Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

68. výročie oslobodenia Hanušoviec nad Topľou

Správy / Ostatné / 68. výročie oslobodenia Hanušoviec nad Topľou

Aké sú môžnosti reklamy?

V r. 1943 prerástol protifašistický odboj do ozbrojenej činnosti partizánskych skupín. Jedna z nich vznikla v lesoch nad obcou Matiaška. Dostala názov Čapajev. Jej činnosť bola úzko prepojená na osoby žijúce v Hanušovciach n/T. Medzi nich patril veliteľ žandárskej stanice V. Borovský, ktorý sa do značnej miery podieľal pri formovaní partizánskej činnosti Čapajev. V. Borovský v r. 1944 až do svojho zatknutia v máji 1944 aktívne spolupracoval s Ľ. Kukorelim. Pôsobenie jednotky Čapajev v Slánskych horách ovplyvnilo život obyvateľov Hanušoviec n/T., aj okolitých obcí. Bezpečnostné zložky tvrdo zasahovali proti odboju. Do Prešova prišiel pplk. Drasler s úlohou potlačiť partizánsku skupinu na vých. Slov. Na zabezpečenie poriadku a ochrany vyčlenil príslušníkov slov. armády, ktorí boli v lete r. 1944 umiestnení aj v Hanušovciach n/T. Z histórie vieme, že strážili žel. viadukty a voj. sklad vo Veľkom kaštieli.

Partizánom materiálne pomáhali aj Hanušovčania, najmä lekárnik Altman, Dr. Molčani, A. Molitorisová a iní. Tesne pred SNP za pomoci miestnych občanov, partizáni úspešne vykonali prepad na rýchlik, odkiaľ zajali nemeckých dôstojníkov, ktorí údajne išli domov na dovolenku. Partizáni ich zlikvidovali. Koncom augusta 1944 došlo v Hanušovciach n/T ku krátkemu boju s nemeckou posádkou. Slov. vojaci pridávali drevené mosty smerom na Vranov n/T. a Giraltovce. Počas bojov bolo v Hanušovciach n/T. poškodených niekoľko obytných domov. Potom partizáni ustúpili do Slánskych hôr.

Nasledoval nemecký vojenský protiúder. Po ťažkých bojoch v septembri 1944 sa partizáni stiahli na Ondavskú vrchovinu. Nemci niektoré obce vypálili: Petrovce, Hermanovce, Matiašku. V novembri 1945 boli oslobodené niektoré obce. Dňa 19. 1. 1945 boli oslobodené aj Hanušovce n /T. Pri oslobodení bol slabý odpor maďarských a nemeckých jednotiek. Nemeckí vojaci opustili Hanušovce n/T. už deň skôr, pričom zničili všetky viadukty a nadlho bola žel. doprava Prešov – Vranov n/T. prerušená. Vo februári 1945 na základe mobilizačnej vyhlášky nastúpilo z Hanušoviec n/T do čsl. armády vyše 70 brancov. Z nich v oslobodzujúcich bojoch v okolí Lipt. Mikuláša a Strečna padlí: J. Sabo-Zákutný, J. Krupa-Marcinko a J. Luščák. Po oslobodení sa začalo s výstavbou zničených domov a oprava poškodených mostov a viaduktov. Firma Lanna začala obnovovať viadukty do jesene 1947, kde som pracoval aj ja s otcom a bratom. Vedúci firmy bol J. Ružička. V máji 1946 boli v Hanušovciach n/T. prvé parlamentné voľby. Najviac klasov získala Demokratická strana. Dnes Hanušovce n/T. vyzerajú ako ozajstné, vzorné mesto.

Zoltán Benko

68. výročie oslobodenia Hanušoviec nad Topľou

Správy / Ostatné / 68. výročie oslobodenia Hanušoviec nad Topľou

Aké sú môžnosti reklamy?

V r. 1943 prerástol protifašistický odboj do ozbrojenej činnosti partizánskych skupín. Jedna z nich vznikla v lesoch nad obcou Matiaška. Dostala názov Čapajev. Jej činnosť bola úzko prepojená na osoby žijúce v Hanušovciach n/T. Medzi nich patril veliteľ žandárskej stanice V. Borovský, ktorý sa do značnej miery podieľal pri formovaní partizánskej činnosti Čapajev. V. Borovský v r. 1944 až do svojho zatknutia v máji 1944 aktívne spolupracoval s Ľ. Kukorelim. Pôsobenie jednotky Čapajev v Slánskych horách ovplyvnilo život obyvateľov Hanušoviec n/T., aj okolitých obcí. Bezpečnostné zložky tvrdo zasahovali proti odboju. Do Prešova prišiel pplk. Drasler s úlohou potlačiť partizánsku skupinu na vých. Slov. Na zabezpečenie poriadku a ochrany vyčlenil príslušníkov slov. armády, ktorí boli v lete r. 1944 umiestnení aj v Hanušovciach n/T. Z histórie vieme, že strážili žel. viadukty a voj. sklad vo Veľkom kaštieli.

Partizánom materiálne pomáhali aj Hanušovčania, najmä lekárnik Altman, Dr. Molčani, A. Molitorisová a iní. Tesne pred SNP za pomoci miestnych občanov, partizáni úspešne vykonali prepad na rýchlik, odkiaľ zajali nemeckých dôstojníkov, ktorí údajne išli domov na dovolenku. Partizáni ich zlikvidovali. Koncom augusta 1944 došlo v Hanušovciach n/T ku krátkemu boju s nemeckou posádkou. Slov. vojaci pridávali drevené mosty smerom na Vranov n/T. a Giraltovce. Počas bojov bolo v Hanušovciach n/T. poškodených niekoľko obytných domov. Potom partizáni ustúpili do Slánskych hôr.

Nasledoval nemecký vojenský protiúder. Po ťažkých bojoch v septembri 1944 sa partizáni stiahli na Ondavskú vrchovinu. Nemci niektoré obce vypálili: Petrovce, Hermanovce, Matiašku. V novembri 1945 boli oslobodené niektoré obce. Dňa 19. 1. 1945 boli oslobodené aj Hanušovce n /T. Pri oslobodení bol slabý odpor maďarských a nemeckých jednotiek. Nemeckí vojaci opustili Hanušovce n/T. už deň skôr, pričom zničili všetky viadukty a nadlho bola žel. doprava Prešov – Vranov n/T. prerušená. Vo februári 1945 na základe mobilizačnej vyhlášky nastúpilo z Hanušoviec n/T do čsl. armády vyše 70 brancov. Z nich v oslobodzujúcich bojoch v okolí Lipt. Mikuláša a Strečna padlí: J. Sabo-Zákutný, J. Krupa-Marcinko a J. Luščák. Po oslobodení sa začalo s výstavbou zničených domov a oprava poškodených mostov a viaduktov. Firma Lanna začala obnovovať viadukty do jesene 1947, kde som pracoval aj ja s otcom a bratom. Vedúci firmy bol J. Ružička. V máji 1946 boli v Hanušovciach n/T. prvé parlamentné voľby. Najviac klasov získala Demokratická strana. Dnes Hanušovce n/T. vyzerajú ako ozajstné, vzorné mesto.

Zoltán Benko

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok