Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Svetový deň srdca upozorňoval na Kód zdravého života

Správy / Ostatné / Svetový deň srdca upozorňoval na Kód zdravého života

Svetový deň srdca (World Heart Day) je každoročným celosvetovým podujatím, ktoré vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca (World Heart Federation). Pripadá vždy na poslednú septembrovú nedeľu. Vo viac ako sto krajinách sveta sa organizujú informačné, športové a kultúrne podujatia, diskusie, merania rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení a pod. Základnou myšlienkou Svetového dňa srdca je zvýšiť verejné povedomie o rozpoznaní prvých príznakov ochorení kardiovaskulárneho systému a hlavne propagovať možnosti prevencie ich predčasného vzniku prostredníctvom zdravého životného štýlu.

Kampaň bola zameraná na edukáciu obyvateľstva o najzávažnejších rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak (hypertenzia), vysoký cholesterol, fajčenie, obezita, stres a ďalšie. Je dôležité poznať hodnoty týchto rizikových faktorov, tzv. Kódu zdravého života, pretože väčšina z nich nebolí a nemá vôbec žiadne príznaky.
 
Pri tejto príležitosti Slovenská kardiologická spoločnosť, Slovenská nadácia srdca a Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove pripravili vo štvrtok Deň otvorených dverí a piatkovú akciu pre verejnosť, kde bezplatne vyšetrovali celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, glukózu z kapilárnej krvi, krvný tlak a vypočítavali index telesnej hmotnosti a centrálnej obezity. 

Svetový deň srdca upozorňoval na Kód zdravého života

Správy / Ostatné / Svetový deň srdca upozorňoval na Kód zdravého života

Svetový deň srdca (World Heart Day) je každoročným celosvetovým podujatím, ktoré vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca (World Heart Federation). Pripadá vždy na poslednú septembrovú nedeľu. Vo viac ako sto krajinách sveta sa organizujú informačné, športové a kultúrne podujatia, diskusie, merania rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení a pod. Základnou myšlienkou Svetového dňa srdca je zvýšiť verejné povedomie o rozpoznaní prvých príznakov ochorení kardiovaskulárneho systému a hlavne propagovať možnosti prevencie ich predčasného vzniku prostredníctvom zdravého životného štýlu.

Kampaň bola zameraná na edukáciu obyvateľstva o najzávažnejších rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak (hypertenzia), vysoký cholesterol, fajčenie, obezita, stres a ďalšie. Je dôležité poznať hodnoty týchto rizikových faktorov, tzv. Kódu zdravého života, pretože väčšina z nich nebolí a nemá vôbec žiadne príznaky.
 
Pri tejto príležitosti Slovenská kardiologická spoločnosť, Slovenská nadácia srdca a Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove pripravili vo štvrtok Deň otvorených dverí a piatkovú akciu pre verejnosť, kde bezplatne vyšetrovali celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, glukózu z kapilárnej krvi, krvný tlak a vypočítavali index telesnej hmotnosti a centrálnej obezity. 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok