Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Dni nezábudiek 2013

Správy / Ostatné / Dni nezábudiek 2013

Nezisková organizácia Jóna v spolupráci s Ligou za duševné zdravie a s dobrovoľníckou pomocou študentov štyroch SŠ uskutočnila verejnú zbierku Nezábudka. Zbierka vo Vranove prebiehala 3 dni (20.,23. a 24.9.). Opäť sa nám potvrdil fakt, že verejné zbierky sa bez pomoci dobrovoľníkov nedajú realizovať. Výťažok 606,16 € bol prevedený na účet LDZ a bude použitý na podporu komplexnej siete zdravotnej a sociálnej starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou, ktorá je predpokladom ich sociálneho začlenenia do spoločnosti. Zbierka sa aj tohto roku niesla v duchu nezabúdať na slabších a tých, ktorí sa bez pomoci druhých ľudí nezaobídu. Sme radi, že študenti sa ako dobrovoľníci chytili príležitosti a pomohli dobrej veci. Vďaka patrí aj ľuďom dobrej vôle, ktorí aj v tejto existenčne ťažkej dobe nemyslia iba na seba. 

MVDr. Viera Kulichová

Dni nezábudiek 2013

Správy / Ostatné / Dni nezábudiek 2013

Nezisková organizácia Jóna v spolupráci s Ligou za duševné zdravie a s dobrovoľníckou pomocou študentov štyroch SŠ uskutočnila verejnú zbierku Nezábudka. Zbierka vo Vranove prebiehala 3 dni (20.,23. a 24.9.). Opäť sa nám potvrdil fakt, že verejné zbierky sa bez pomoci dobrovoľníkov nedajú realizovať. Výťažok 606,16 € bol prevedený na účet LDZ a bude použitý na podporu komplexnej siete zdravotnej a sociálnej starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou, ktorá je predpokladom ich sociálneho začlenenia do spoločnosti. Zbierka sa aj tohto roku niesla v duchu nezabúdať na slabších a tých, ktorí sa bez pomoci druhých ľudí nezaobídu. Sme radi, že študenti sa ako dobrovoľníci chytili príležitosti a pomohli dobrej veci. Vďaka patrí aj ľuďom dobrej vôle, ktorí aj v tejto existenčne ťažkej dobe nemyslia iba na seba. 

MVDr. Viera Kulichová
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok