Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

68. výročie oslobodenia Vranova nad Topľou

Správy / Ostatné / 68. výročie oslobodenia Vranova nad Topľou

68. výročie oslobodenia Vranova nad Topľou
Aké sú môžnosti reklamy?

Snáď v pamäti ľudí niet krajšieho slova ako „oslobodenie“. Pre Vranov nad Topľou pripadá tento deň na 18. 1. 1945.

Z histórie vieme, že nepriateľ na východnom Slovensku kládol zúfalý odpor. Víťazné vojská sa už v decembri 1944 priblížili k rieke Ondava a Topli. 25. novembra 1944 bola vyhlásená evakuácia vranovského okresu. Nepriateľovi sa podarilo zastaviť na niekoľko týždňov postup víťazných vojsk. Nová mohutná ofenzíva dňa 12. 1. 1945 spôsobila, že udalosti na východnom Slovensku nadobúdali rýchly spád. Na všetkých frontoch vzplanuli tuhé boje. Pozície brániacich sa fašistických vojsk sa stali neudržateľnými. Dňa 18. 1. 1945 na úsvite víťazné jednotky na niekoľkých miestach prekročili rieku Topľu a za nepriaznivého počasia za mrazu – 15 C prenasledovali nepriateľa.

V priebehu dňa oslobodili víťazné vojská takmer 80 obcí, medi nimi aj Vranov n/T. Frontové boje, ktoré na území okresu trvali 7 týždňov, poznamenali všetky úseky hospodárskeho a spoločenského života. Rozsah škôd, spôsobených vojnovými udalosťami, odhadovali na viac než 100 mil. SK. Nemalé boli povojnové úlohy pri urýchľovaní výstavby aspoň provizorných ľudských príbytkov. Veď zo 49 obcí okresu bolo 13 obcí úplne vyhorených a 18 čiastočne zničených.

V nových politických podmienok sa začína organizovať politický život aj vo vranovskom okrese. Vtedy bola dosť silná DS. Členmi DS sa stali i funkcionári a členovia bývalých strán. Pri silnom vplyve cirkvi sa práca DS viac menej darila. Veď v prvých voľbách zvíťazila práve DS. Nízka politická vyspelosť časti obyvateľstva jej zľahčovala prácu. Jej cieľom bolo dosiahnuť väčšinu v NV, čo sa aj do značnej miery darilo. Zemplínski roľníci 27. 12. 1944 v Michalovciach žiadali a vyslovili sa za demokratické požiadavky. Obyvatelia vranovského okresu môžu byť hrdí na prácu, ktorú za 68 rokov vykonali. Cesta to však bola ťažká, ale plodná a úspešná.

Veď do r. 1945, okrem 11 obcí v okrese, naše dediny nepoznali iný zdroj svetelnej energie ako petrolej. Do r. 1960 sa i v našom okrese elektrina postupne dostala do všetkých 76 obcí. To umožnilo nebývalý rozmach kultúry bývania, nákup elektrických spotrebičov, rozhlasu, televíznych prijímačov, atď. Od r. 1989 po nežnej revolúcii sa aj v našom okrese uplatňuje na každom úseku nášho života demokracia.

18. 1. 2013 si pripomenieme 68. výročie oslobodenia Vranova n/T. Vďaka a naša úcta patrí osloboditeľom, ktorí prišli z východu a oslobodili naše mesto.

Zoltán Benko
 

68. výročie oslobodenia Vranova nad Topľou

Správy / Ostatné / 68. výročie oslobodenia Vranova nad Topľou

68. výročie oslobodenia Vranova nad Topľou
Aké sú môžnosti reklamy?

Snáď v pamäti ľudí niet krajšieho slova ako „oslobodenie“. Pre Vranov nad Topľou pripadá tento deň na 18. 1. 1945.

Z histórie vieme, že nepriateľ na východnom Slovensku kládol zúfalý odpor. Víťazné vojská sa už v decembri 1944 priblížili k rieke Ondava a Topli. 25. novembra 1944 bola vyhlásená evakuácia vranovského okresu. Nepriateľovi sa podarilo zastaviť na niekoľko týždňov postup víťazných vojsk. Nová mohutná ofenzíva dňa 12. 1. 1945 spôsobila, že udalosti na východnom Slovensku nadobúdali rýchly spád. Na všetkých frontoch vzplanuli tuhé boje. Pozície brániacich sa fašistických vojsk sa stali neudržateľnými. Dňa 18. 1. 1945 na úsvite víťazné jednotky na niekoľkých miestach prekročili rieku Topľu a za nepriaznivého počasia za mrazu – 15 C prenasledovali nepriateľa.

V priebehu dňa oslobodili víťazné vojská takmer 80 obcí, medi nimi aj Vranov n/T. Frontové boje, ktoré na území okresu trvali 7 týždňov, poznamenali všetky úseky hospodárskeho a spoločenského života. Rozsah škôd, spôsobených vojnovými udalosťami, odhadovali na viac než 100 mil. SK. Nemalé boli povojnové úlohy pri urýchľovaní výstavby aspoň provizorných ľudských príbytkov. Veď zo 49 obcí okresu bolo 13 obcí úplne vyhorených a 18 čiastočne zničených.

V nových politických podmienok sa začína organizovať politický život aj vo vranovskom okrese. Vtedy bola dosť silná DS. Členmi DS sa stali i funkcionári a členovia bývalých strán. Pri silnom vplyve cirkvi sa práca DS viac menej darila. Veď v prvých voľbách zvíťazila práve DS. Nízka politická vyspelosť časti obyvateľstva jej zľahčovala prácu. Jej cieľom bolo dosiahnuť väčšinu v NV, čo sa aj do značnej miery darilo. Zemplínski roľníci 27. 12. 1944 v Michalovciach žiadali a vyslovili sa za demokratické požiadavky. Obyvatelia vranovského okresu môžu byť hrdí na prácu, ktorú za 68 rokov vykonali. Cesta to však bola ťažká, ale plodná a úspešná.

Veď do r. 1945, okrem 11 obcí v okrese, naše dediny nepoznali iný zdroj svetelnej energie ako petrolej. Do r. 1960 sa i v našom okrese elektrina postupne dostala do všetkých 76 obcí. To umožnilo nebývalý rozmach kultúry bývania, nákup elektrických spotrebičov, rozhlasu, televíznych prijímačov, atď. Od r. 1989 po nežnej revolúcii sa aj v našom okrese uplatňuje na každom úseku nášho života demokracia.

18. 1. 2013 si pripomenieme 68. výročie oslobodenia Vranova n/T. Vďaka a naša úcta patrí osloboditeľom, ktorí prišli z východu a oslobodili naše mesto.

Zoltán Benko
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok