Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Klienti Zaradenia pre seniorov sa sťahujú do moderných priestorov

Správy / Mesto Vranov / Klienti Zaradenia pre seniorov sa sťahujú do moderných priestorov

Klienti Zaradenia pre seniorov sa sťahujú do moderných priestorov
Aké sú môžnosti reklamy?

Zaradenie pre seniorov bolo ešte ako Dom penzión zriadené v roku 1982 s kapacitou pre 80 klientov, pričom dôchodcom poskytovalo zdravotnícke, opatrovateľské a stravovacie služby. Po zmene legislatívy a transformácii do dnešnej podoby ponúka opatrovateľské a stravovacie služby nielen pre občanov mesta.

V septembri 2011 začalo Mesto Vranov s jeho rekonštrukciou a modernizáciou. Cieľom bolo dosiahnutie energetickej úspornosti budov a skvalitnenie života obyvateľov zariadenia. Práce pozostávali zo zateplenia objektu, výmeny všetkých okien a vstupných dverí za plastové, povrchových úprav v interiéri, kde pribudli nové podlahy a dlažby, plus sa bezbariérovo upravili vstupy do objektu. Tiež sa vymenili staré výťahy, zrekonštruované boli bytové jadrá, vnútorná elektroinštalácia a ústredné kúrenie s montážou solárneho zariadenia na ohrev teplej úžitkovej vody. V rámci projektu sa zakúpilo aj vybavenie do zariadenia (vybavenie kuchyne – chladnička, mraznička, konvektomat, váhy, vybavenie práčovne – mangeľ, práčka, sušička, vybavenie počítačmi 5 ks, 10 ks polohovateľné postele). Rekonštrukcia prebehla za prevádzky zariadenia s obmedzením a bola ukončená v apríli 2013. „Rekonštrukcia bola veľmi náročná, pretože počas prác prevádzka nebola prerušená a klienti sa v jej priebehu museli vysporiadať so stratou pokoja a komfortu, na ktorý boli zvyknutí. Sme však radi, že toto náročné obdobie máme úspešne za sebou a zariadenie získalo nielen nový vzhľad, ale aj funkčnosť. Moderné priestory sú dnes prispôsobené tak, aby v nich klienti mali väčšie pohodlie a bezpečnosť. Z pohľadu mesta je dôležité energetické zhodnotenie budovy, čo prispeje k zníženiu nákladov za energie,“ uviedol primátor Vranova Ján Ragan.

Realizácia stavby vrátane zakúpenia jeho vybavenia bola financovaná z prostriedkov Európskej únie (ERDF fondu, štátneho rozpočtu) - vo výške 95% t.j. z celkových oprávnených nákladov na stavbu a zvyšných 5 % bolo vyfinancovaných z vlastných prostriedkov mesta. Celkový náklad predstavoval 1 155 tis. EUR, z toho Mesto Vranov uhradilo 58 tis. EUR. V súčasnosti má zariadenie kapacitu 115 miest, no v súlade so zákonom je možné toto číslo navýšiť. „Cieľom rekonštrukcie a modernizácie nebolo zvýšenie kapacity, ale skvalitnenie poskytovaných služieb. Momentálne máme voľných asi ešte 40 miest, pretože noví klienti k nám prichádzajú postupne. K dispozícii máme 1- a 2-izbové byty, ktoré môžu obsadiť seniori z celého Slovenska,“ dodal riaditeľ Zariadenia pre seniorov Ján Kuba.

Klienti Zaradenia pre seniorov sa sťahujú do moderných priestorov

Správy / Mesto Vranov / Klienti Zaradenia pre seniorov sa sťahujú do moderných priestorov

Klienti Zaradenia pre seniorov sa sťahujú do moderných priestorov
Aké sú môžnosti reklamy?

Zaradenie pre seniorov bolo ešte ako Dom penzión zriadené v roku 1982 s kapacitou pre 80 klientov, pričom dôchodcom poskytovalo zdravotnícke, opatrovateľské a stravovacie služby. Po zmene legislatívy a transformácii do dnešnej podoby ponúka opatrovateľské a stravovacie služby nielen pre občanov mesta.

V septembri 2011 začalo Mesto Vranov s jeho rekonštrukciou a modernizáciou. Cieľom bolo dosiahnutie energetickej úspornosti budov a skvalitnenie života obyvateľov zariadenia. Práce pozostávali zo zateplenia objektu, výmeny všetkých okien a vstupných dverí za plastové, povrchových úprav v interiéri, kde pribudli nové podlahy a dlažby, plus sa bezbariérovo upravili vstupy do objektu. Tiež sa vymenili staré výťahy, zrekonštruované boli bytové jadrá, vnútorná elektroinštalácia a ústredné kúrenie s montážou solárneho zariadenia na ohrev teplej úžitkovej vody. V rámci projektu sa zakúpilo aj vybavenie do zariadenia (vybavenie kuchyne – chladnička, mraznička, konvektomat, váhy, vybavenie práčovne – mangeľ, práčka, sušička, vybavenie počítačmi 5 ks, 10 ks polohovateľné postele). Rekonštrukcia prebehla za prevádzky zariadenia s obmedzením a bola ukončená v apríli 2013. „Rekonštrukcia bola veľmi náročná, pretože počas prác prevádzka nebola prerušená a klienti sa v jej priebehu museli vysporiadať so stratou pokoja a komfortu, na ktorý boli zvyknutí. Sme však radi, že toto náročné obdobie máme úspešne za sebou a zariadenie získalo nielen nový vzhľad, ale aj funkčnosť. Moderné priestory sú dnes prispôsobené tak, aby v nich klienti mali väčšie pohodlie a bezpečnosť. Z pohľadu mesta je dôležité energetické zhodnotenie budovy, čo prispeje k zníženiu nákladov za energie,“ uviedol primátor Vranova Ján Ragan.

Realizácia stavby vrátane zakúpenia jeho vybavenia bola financovaná z prostriedkov Európskej únie (ERDF fondu, štátneho rozpočtu) - vo výške 95% t.j. z celkových oprávnených nákladov na stavbu a zvyšných 5 % bolo vyfinancovaných z vlastných prostriedkov mesta. Celkový náklad predstavoval 1 155 tis. EUR, z toho Mesto Vranov uhradilo 58 tis. EUR. V súčasnosti má zariadenie kapacitu 115 miest, no v súlade so zákonom je možné toto číslo navýšiť. „Cieľom rekonštrukcie a modernizácie nebolo zvýšenie kapacity, ale skvalitnenie poskytovaných služieb. Momentálne máme voľných asi ešte 40 miest, pretože noví klienti k nám prichádzajú postupne. K dispozícii máme 1- a 2-izbové byty, ktoré môžu obsadiť seniori z celého Slovenska,“ dodal riaditeľ Zariadenia pre seniorov Ján Kuba.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok