Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Nezamestnanosť v júli klesla o 0,72 %

Správy / Oznamy / Nezamestnanosť v júli klesla o 0,72 %

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou evidoval k 31. 07. 2013 spolu 9 884 uchádzačov o zamestnanie (medzimesačne o 318 UoZ menej). Po odpočítaní 1 488 nedisponibilných osôb (medzimesačne o 43 osôb menej), ktoré nie sú po predložení vhodnej ponuky voľného pracovného miesta schopné okamžite nastúpiť do zamestnania, t.j. 15,05% z celkového počtu evidovaných UoZ (podiel medzimesačne nižší o 0,04 %), sa dosiahol stav 8 396 disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo je o 275 osôb menej než v júni 2013.
Zloženie odpočítateľných – nedisponibilných UoZ:
- dočasná pracovná neschopnosť – 701 osôb
- absolventská prax – 261 osôb
- menšie obecné služby – 524 osôb
- dobrovoľnícka služba – 2 osoby
Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla úroveň 21,86%, keď oproti predošlému mesiacu klesla o 0,72 %.

Nezamestnanosť v júli klesla o 0,72 %

Správy / Oznamy / Nezamestnanosť v júli klesla o 0,72 %

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou evidoval k 31. 07. 2013 spolu 9 884 uchádzačov o zamestnanie (medzimesačne o 318 UoZ menej). Po odpočítaní 1 488 nedisponibilných osôb (medzimesačne o 43 osôb menej), ktoré nie sú po predložení vhodnej ponuky voľného pracovného miesta schopné okamžite nastúpiť do zamestnania, t.j. 15,05% z celkového počtu evidovaných UoZ (podiel medzimesačne nižší o 0,04 %), sa dosiahol stav 8 396 disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo je o 275 osôb menej než v júni 2013.
Zloženie odpočítateľných – nedisponibilných UoZ:
- dočasná pracovná neschopnosť – 701 osôb
- absolventská prax – 261 osôb
- menšie obecné služby – 524 osôb
- dobrovoľnícka služba – 2 osoby
Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla úroveň 21,86%, keď oproti predošlému mesiacu klesla o 0,72 %.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok