Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Na Lúčnej a Rodinnej oblasti „vyrastie“ po 22 bytov

Správy / Mesto Vranov / Na Lúčnej a Rodinnej oblasti „vyrastie“ po 22 bytov

V budúcom roku sa vo Vranove začne s výstavbou dvoch 22-bytových jednotiek. Financovanie 4-podlažných nájomných bytových domov (bez výťahu) bude z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 70 % z obstarávacej ceny bytu a 30 % oprávnených nákladov bude financovaných vo forme nenávratnej dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Plocha bytu za týchto podmienok musí byť do 60 m2. Úroková sadzba úveru je 1%. Náklady na projektovú dokumentáciu budú prefinancované spoločnosťou (nezisková organizácia), ktorá bude realizovať výstavbu nájomných bytov. Mesto pri obstaraní nájomného bytu kúpou môže uzavrieť so zhotoviteľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následne bude uzavretá kúpna zmluva najneskôr do konca augusta nasledujúceho roka, ktorej súčasťou je právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Podanie žiadosti na ŠFRB a MDVaRR sa realizuje prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja v termíne od 15. 1. do 28. 2. príslušného kalendárneho roka. „Úver, ktorý plánujeme vziať zo ŠFRB, bude premietnutý do nájmu, teda výstavba bytov mesto nezaťaží a nezvýši ani našu úverovú zaťaženosť,“ pripomenul primátor Vranova Ján Ragan. 

Keďže mesto disponovalo viacerými voľnými pozemkami vhodnými na výstavbu, v hre boli sídliská Juh, Lúčna, a Rodinná oblasť. Voľba nakoniec padla na posledné dve alternatívy. „Rozhodujúcim pre nás bolo, aby sa náklady na výstavbu nezvyšovali. Z toho dôvodu sme vybrali lokality s už existujúcou infraštruktúrou. Zároveň sme nechceli prehusťovať sídliská ďalšími bytovými domami, preto sme sa popri Lúčnej rozhodli aj pre Rodinnú oblasť, kde v minulosti došlo k zbúraniu bytového domu,“ vysvetľoval J. Ragan. 

Byty budú mať štandardné vybavenie a nie sú prioritne určené pre neprispôsobivých občanov. Najskorší termín na začatie realizácie výstavby je máj – jún 2014. „Podľa žiadostí, ktoré evidujeme na úrade, je najväčší záujem o 1- a 2-izbové byty, o ktoré žiadajú mladí slobodní ľudia, mladé rodiny a seniori. Práve tejto cieľovej skupine chceme vyjsť v ústrety,“ komentoval bytovú štruktúru J. Ragan.

Na Lúčnej a Rodinnej oblasti „vyrastie“ po 22 bytov

Správy / Mesto Vranov / Na Lúčnej a Rodinnej oblasti „vyrastie“ po 22 bytov

V budúcom roku sa vo Vranove začne s výstavbou dvoch 22-bytových jednotiek. Financovanie 4-podlažných nájomných bytových domov (bez výťahu) bude z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 70 % z obstarávacej ceny bytu a 30 % oprávnených nákladov bude financovaných vo forme nenávratnej dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Plocha bytu za týchto podmienok musí byť do 60 m2. Úroková sadzba úveru je 1%. Náklady na projektovú dokumentáciu budú prefinancované spoločnosťou (nezisková organizácia), ktorá bude realizovať výstavbu nájomných bytov. Mesto pri obstaraní nájomného bytu kúpou môže uzavrieť so zhotoviteľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následne bude uzavretá kúpna zmluva najneskôr do konca augusta nasledujúceho roka, ktorej súčasťou je právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Podanie žiadosti na ŠFRB a MDVaRR sa realizuje prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja v termíne od 15. 1. do 28. 2. príslušného kalendárneho roka. „Úver, ktorý plánujeme vziať zo ŠFRB, bude premietnutý do nájmu, teda výstavba bytov mesto nezaťaží a nezvýši ani našu úverovú zaťaženosť,“ pripomenul primátor Vranova Ján Ragan. 

Keďže mesto disponovalo viacerými voľnými pozemkami vhodnými na výstavbu, v hre boli sídliská Juh, Lúčna, a Rodinná oblasť. Voľba nakoniec padla na posledné dve alternatívy. „Rozhodujúcim pre nás bolo, aby sa náklady na výstavbu nezvyšovali. Z toho dôvodu sme vybrali lokality s už existujúcou infraštruktúrou. Zároveň sme nechceli prehusťovať sídliská ďalšími bytovými domami, preto sme sa popri Lúčnej rozhodli aj pre Rodinnú oblasť, kde v minulosti došlo k zbúraniu bytového domu,“ vysvetľoval J. Ragan. 

Byty budú mať štandardné vybavenie a nie sú prioritne určené pre neprispôsobivých občanov. Najskorší termín na začatie realizácie výstavby je máj – jún 2014. „Podľa žiadostí, ktoré evidujeme na úrade, je najväčší záujem o 1- a 2-izbové byty, o ktoré žiadajú mladí slobodní ľudia, mladé rodiny a seniori. Práve tejto cieľovej skupine chceme vyjsť v ústrety,“ komentoval bytovú štruktúru J. Ragan.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok