Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Pred „Dépečkom“ pribudne nové parkovisko

Správy / Mesto Vranov / Pred „Dépečkom“ pribudne nové parkovisko

Pred „Dépečkom“ pribudne nové parkovisko
Aké sú môžnosti reklamy?

Priestor pred „DéPečkom“ sa dočká úpravy. O budúcnosti plochy, ktorá je v dezolátnom stave, rokovali poslanci mestského zastupiteľstva ešte v júni. Vlastník pozemku spoločnosť EEI, s. r. o. navrhol dve alternatívy – vybudovanie spoplatneného parkoviska, čo však predpokladá zmenu územného plánu alebo rekonštrukciu plochy na vlastné náklady s tým, že od mesta získa do vlastníctva parkovisko pri obradnej sieni. 

Komisia územného rozvoja, dopravy a služieb zmenu územného plánu odmietla, čo Ľubomír Lukič potvrdil aj vo štvrtok. Rovnaký názor prezentovala za výbor miestnej časti Centrum Lýdia Ondrušová. Ako uviedla, týmto návrhom sa zaoberali dvakrát a rozsah parkovania považujú za nepomer k tomu, aký je dnes vytvorený priestor pre chodcov. „Prihováram sa za rozumný kompromis v spolupráci s architektom mesta. Projekt by mal byť spracovaný tak, aby sa neznížil životný priestor pre občanov,“ pripomenula L. Ondrušová, podľa ktorej sa musia brať do úvahy potreby tiež pešej, nielen motoristickej verejnosti. Ľubomír Pidaný pripomenul, že v centrálnej zóne je nedostatok parkovacích miest a tento projekt môže situáciu do istej miery vyriešiť. „Môžeme sa baviť, či má byť chodník o meter širší, prípadne či máme iné pripomienky... Nestavajme však bariéru v komunikácii s EEI, ktorá chce niečo produkovať a nehľadajme iba problémy, ako nechať tento priestor v súčasnom dezolátnom stave,“ reagoval Ľ. Pidaný. Prednosta Andrej Krišanda dodal, že parkoviská po 18.00 hod a počas víkendu sú bezplatné, čo by mohli oceniť návštevníci Mestského domu kultúry alebo okolitých reštaurácií. Štefan Topľanský podotkol, aby sa pri vizualizácii parkoviska prihliadalo na plánovanú víziu rozšírenie centra a neostalo iba pri asfaltovej ploche s naťahanými čiarami. 
 
Primátor Ján Ragan zdôraznil, že plocha pred „DéPečkom“ nepatrí mestu, no z jeho pohľadu je dôležité, aby sa ňou začalo niečo robiť, lebo v súčasnosti ohrozuje bezpečnosť a zároveň pôsobí neesteticky. Z toho dôvodu ho rozhodnutie poslancov zmeniť územný plán potešilo. „Som rád, že poslanci prijali moje argumenty. Plochu pred „DéPečkom“ potrebujeme nutne sfunkčniť nielen kvôli estetike, ale najmä pre to, že ohrozuje bezpečnosť a pre mamičky s kočíkmi, či občanov na vozíkoch je neprejazdná. Postup bude taký, že majiteľ pozemku požiada o zmenu územného plánu a pri vypracovaní projektu musí spolupracovať s metom. Hoci ide o zdĺhavý proces, dá sa stihnúť tak, aby v budúcom roku bola plocha upravená,“ uviedol J. Ragan. 
 

Pred „Dépečkom“ pribudne nové parkovisko

Správy / Mesto Vranov / Pred „Dépečkom“ pribudne nové parkovisko

Pred „Dépečkom“ pribudne nové parkovisko
Aké sú môžnosti reklamy?

Priestor pred „DéPečkom“ sa dočká úpravy. O budúcnosti plochy, ktorá je v dezolátnom stave, rokovali poslanci mestského zastupiteľstva ešte v júni. Vlastník pozemku spoločnosť EEI, s. r. o. navrhol dve alternatívy – vybudovanie spoplatneného parkoviska, čo však predpokladá zmenu územného plánu alebo rekonštrukciu plochy na vlastné náklady s tým, že od mesta získa do vlastníctva parkovisko pri obradnej sieni. 

Komisia územného rozvoja, dopravy a služieb zmenu územného plánu odmietla, čo Ľubomír Lukič potvrdil aj vo štvrtok. Rovnaký názor prezentovala za výbor miestnej časti Centrum Lýdia Ondrušová. Ako uviedla, týmto návrhom sa zaoberali dvakrát a rozsah parkovania považujú za nepomer k tomu, aký je dnes vytvorený priestor pre chodcov. „Prihováram sa za rozumný kompromis v spolupráci s architektom mesta. Projekt by mal byť spracovaný tak, aby sa neznížil životný priestor pre občanov,“ pripomenula L. Ondrušová, podľa ktorej sa musia brať do úvahy potreby tiež pešej, nielen motoristickej verejnosti. Ľubomír Pidaný pripomenul, že v centrálnej zóne je nedostatok parkovacích miest a tento projekt môže situáciu do istej miery vyriešiť. „Môžeme sa baviť, či má byť chodník o meter širší, prípadne či máme iné pripomienky... Nestavajme však bariéru v komunikácii s EEI, ktorá chce niečo produkovať a nehľadajme iba problémy, ako nechať tento priestor v súčasnom dezolátnom stave,“ reagoval Ľ. Pidaný. Prednosta Andrej Krišanda dodal, že parkoviská po 18.00 hod a počas víkendu sú bezplatné, čo by mohli oceniť návštevníci Mestského domu kultúry alebo okolitých reštaurácií. Štefan Topľanský podotkol, aby sa pri vizualizácii parkoviska prihliadalo na plánovanú víziu rozšírenie centra a neostalo iba pri asfaltovej ploche s naťahanými čiarami. 
 
Primátor Ján Ragan zdôraznil, že plocha pred „DéPečkom“ nepatrí mestu, no z jeho pohľadu je dôležité, aby sa ňou začalo niečo robiť, lebo v súčasnosti ohrozuje bezpečnosť a zároveň pôsobí neesteticky. Z toho dôvodu ho rozhodnutie poslancov zmeniť územný plán potešilo. „Som rád, že poslanci prijali moje argumenty. Plochu pred „DéPečkom“ potrebujeme nutne sfunkčniť nielen kvôli estetike, ale najmä pre to, že ohrozuje bezpečnosť a pre mamičky s kočíkmi, či občanov na vozíkoch je neprejazdná. Postup bude taký, že majiteľ pozemku požiada o zmenu územného plánu a pri vypracovaní projektu musí spolupracovať s metom. Hoci ide o zdĺhavý proces, dá sa stihnúť tak, aby v budúcom roku bola plocha upravená,“ uviedol J. Ragan. 
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok