ Korálky v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou pedagógov, žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na slávnostné vyhodnotenie regionálnej súťaže o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu pod názvom Čítačka s písačkou V. Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry SR v programe 4.5. Literatúra a knižná kultúra. Hlavnou hodnotiteľkou súťažných literárnych prác je pani spisovateľka Alžbeta Verešpejová z Prešova. Výtvarné práce odborne posúdila výtvarníčka pani Mária Križalkovičová. Víťazné literárne práce budú interpretované samotným autorom pred širokou verejnosťou a hodnotené odbornou porotou. 

Do literárnej súťaže sa zapojilo spolu 7 škôl vranovského regiónu a 108 žiakov vytvorilo 129 literárnych prác. Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo 7 škôl a 122 žiakov ilustrovalo 122 originálnych výtvarných prác. V tomto kreatívnom projekte vytvorili deti vlastné príbehy a v tento deň ukážu, ako ich prezentujú pred publikom. Knižnica tak poskytuje priestor mladým začínajúcim talentom. Víťazné literárne a výtvarné práce budú publikované v zborníku Čítačka s písačkou V., ktorý vydá Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.
Maďarová, Ocilková

Talenty v knižnici

Správy / Oznamy / Talenty v knižnici

Dňa 8. októbra 2013 o 8,30 hod. pozývajú OZ Korálky v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou pedagógov, žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na slávnostné vyhodnotenie regionálnej súťaže o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu pod názvom Čítačka s písačkou V. Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry SR v programe 4.5. Literatúra a knižná kultúra. Hlavnou hodnotiteľkou súťažných literárnych prác je pani spisovateľka Alžbeta Verešpejová z Prešova. Výtvarné práce odborne posúdila výtvarníčka pani Mária Križalkovičová. Víťazné literárne práce budú interpretované samotným autorom pred širokou verejnosťou a hodnotené odbornou porotou. 

Do literárnej súťaže sa zapojilo spolu 7 škôl vranovského regiónu a 108 žiakov vytvorilo 129 literárnych prác. Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo 7 škôl a 122 žiakov ilustrovalo 122 originálnych výtvarných prác. V tomto kreatívnom projekte vytvorili deti vlastné príbehy a v tento deň ukážu, ako ich prezentujú pred publikom. Knižnica tak poskytuje priestor mladým začínajúcim talentom. Víťazné literárne a výtvarné práce budú publikované v zborníku Čítačka s písačkou V., ktorý vydá Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.
Maďarová, Ocilková
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok