Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto chce motivovať občanov k zvýšenej separácii

Správy / Mesto Vranov / Mesto chce motivovať občanov k zvýšenej separácii

Mesto chce motivovať občanov k zvýšenej separácii
Aké sú môžnosti reklamy?
Mesto Vranov nad Topľou spustili v rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu motivačnú kampaň. Cieľom je motivovať občanov, ktorí vzorne separujú, starajú sa o poriadok a čistotu v stojiskách a zodpovedne sa venujú nakladaniu s odpadmi. Ako uviedol primátor J. Ragan, ide o malý prejav vďaky občanom vo forme recyklovaného papiera – hygienických vreckoviek. Úlohou tejto kampane je povzbudiť verejnosť k intenzívnejšej separácii odpadu, k lepšej čistote a poriadku v stojiskách. Počas tejto akcie mesto odmení 1 300 domácností v jednotlivých bytových domoch. „Za obdobie siedmych mesiacov tohto roka bolo vyvezených približne 3 750 ton odpadu. Za rovnaké obdobie v minulom roku bolo vyvezených 4 200 ton odpadu, čiže v tomto roku je to približne o 400 ton menej,“ hodnotil J. Ragan.
 
Projektom Intenzifikácia separovaného zberu chce radnica docieliť zintenzívnenie separácie, čo znamená racionalizovať nakladanie s odpadmi cestou rozširovania a zvyšovania účinnosti separovaného zberu. V rámci tohto projektu mesto vystavalo z prostriedkov EÚ nových 101 stojísk a v tomto roku z vlastných prostriedkov vystavalo ďalšie dve stojiská na Sídlisku II. 1225 a Sídlisku 1.mája pri bloku D. V jarnom období muselo mesto vykonať opravy na stojisku č. 55 z dôvodu vyhorenia. „Úlohou stojísk je nielen na estetizácia prostredia pri jednotlivých bytových domoch, ale zaručujú aj bezpečnosť občanov pri manipulácii s odpadmi. Uzamykateľné stojiská sme obyvateľom bytových domov odovzdali začiatkom tohto kalendárneho roka. Tieto stojiská sme síce vybudovali my, no starostlivosť o čistotu si zabezpečujú občania sami. Mesto v rámci projektu začalo tieto stojiská monitorovať a v prípade problémov sa snažíme občanov upozorňovať. Najväčšie problémy s poriadkom a čistotou sme zaznamenali na Lúčnej, kde mesto eviduje najviac problémových stojísk,“ dodal J. Ragan.

Mesto chce motivovať občanov k zvýšenej separácii

Správy / Mesto Vranov / Mesto chce motivovať občanov k zvýšenej separácii

Mesto chce motivovať občanov k zvýšenej separácii
Aké sú môžnosti reklamy?
Mesto Vranov nad Topľou spustili v rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu motivačnú kampaň. Cieľom je motivovať občanov, ktorí vzorne separujú, starajú sa o poriadok a čistotu v stojiskách a zodpovedne sa venujú nakladaniu s odpadmi. Ako uviedol primátor J. Ragan, ide o malý prejav vďaky občanom vo forme recyklovaného papiera – hygienických vreckoviek. Úlohou tejto kampane je povzbudiť verejnosť k intenzívnejšej separácii odpadu, k lepšej čistote a poriadku v stojiskách. Počas tejto akcie mesto odmení 1 300 domácností v jednotlivých bytových domoch. „Za obdobie siedmych mesiacov tohto roka bolo vyvezených približne 3 750 ton odpadu. Za rovnaké obdobie v minulom roku bolo vyvezených 4 200 ton odpadu, čiže v tomto roku je to približne o 400 ton menej,“ hodnotil J. Ragan.
 
Projektom Intenzifikácia separovaného zberu chce radnica docieliť zintenzívnenie separácie, čo znamená racionalizovať nakladanie s odpadmi cestou rozširovania a zvyšovania účinnosti separovaného zberu. V rámci tohto projektu mesto vystavalo z prostriedkov EÚ nových 101 stojísk a v tomto roku z vlastných prostriedkov vystavalo ďalšie dve stojiská na Sídlisku II. 1225 a Sídlisku 1.mája pri bloku D. V jarnom období muselo mesto vykonať opravy na stojisku č. 55 z dôvodu vyhorenia. „Úlohou stojísk je nielen na estetizácia prostredia pri jednotlivých bytových domoch, ale zaručujú aj bezpečnosť občanov pri manipulácii s odpadmi. Uzamykateľné stojiská sme obyvateľom bytových domov odovzdali začiatkom tohto kalendárneho roka. Tieto stojiská sme síce vybudovali my, no starostlivosť o čistotu si zabezpečujú občania sami. Mesto v rámci projektu začalo tieto stojiská monitorovať a v prípade problémov sa snažíme občanov upozorňovať. Najväčšie problémy s poriadkom a čistotou sme zaznamenali na Lúčnej, kde mesto eviduje najviac problémových stojísk,“ dodal J. Ragan.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok