Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Súťaž mladých záchranárov vyhrali prvýkrát žiaci ZŠ Soľ

Správy / Školstvo / Súťaž mladých záchranárov vyhrali prvýkrát žiaci ZŠ Soľ

Súťaž mladých záchranárov vyhrali prvýkrát žiaci ZŠ Soľ
Aké sú môžnosti reklamy?

V areáli strelnice v Zámutove sa v utorok uskutočnilo obvodné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorej organizátorom je Obvodný úrad Vranov nad Topľou, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. V krásnom prostredí Slanských vrchov sa v poradí 8. ročníka zúčastnilo dvanásť súťažných družstiev základných škôl a 8-ročných gymnázií obvodu Vranov nad Topľou. „Teší nás rastúci záujem o tento druh súťaže, ktorej cieľom je priblížiť súťažnou formou mladým ľuďom základy sebaochrany a vzájomnej pomoci a preveriť ich znalosti v tejto oblasti. Zároveň je vhodné vyzdvihnúť aj stúpajúcu kvalitatívnu vedomostnú úroveň a pripravenosť žiakov, čo sa prejavilo aj vo vyrovnaných výsledkoch družstiev umiestnených v prvej polovici konečných výsledkov,“ uviedol Martin Vasko z odboru COaKR ObÚ. 

Víťazom sa premiérovo sa stali žiaci zo ZŠ Soľ. Ondreja Pačutu, Lukáša Nutára, Danielu Mikulovú a Timea Raničovú pripravoval Mgr. Jozef Ceľuch. Druhé miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Bystré pod vedením Mgr. Stanislava Sotáka. Tretia priečka patrí žiakom osemročného cirkevného gymnázia Vranov n.T., ktorým sa venovala PaedDr. Gabriela Bradovková. Krajského kola súťaže sa za náš obvod zúčastnia prvé dve súťažné družstvá. „Súťaže sme sa zúčastnili tretíkrát. Pri našej premiére sme skončili na 12. mieste a minulý rok nás od 3. priečky delil bod. Súťaž bola vyrovnaná aj teraz, pričom medzi prvým a šiestym boli naozaj iba minimálne rozdiely. Naši žiaci získali v minulosti viac potrebných skúseností a zručností v praktických disciplínach, ktoré využili vo svoj prospech. Samozrejme, s konečným umiestnením sme spokojní, ale pre mňa ako pedagóga je dôležitejšie, že môžeme u detí budovať kladný vzťah k prírode a naučiť ich správne reagovať v nepredvídaných situáciách,“ zdôraznil J. Ceľuch.

Súťaž mladých záchranárov vyhrali prvýkrát žiaci ZŠ Soľ

Správy / Školstvo / Súťaž mladých záchranárov vyhrali prvýkrát žiaci ZŠ Soľ

Súťaž mladých záchranárov vyhrali prvýkrát žiaci ZŠ Soľ
Aké sú môžnosti reklamy?

V areáli strelnice v Zámutove sa v utorok uskutočnilo obvodné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorej organizátorom je Obvodný úrad Vranov nad Topľou, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. V krásnom prostredí Slanských vrchov sa v poradí 8. ročníka zúčastnilo dvanásť súťažných družstiev základných škôl a 8-ročných gymnázií obvodu Vranov nad Topľou. „Teší nás rastúci záujem o tento druh súťaže, ktorej cieľom je priblížiť súťažnou formou mladým ľuďom základy sebaochrany a vzájomnej pomoci a preveriť ich znalosti v tejto oblasti. Zároveň je vhodné vyzdvihnúť aj stúpajúcu kvalitatívnu vedomostnú úroveň a pripravenosť žiakov, čo sa prejavilo aj vo vyrovnaných výsledkoch družstiev umiestnených v prvej polovici konečných výsledkov,“ uviedol Martin Vasko z odboru COaKR ObÚ. 

Víťazom sa premiérovo sa stali žiaci zo ZŠ Soľ. Ondreja Pačutu, Lukáša Nutára, Danielu Mikulovú a Timea Raničovú pripravoval Mgr. Jozef Ceľuch. Druhé miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Bystré pod vedením Mgr. Stanislava Sotáka. Tretia priečka patrí žiakom osemročného cirkevného gymnázia Vranov n.T., ktorým sa venovala PaedDr. Gabriela Bradovková. Krajského kola súťaže sa za náš obvod zúčastnia prvé dve súťažné družstvá. „Súťaže sme sa zúčastnili tretíkrát. Pri našej premiére sme skončili na 12. mieste a minulý rok nás od 3. priečky delil bod. Súťaž bola vyrovnaná aj teraz, pričom medzi prvým a šiestym boli naozaj iba minimálne rozdiely. Naši žiaci získali v minulosti viac potrebných skúseností a zručností v praktických disciplínach, ktoré využili vo svoj prospech. Samozrejme, s konečným umiestnením sme spokojní, ale pre mňa ako pedagóga je dôležitejšie, že môžeme u detí budovať kladný vzťah k prírode a naučiť ich správne reagovať v nepredvídaných situáciách,“ zdôraznil J. Ceľuch.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok