Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Európska dobrovoľnícka služba je atraktívna

Správy / Ostatné / Európska dobrovoľnícka služba je atraktívna

Program Mládež v akcii, ktorý administruje organizácia rezortu školstva Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, umožnil v priebehu šiestich rokov vycestovať do zahraničia 316 mladým ľuďom a pôsobiť v rámci dobrovoľníctva. V danom období na Slovensku v dobrovoľníctve pôsobilo takmer 500 mladých ľudí zo zahraničia. Najčastejšie sa venovali práci s mládežou, oblasti kultúry, športu, ekológie či sociálnej starostlivosti.

Cieľom európskej dobrovoľníckej služby je dať mladým ľuďom šancu, aby získali nové zručnosti a skúsenosti. Dobrovoľníctvo zároveň podporuje solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi a vytvára možnosti na skvalitňovanie jazykových znalostí. 
 
Dobrovoľnícke projekty sú financované z grantového programu Európskej komisie Mládež v akcii. Do projektu je zapojený dobrovoľník, mladý človek od 18 do 30 rokov, hostiteľská organizácia a vysielajúca organizácia. Výber dobrovoľníka je na rozhodnutí oboch spomínaných organizácií. Prostredníctvom programu Mládež v akcii sa dobrovoľníkovi pokrývajú náklady na cestovné do výšky 70 percent z jeho celkovej ceny, pobytové náklady (ubytovanie, strava, vreckové) a poistenie v súlade s platnými kritériami programu. Hlavné kritérium je vek od 18 do 30 rokov (výnimkou sú mladí ľudia so znevýhodnením, ktorí sa do projektu môžu zapojiť už od veku 16 rokov). Dôležitým faktorom pri výbere je motivácia stať sa dobrovoľníkom, ako aj záujem mladých ľudí o aktivity hostiteľskej organizácie. 
 
Dobrovoľníci po ukončení projektu v zahraničí získajú certifikát Youthpass, ktorý obsahuje informácie o aktivitách projektu, ako aj o zručnostiach a kompetenciách, ktoré dobrovoľník nadobudol alebo rozvíjal počas trvania projektu. Tento certifikát potvrdzuje nadobudnuté mäkké zručnosti a kompetencie. Absolvent projektu sa môže týmto dokladom preukázať napríklad pri žiadosti o zamestnanie. Potenciálny zamestnávateľ má teda doklad o tom, že uchádzač už nadobudol zručnosti ako napríklad prácu s ľuďmi, ovláda tímovú prácu a podobne. 
 
Európska dobrovoľnícka služba je pre mladých ľudí atraktívna. Okrem možnosti vycestovať a spoznávať nové krajiny ponúka aj pridanú hodnotu v podobe získanej praxe, ktorá je pre mladých ľudí prvým z predpokladov úspechu pri hľadaní zamestnania.
 

Európska dobrovoľnícka služba je atraktívna

Správy / Ostatné / Európska dobrovoľnícka služba je atraktívna

Program Mládež v akcii, ktorý administruje organizácia rezortu školstva Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, umožnil v priebehu šiestich rokov vycestovať do zahraničia 316 mladým ľuďom a pôsobiť v rámci dobrovoľníctva. V danom období na Slovensku v dobrovoľníctve pôsobilo takmer 500 mladých ľudí zo zahraničia. Najčastejšie sa venovali práci s mládežou, oblasti kultúry, športu, ekológie či sociálnej starostlivosti.

Cieľom európskej dobrovoľníckej služby je dať mladým ľuďom šancu, aby získali nové zručnosti a skúsenosti. Dobrovoľníctvo zároveň podporuje solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi a vytvára možnosti na skvalitňovanie jazykových znalostí. 
 
Dobrovoľnícke projekty sú financované z grantového programu Európskej komisie Mládež v akcii. Do projektu je zapojený dobrovoľník, mladý človek od 18 do 30 rokov, hostiteľská organizácia a vysielajúca organizácia. Výber dobrovoľníka je na rozhodnutí oboch spomínaných organizácií. Prostredníctvom programu Mládež v akcii sa dobrovoľníkovi pokrývajú náklady na cestovné do výšky 70 percent z jeho celkovej ceny, pobytové náklady (ubytovanie, strava, vreckové) a poistenie v súlade s platnými kritériami programu. Hlavné kritérium je vek od 18 do 30 rokov (výnimkou sú mladí ľudia so znevýhodnením, ktorí sa do projektu môžu zapojiť už od veku 16 rokov). Dôležitým faktorom pri výbere je motivácia stať sa dobrovoľníkom, ako aj záujem mladých ľudí o aktivity hostiteľskej organizácie. 
 
Dobrovoľníci po ukončení projektu v zahraničí získajú certifikát Youthpass, ktorý obsahuje informácie o aktivitách projektu, ako aj o zručnostiach a kompetenciách, ktoré dobrovoľník nadobudol alebo rozvíjal počas trvania projektu. Tento certifikát potvrdzuje nadobudnuté mäkké zručnosti a kompetencie. Absolvent projektu sa môže týmto dokladom preukázať napríklad pri žiadosti o zamestnanie. Potenciálny zamestnávateľ má teda doklad o tom, že uchádzač už nadobudol zručnosti ako napríklad prácu s ľuďmi, ovláda tímovú prácu a podobne. 
 
Európska dobrovoľnícka služba je pre mladých ľudí atraktívna. Okrem možnosti vycestovať a spoznávať nové krajiny ponúka aj pridanú hodnotu v podobe získanej praxe, ktorá je pre mladých ľudí prvým z predpokladov úspechu pri hľadaní zamestnania.
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok