Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Hlodavce majú prísny hierarchický systém

Správy / Rozhovory / Hlodavce majú prísny hierarchický systém

Aké sú môžnosti reklamy?

Hmyz lezúci po kuchynskej linke, myši gazdujúce v komore či potkany pobehujúce po pivniciach sú nočnou morou každého, kto je zvyknutý na bežný hygienický štandard. Pokiaľ sa takáto háveď premnoží, predstavuje pre ľudí reálne riziko. Jednak dokáže spustošiť zásoby potravín, jednak prenáša nákazy rôzneho druhu. Aby k takejto situácii nedošlo, nastupuje na scénu odborník na deratizáciu a dezinsekciu. Jozef Cichý sa tejto práci venuje už viac ako dvadsať rokov.

Povedzme si najskôr, čo je to deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia.
- Pod deratizáciou rozumieme ničenie hlodavcov, pod dezinsekciou ničenie hmyzu a dezinfekcia je preventívny postrek proti šíreniu nákazlivých chorôb.
Ktorú z týchto troch činností prevádzate najčastejšie?
- Najčastejšie sa robí deratizácia a dezinsekcia.
Narábate s rôznymi chemickými látkami. Používate nejaké ochranné prostriedky?
- Pri deratizácii aj dezinsekcii používame ochranné odevy, rukavice a podľa potreby aj ďalšie ochranné prostriedky.
V ktorom ročnom období majú deratizéri najviac práce?
- Deratizáciu je optimálne robiť v jari a v jeseni. V jesenných mesiacoch sa hlodavce sťahujú z vonku do vnútra objektov a množia sa tam. Účelom jarnej deratizácie je vyhubiť čo najviac jedincov, maximálne znížiť ich stavy. Je dôležité urobiť tak dvakrát do roka. Deratizácia sa síce môže robiť aj v lete a v zime, ale vzhľadom na správanie týchto živočíchov je ideálna jar a jeseň. Dezinsekcia sa prevádza podľa potreby v priebehu celého roka. S hmyzom je najväčší problém v období vykurovacej sezóny, pretože sa najlepšie cíti v teple a vlhku.
Deratizér, okrem toho, že musí mať dôkladné vedomosti o rôznych chemických látkach, musí zrejme poznať aj správanie „nepriateľa“…
- Jednoznačne. V kolóniách hlodavcov vládne prísny hierarchický systém. K potrave idú najskôr prieskumníci, potom ochutnávači, nasledujú mladšie jedince, až po nich idú dospelé. Najstarším sa potrava nosí. Najsilnejšie jedince prežijú, sú schopné dlhú dobu neprijímať potravu a nepiť, keď pominie nebezpečenstvo, množia sa ďalej. Jeden pár hlodavcov môže mať za rok 600 až 800 mladých. Z toho dôvodu nie je možné zlikvidovať ich úplne. Úspešnosť deratizácie je nanajvýš 90-percentná. U hmyzu funguje podobný systém.
Ktoré druhy hlodavcov a hmyzu trápia ľudí v našich končinách najčastejšie?
- Z hlodavcov je to myš domáca, myš poľná, potkan a krysa. Čo sa týka hmyzu, najrozšírenejší je šváb, rus, faraónsky mravec a ploštica.
Existujú nejaké varovné signály poukazujúce na to, že hlodavce sú už premnožené?
- Hlodavce sú najaktívnejšie v noci a pokiaľ ich vidíte pohybovať sa po vonku alebo po pivniciach aj cez deň, znamená to, že sú premnožené.
Akú najčastejšiu chybu v súvislosti s premnožením hlodavcov a hmyzu robia ľudia?
- V prvom rade je potrebné zamedziť hlodavcom prístup do objektu. Pivničné okná nízko nad zemou musia byť zabezpečené sieťkami. Ďalšou chybou je, že ľudia často nechávajú voľne položené zvyšky jedál, alebo skladujú v pivnici úrodu, čo hlodavcov s perfektným čuchom hneď priláka. Všetky tieto veci je potrebné dôkladne zabaliť, aby takýchto nechcených návštevníkov nelákali. Čo sa týka hmyzu, je potrebné zabezpečiť okná sieťkami a domácnosť udržiavať v čistote. Potraviny by mali byť uskladnené v dózach alebo iných pevných obaloch, aby hmyz nelákali.
Ľudia na dedinách chovajú prasiatka, sliepky, skladujú množstvo rôzneho krmiva. Ako ho majú zabezpečiť, aby sa doňho nedostali hlodavce?
- Všetky produkty rastlinnej a živočíšnej výroby treba skladovať v oplechovaných nádobách najlepšie položených na nejakom aspoň 10-centimetrovom podstavci. Napríklad krysa veľmi dobre šplhá, ale po šmykľavom plechu šplhať nedokáže. Keď je takáto oplechovaná nádoba postavená na podstavci, človek skôr zistí, že sa do nej dostal hlodavec, keď sa napríklad prehryzie zospodu. Ale o hlodavce na dedinách sa pomerne spoľahlivo postarajú aj mačky, ale niektoré plemená psov.
Nehrozí v súvislosti s deratizáciou riziko, že sa k návnadám dostane dieťa, prípadne nejaké domáce zviera?
- Musíme dodržiavať prísne pravidlá. Miesto výkonu deratizácie je označené výstražnou nálepkou. O deratizácii a presnom termíne, kedy sa bude robiť, musí byť upovedomený správca bytového domu, vlastník bytového domu. Sú presne informovaní o tom, kde sú uložené návnady. Majú na mňa kontakt a v prípade akéhokoľvek problému mi musia bezodkladne volať. Doposiaľ sme však žiadne problémy nezaznamenali. Návnady sa nedávajú na voľne dostupné a viditeľné miesta práve z toho dôvodu, aby sa k nim nedostalo napríklad dieťa, pes alebo mačka. Po vykonaní deratizácie všetky uhynuté hlodavce zbierame a vozíme ich do kafilérie.
Niektorí ľudia sa zbavujú hlodavcov svojpomocne. Čo by ste im poradili?
- Pokiaľ sa jedná len o pár myší, pasce sú účinné. Ako návnada sú ideálne údenáče, tie ich na sto percent prilákajú. Po použití však treba pascu vyvariť vo vriacej vode, pretože ďalšia myš zacíti, že pred ňou tam už nejaká bola a k návnade sa ani nepriblíži. Čo sa týka deratizácie vonku, napríklad na dvoroch a záhradách, návnada sa dáva priamo do nor. Tie musia byť suché, aby nezvlhla. Dôležité je dávať jej tam iba po trochu, lebo pokiaľ by jej bolo naraz veľa, hlodavce majú vo zvyku vynosiť ju z nory von. V takomto prípade by sa ňou mohla otráviť iná zver. Nory, kde bola položená návnada, je potrebné pravidelne kontrolovať. Treba dávať pozor aj na to, aby sa chemikália nedostala do spodných vôd. Deratizáciu je však najlepšie zveriť do rúk odborníkovi. Nestojí to veľa a človek má istotu, že je to urobené odborne a všetko prebehne bez problémov.
Nie je nič výnimočné, keď ľudia likvidujú hlodavce fyzicky…
- Toto sa nesmie robiť. Potkan dokáže vyskočiť do metrovej výšky, môže človeka poškrabať alebo pohrýzť, čo je veľmi nebezpečné. V takomto prípade musí poranený bezodkladne navštíviť lekára, pretože hlodavce sú prenášačmi veľmi nebezpečných chorôb. Dokonca ani uhynutého hlodavca nesmiete vziať do ruky, je potrebné chrániť sa rukavicami, lebo aj srsťou prenáša rôzne nákazy.

Hlodavce majú prísny hierarchický systém

Správy / Rozhovory / Hlodavce majú prísny hierarchický systém

Aké sú môžnosti reklamy?

Hmyz lezúci po kuchynskej linke, myši gazdujúce v komore či potkany pobehujúce po pivniciach sú nočnou morou každého, kto je zvyknutý na bežný hygienický štandard. Pokiaľ sa takáto háveď premnoží, predstavuje pre ľudí reálne riziko. Jednak dokáže spustošiť zásoby potravín, jednak prenáša nákazy rôzneho druhu. Aby k takejto situácii nedošlo, nastupuje na scénu odborník na deratizáciu a dezinsekciu. Jozef Cichý sa tejto práci venuje už viac ako dvadsať rokov.

Povedzme si najskôr, čo je to deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia.
- Pod deratizáciou rozumieme ničenie hlodavcov, pod dezinsekciou ničenie hmyzu a dezinfekcia je preventívny postrek proti šíreniu nákazlivých chorôb.
Ktorú z týchto troch činností prevádzate najčastejšie?
- Najčastejšie sa robí deratizácia a dezinsekcia.
Narábate s rôznymi chemickými látkami. Používate nejaké ochranné prostriedky?
- Pri deratizácii aj dezinsekcii používame ochranné odevy, rukavice a podľa potreby aj ďalšie ochranné prostriedky.
V ktorom ročnom období majú deratizéri najviac práce?
- Deratizáciu je optimálne robiť v jari a v jeseni. V jesenných mesiacoch sa hlodavce sťahujú z vonku do vnútra objektov a množia sa tam. Účelom jarnej deratizácie je vyhubiť čo najviac jedincov, maximálne znížiť ich stavy. Je dôležité urobiť tak dvakrát do roka. Deratizácia sa síce môže robiť aj v lete a v zime, ale vzhľadom na správanie týchto živočíchov je ideálna jar a jeseň. Dezinsekcia sa prevádza podľa potreby v priebehu celého roka. S hmyzom je najväčší problém v období vykurovacej sezóny, pretože sa najlepšie cíti v teple a vlhku.
Deratizér, okrem toho, že musí mať dôkladné vedomosti o rôznych chemických látkach, musí zrejme poznať aj správanie „nepriateľa“…
- Jednoznačne. V kolóniách hlodavcov vládne prísny hierarchický systém. K potrave idú najskôr prieskumníci, potom ochutnávači, nasledujú mladšie jedince, až po nich idú dospelé. Najstarším sa potrava nosí. Najsilnejšie jedince prežijú, sú schopné dlhú dobu neprijímať potravu a nepiť, keď pominie nebezpečenstvo, množia sa ďalej. Jeden pár hlodavcov môže mať za rok 600 až 800 mladých. Z toho dôvodu nie je možné zlikvidovať ich úplne. Úspešnosť deratizácie je nanajvýš 90-percentná. U hmyzu funguje podobný systém.
Ktoré druhy hlodavcov a hmyzu trápia ľudí v našich končinách najčastejšie?
- Z hlodavcov je to myš domáca, myš poľná, potkan a krysa. Čo sa týka hmyzu, najrozšírenejší je šváb, rus, faraónsky mravec a ploštica.
Existujú nejaké varovné signály poukazujúce na to, že hlodavce sú už premnožené?
- Hlodavce sú najaktívnejšie v noci a pokiaľ ich vidíte pohybovať sa po vonku alebo po pivniciach aj cez deň, znamená to, že sú premnožené.
Akú najčastejšiu chybu v súvislosti s premnožením hlodavcov a hmyzu robia ľudia?
- V prvom rade je potrebné zamedziť hlodavcom prístup do objektu. Pivničné okná nízko nad zemou musia byť zabezpečené sieťkami. Ďalšou chybou je, že ľudia často nechávajú voľne položené zvyšky jedál, alebo skladujú v pivnici úrodu, čo hlodavcov s perfektným čuchom hneď priláka. Všetky tieto veci je potrebné dôkladne zabaliť, aby takýchto nechcených návštevníkov nelákali. Čo sa týka hmyzu, je potrebné zabezpečiť okná sieťkami a domácnosť udržiavať v čistote. Potraviny by mali byť uskladnené v dózach alebo iných pevných obaloch, aby hmyz nelákali.
Ľudia na dedinách chovajú prasiatka, sliepky, skladujú množstvo rôzneho krmiva. Ako ho majú zabezpečiť, aby sa doňho nedostali hlodavce?
- Všetky produkty rastlinnej a živočíšnej výroby treba skladovať v oplechovaných nádobách najlepšie položených na nejakom aspoň 10-centimetrovom podstavci. Napríklad krysa veľmi dobre šplhá, ale po šmykľavom plechu šplhať nedokáže. Keď je takáto oplechovaná nádoba postavená na podstavci, človek skôr zistí, že sa do nej dostal hlodavec, keď sa napríklad prehryzie zospodu. Ale o hlodavce na dedinách sa pomerne spoľahlivo postarajú aj mačky, ale niektoré plemená psov.
Nehrozí v súvislosti s deratizáciou riziko, že sa k návnadám dostane dieťa, prípadne nejaké domáce zviera?
- Musíme dodržiavať prísne pravidlá. Miesto výkonu deratizácie je označené výstražnou nálepkou. O deratizácii a presnom termíne, kedy sa bude robiť, musí byť upovedomený správca bytového domu, vlastník bytového domu. Sú presne informovaní o tom, kde sú uložené návnady. Majú na mňa kontakt a v prípade akéhokoľvek problému mi musia bezodkladne volať. Doposiaľ sme však žiadne problémy nezaznamenali. Návnady sa nedávajú na voľne dostupné a viditeľné miesta práve z toho dôvodu, aby sa k nim nedostalo napríklad dieťa, pes alebo mačka. Po vykonaní deratizácie všetky uhynuté hlodavce zbierame a vozíme ich do kafilérie.
Niektorí ľudia sa zbavujú hlodavcov svojpomocne. Čo by ste im poradili?
- Pokiaľ sa jedná len o pár myší, pasce sú účinné. Ako návnada sú ideálne údenáče, tie ich na sto percent prilákajú. Po použití však treba pascu vyvariť vo vriacej vode, pretože ďalšia myš zacíti, že pred ňou tam už nejaká bola a k návnade sa ani nepriblíži. Čo sa týka deratizácie vonku, napríklad na dvoroch a záhradách, návnada sa dáva priamo do nor. Tie musia byť suché, aby nezvlhla. Dôležité je dávať jej tam iba po trochu, lebo pokiaľ by jej bolo naraz veľa, hlodavce majú vo zvyku vynosiť ju z nory von. V takomto prípade by sa ňou mohla otráviť iná zver. Nory, kde bola položená návnada, je potrebné pravidelne kontrolovať. Treba dávať pozor aj na to, aby sa chemikália nedostala do spodných vôd. Deratizáciu je však najlepšie zveriť do rúk odborníkovi. Nestojí to veľa a človek má istotu, že je to urobené odborne a všetko prebehne bez problémov.
Nie je nič výnimočné, keď ľudia likvidujú hlodavce fyzicky…
- Toto sa nesmie robiť. Potkan dokáže vyskočiť do metrovej výšky, môže človeka poškrabať alebo pohrýzť, čo je veľmi nebezpečné. V takomto prípade musí poranený bezodkladne navštíviť lekára, pretože hlodavce sú prenášačmi veľmi nebezpečných chorôb. Dokonca ani uhynutého hlodavca nesmiete vziať do ruky, je potrebné chrániť sa rukavicami, lebo aj srsťou prenáša rôzne nákazy.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok