Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Kto nemusí mať registračnú pokladňu

Správy / Oznamy / Kto nemusí mať registračnú pokladňu

Predaj tovaru alebo služby – dva príklady, kedy je podnikateľ podľa zákona povinný vydať zákazníkovi bloček z registračnej pokladne. Zákon presne stanovuje, ktorý podnikateľ musí mať registračnú pokladňu. Pri činnostiach, ktoré v zákone nie sú, pokladňu používať nemusia.
Povinnosť evidovať prijaté tržby v pokladni majú všetky subjekty, ktoré sú uvedené v zákone č. 289/2008 Z. z. príloha č. 1. Ak podnikateľ vykonáva činnosť, ktorá v tejto prílohe nie je – nemusí za prijatú hotovosť vystaviť pokladničný blok, môže použiť napríklad príjmový pokladničný doklad. Elektronickú registračnú pokladňu však môže mať dobrovoľne.
Občania na finančnú správu prostredníctvom adresy pokladnica@financnasprava.sk poukazujú na situácie keď nedostali pokladničný doklad. V niektorých prípadoch je to v súlade so zákonom. Medzi najčastejšie príklady podnikateľskej činnosti, kedy podnikateľ nemusí mať podľa zákona pokladňu patrí:
• Ubytovacie služby - tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby nepodliehajú evidencii v pokladnici,
• lekárske a zubárske služby - pri ich poskytovaní nie je potrebné používať pokladnicu. Ak by však lekár pacientom predával na základe oprávnenia na podnikanie doplnkový tovar, napr. vitamínové tabletky, zubné kefky a pod., išlo by už o predaj tovaru a pokladnicu by bol povinný používať,
• notárske služby - činnosť notára sa v prílohe nenachádza, preto používať pokladnicu ani v tomto prípade nie je potrebné,
• predaj vstupeniek,
• prepravné služby - taxislužba a pod.,
• vyšetrenia špeciálnymi prístrojmi zamerané na zdravie - ide o poskytnutie ostatnej zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je uvedená v prílohe, preto tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby nepodliehajú povinnosti evidencie v pokladnici,
• služby technickej kontroly (STK),
• predaj remeselníckych výrobkov - tvorba autorských diel chránených autorským zákonom a ich následné rozširovanie predajom alebo inou formou prevodu práva sa nepovažuje za podnikanie a autor sa nepovažuje za podnikateľa. Ak ale predaj remeselníckych výrobkov sa realizuje na základe živnostenského oprávnenia, ide o predaj tovaru podnikateľom a vzniká povinnosť používať pokladnicu,
• prenájom nehnuteľností - služby súvisiace s prenájmom nehnuteľností nepatria medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici. Tržby prijaté v hotovosti za poskytnutie týchto služieb podnikateľ nie je povinný evidovať v pokladnici,
• prevádzkovanie výherných hracích automatov - prevádzkovanie výherných hracích automatov nepodlieha povinnosti evidencie v pokladnici, nakoľko ide o službu, ktorá nie je v prílohe,
• predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom predajných automatov - predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom predajných automatov, napr. parkovacie automaty, automaty na predaj časopisov, občerstvenia a pod. nepodlieha povinnosti evidencie v pokladnici.

Kto nemusí mať registračnú pokladňu

Správy / Oznamy / Kto nemusí mať registračnú pokladňu

Predaj tovaru alebo služby – dva príklady, kedy je podnikateľ podľa zákona povinný vydať zákazníkovi bloček z registračnej pokladne. Zákon presne stanovuje, ktorý podnikateľ musí mať registračnú pokladňu. Pri činnostiach, ktoré v zákone nie sú, pokladňu používať nemusia.
Povinnosť evidovať prijaté tržby v pokladni majú všetky subjekty, ktoré sú uvedené v zákone č. 289/2008 Z. z. príloha č. 1. Ak podnikateľ vykonáva činnosť, ktorá v tejto prílohe nie je – nemusí za prijatú hotovosť vystaviť pokladničný blok, môže použiť napríklad príjmový pokladničný doklad. Elektronickú registračnú pokladňu však môže mať dobrovoľne.
Občania na finančnú správu prostredníctvom adresy pokladnica@financnasprava.sk poukazujú na situácie keď nedostali pokladničný doklad. V niektorých prípadoch je to v súlade so zákonom. Medzi najčastejšie príklady podnikateľskej činnosti, kedy podnikateľ nemusí mať podľa zákona pokladňu patrí:
• Ubytovacie služby - tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby nepodliehajú evidencii v pokladnici,
• lekárske a zubárske služby - pri ich poskytovaní nie je potrebné používať pokladnicu. Ak by však lekár pacientom predával na základe oprávnenia na podnikanie doplnkový tovar, napr. vitamínové tabletky, zubné kefky a pod., išlo by už o predaj tovaru a pokladnicu by bol povinný používať,
• notárske služby - činnosť notára sa v prílohe nenachádza, preto používať pokladnicu ani v tomto prípade nie je potrebné,
• predaj vstupeniek,
• prepravné služby - taxislužba a pod.,
• vyšetrenia špeciálnymi prístrojmi zamerané na zdravie - ide o poskytnutie ostatnej zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je uvedená v prílohe, preto tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby nepodliehajú povinnosti evidencie v pokladnici,
• služby technickej kontroly (STK),
• predaj remeselníckych výrobkov - tvorba autorských diel chránených autorským zákonom a ich následné rozširovanie predajom alebo inou formou prevodu práva sa nepovažuje za podnikanie a autor sa nepovažuje za podnikateľa. Ak ale predaj remeselníckych výrobkov sa realizuje na základe živnostenského oprávnenia, ide o predaj tovaru podnikateľom a vzniká povinnosť používať pokladnicu,
• prenájom nehnuteľností - služby súvisiace s prenájmom nehnuteľností nepatria medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici. Tržby prijaté v hotovosti za poskytnutie týchto služieb podnikateľ nie je povinný evidovať v pokladnici,
• prevádzkovanie výherných hracích automatov - prevádzkovanie výherných hracích automatov nepodlieha povinnosti evidencie v pokladnici, nakoľko ide o službu, ktorá nie je v prílohe,
• predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom predajných automatov - predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom predajných automatov, napr. parkovacie automaty, automaty na predaj časopisov, občerstvenia a pod. nepodlieha povinnosti evidencie v pokladnici.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok