Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Podľa INEKO je Vranov tretím najzadlženejším mestom na Slovensku

Správy / Mesto Vranov / Podľa INEKO je Vranov tretím najzadlženejším mestom na Slovensku

Podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO bol Vranov nad Topľou v roku 2012 tretím najzadlženejším mestom na Slovensku. Na základe zverejnených výsledkov pripadal na každého Vranovčana dlh vo výške 307,64 Eur.

Na súčasnej pozícii sa Vranov pohybuje od roku 2010, kedy dlh na jedného obyvateľa stúpol z 272,47 na 376,12 Eur. Ako informovala hovorkyňa Eva Fedorňáková, nárast súvisel s realizáciou projektov spolufinancovaných štátnym rozpočtom a EÚ a s tým súvisiacim čerpaním Eurofondy úveru. Pripomenieme, že išlo o rekonštrukciu ZŠ Juh, urbanisticko-architektonickú úpravu centra mesta, rekonštrukciu MŠ Sídlisko II., rekonštrukciu ZŠ Kukučínova, rekonštrukciu MsDK, Intenzifikáciu separovaného zberu v meste a Ochranu ovzdušia – čistiace vozy. „K 31.12.2009 bol zostatok Eurofondy úveru vo výške 141 332,94 Eur, t. j. na 1 občana vo výške 6,11 Eur. K 31. 12. 2010 predstavoval zostatok Eurofondy úveru 2 638 717,14 Eur, čo je na jedného občana 114,05 Eur, teda nárast o 108,00 Eur,“ porovnávala E. Fedorňáková.

Podľa záverečného účtu k 31. 12. 2012 predstavoval zostatok úverov mesta bez úverov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, 7 145 301,26 Eur a bez úveru určeného na predfinancovanie projektov dosiahol 4 335 544,45 Eur, čo je 32,78% zo skutočných bežných príjmov roku 2011. Po prepočte vychádza výška dlhu na jedného občana 190,87 €. Tieto údaje (výšku úverového zaťaženia mesta a výšku dlhu na jedného občana) potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad SR a sú uvedené v Protokole o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom mesta za rok 2012. „Spoločnosť INEKO vo svojom hodnotení uviedla, citujem: „Keďže sa nám takto počítaný dlh nepodarilo očistiť aj o záväzky prijaté na zabezpečenie predfinancovania eurofondov, nemožno robiť závery na základe jeho porovnania so zákonným limitom na úrovni 60 %“. To znamená, že do zadĺženosti mesta rátala aj úver určený na predfinancovanie projektov, úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania a iné dlhodobé záväzky, ktoré sa do úverovej zaťaženosti mesta podľa § 17 zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nerátajú,“ pripomenula E. Fedorňáková a dodala, že vďaka sérii opatrení v období rokov 2011 - 2012 znížilo mesto záväzky o 2,2 mil. Eur: „Mesto začalo svojpomocne zabezpečovať starostlivosť o zeleň, letnú - zimnú údržbu, v záujme pozastavilo rozvojové programy a realizovalo len akcie, ktoré boli spolufinancované zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ, pri ktorých spolufinancovanie mesta bolo iba 5%, tiež sa zmenila organizačná štruktúra MsÚ a obmedzili sa výdavky na opravy miestnych komunikácií.“   

Podľa INEKO je Vranov tretím najzadlženejším mestom na Slovensku

Správy / Mesto Vranov / Podľa INEKO je Vranov tretím najzadlženejším mestom na Slovensku

Podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO bol Vranov nad Topľou v roku 2012 tretím najzadlženejším mestom na Slovensku. Na základe zverejnených výsledkov pripadal na každého Vranovčana dlh vo výške 307,64 Eur.

Na súčasnej pozícii sa Vranov pohybuje od roku 2010, kedy dlh na jedného obyvateľa stúpol z 272,47 na 376,12 Eur. Ako informovala hovorkyňa Eva Fedorňáková, nárast súvisel s realizáciou projektov spolufinancovaných štátnym rozpočtom a EÚ a s tým súvisiacim čerpaním Eurofondy úveru. Pripomenieme, že išlo o rekonštrukciu ZŠ Juh, urbanisticko-architektonickú úpravu centra mesta, rekonštrukciu MŠ Sídlisko II., rekonštrukciu ZŠ Kukučínova, rekonštrukciu MsDK, Intenzifikáciu separovaného zberu v meste a Ochranu ovzdušia – čistiace vozy. „K 31.12.2009 bol zostatok Eurofondy úveru vo výške 141 332,94 Eur, t. j. na 1 občana vo výške 6,11 Eur. K 31. 12. 2010 predstavoval zostatok Eurofondy úveru 2 638 717,14 Eur, čo je na jedného občana 114,05 Eur, teda nárast o 108,00 Eur,“ porovnávala E. Fedorňáková.

Podľa záverečného účtu k 31. 12. 2012 predstavoval zostatok úverov mesta bez úverov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, 7 145 301,26 Eur a bez úveru určeného na predfinancovanie projektov dosiahol 4 335 544,45 Eur, čo je 32,78% zo skutočných bežných príjmov roku 2011. Po prepočte vychádza výška dlhu na jedného občana 190,87 €. Tieto údaje (výšku úverového zaťaženia mesta a výšku dlhu na jedného občana) potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad SR a sú uvedené v Protokole o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom mesta za rok 2012. „Spoločnosť INEKO vo svojom hodnotení uviedla, citujem: „Keďže sa nám takto počítaný dlh nepodarilo očistiť aj o záväzky prijaté na zabezpečenie predfinancovania eurofondov, nemožno robiť závery na základe jeho porovnania so zákonným limitom na úrovni 60 %“. To znamená, že do zadĺženosti mesta rátala aj úver určený na predfinancovanie projektov, úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania a iné dlhodobé záväzky, ktoré sa do úverovej zaťaženosti mesta podľa § 17 zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nerátajú,“ pripomenula E. Fedorňáková a dodala, že vďaka sérii opatrení v období rokov 2011 - 2012 znížilo mesto záväzky o 2,2 mil. Eur: „Mesto začalo svojpomocne zabezpečovať starostlivosť o zeleň, letnú - zimnú údržbu, v záujme pozastavilo rozvojové programy a realizovalo len akcie, ktoré boli spolufinancované zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ, pri ktorých spolufinancovanie mesta bolo iba 5%, tiež sa zmenila organizačná štruktúra MsÚ a obmedzili sa výdavky na opravy miestnych komunikácií.“   

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok