Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vydarená okresná športová olympiáda seniorov

Správy / Ostatné / Vydarená okresná športová olympiáda seniorov

Aké sú môžnosti reklamy?

Je sobota 22. júna 2013, pekné slnečné ráno. Skupinky seniorov oblečených do športového výstroja smerujú do areálu ZŠ Tovarné. Tam je totiž miesto stretnutia účastníkov okresných športových hier Jednoty dôchodcov okresu Vranov nad Topľou, ináč nazvaných „okresná športová olympiáda“. Nasledujú stisky rúk, objatia, úsmevy známych priateľov, bývalých kolegov a potom oficiálna prezentácia.

Gestorom tohto vydareného podujatia bola Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Vranov nad Topľou, Základná organizácia JDS a Obecný úrad Tovarné. Toto športové podujatie ako mnohé iné sa uskutočnilo nielen s finančným prispením, ale aj prispením vecných cien pánom honorárnym konzulom Ukrajiny Stanislavom Obickým. Bez tejto pomoci by nebolo možné uskutočniť také masové podujatie. Vďaka patrí aj ďalším sponzorom a to pánovi Ing. Ľubomírovi Pidanymu a niektorým starostom obcí.

Účastníkov tohto podujatia vítali členovia hudobných skupín zo Sedlísk a školská kapela NS Tovarné. Tieto sa postarali o dobrú náladu v priebehu celého dňa.

Úvodné kultúrne vystúpenie žiakov ZŠ zo Sedlísk a Tovarného na ľudovú nôtu pod vedením p. učiteľky PaedDr. Harmanovej zožalo od publika veľký úspech, keďže vložili doň svoje detské srdiečka. Z tohto vystúpenia mali obrovskú radosť, pretože boli odmenení dlhotrvajúcim potleskom a milým úsmevom. Zvlášť našich seniorov zaujala svojim krásnym spevom Romanka Mižáková – víťazka viacerých speváckych súťaží.

Oficiálna časť športového súťaženia sa začala štátnou hymnou, vypustením poštových holubov a zapálením olympijského ohňa. Účastníkov športových hier a hostí privítal predseda Okresnej organizácie JDS Vranov nad Topľou PaedDr. Ján Popaďák. Podujatie poctili svojou prítomnosťou – honorárny konzul Ukrajiny p. Stanislav Obický, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan, poslanci NR SR p. Ing. Štefan Hreha a Ing. Pavol Zajac, prednostka obvodného úradu p. Ing. Mária Cingeľová, riaditeľka ZŠ Lúčna, p. PaedDr. Blažena Matisová, riaditeľ úradu práce a sociálnych vecí p. Ing. Ľubomír Lukič, poslanec mestského zastupiteľstva p. Ing. Ľubomír Pidany a ďalší hostia.

Predseda okresnej organizácie PaedDr. Ján Popaďák o.i. uviedol, že tieto športové hry sú výnimočné tým, že sa na nich po prvýkrát zúčastnili aj seniori z Centra sociálnych služieb z Tovarného a Vranova nad Topľou.

Cieľom tých športových hier je udržiavať spoločenský život, motivovať na športové aktivity, lebo žiaden liek nenahradí pohyb, ale pohyb nahradí mnoho liekov. Súťažiacim zaželal veľa úspechov aj predseda Základnej organizácie JDS Tovarné Ján Terčak a starostka obce PaedDr. Kvetoslava Mižáková. Účastníkov pozdravil aj honorárny konzul Ukrajiny p. Stanislav Obický. Ocenil spontánnosť stretnutia a jeho priateľskú atmosféru. Dodal: ,,Byť šťastný a obšťastňovať iných – to je pravé poslanie človeka, to je to, čo dnes potrebujeme všetci a práve to nám všetkým chýba.“. Po zložení sľubu súťažiacich, že budú čestne a svedomite bojovať o športové výsledky, ktoré predniesol Ladislav Popovič a Mgr. Martina Hrešková. Na dobrom priebehu súťaženia sa zaslúžili: riaditeľka školy PaedDr. Ľubomíra Jevická, rozhodcovia, Mgr. Radoslava Šimurdová, PaedDr. Daniela Pavelková a ďalší učitelia, ako aj obetavý moderátor Mgr. Ľuboslav Mižák. Športovci si zmerali sily v šiestich disciplínach: hod granátom na cieľ, kop futbalovej lopty na mini bránku, vrh guľou – muži a hod valčekom – ženy, chôdza muži – 60 m, chôdza ženy – 50 m, a hod šípkou. Celkovým víťazom 3. okresnej olympiády seniorov sa stalo družstvo z Holčíkoviec, strieborné medaily získali reprezentanti z Tovarného a bronzový stupienok obsadil Vranov – centrum. Prvenstvo v kategórii mužov – jednotlivci, si vybojoval Jozef Bačík – Vranov Čemerné pred Jozefom Dankom – Čaklov a Jánom Lazerom – Tovarné.

Prvenstvo v kategórii žien – jednotlivcov získala Helena Rokytová – Sečovská Polianka, pred Terezou Kudža – Holčíkovce a Martou Truchanovou – Sačurov. Šťastným víťazom odovzdali diplomy i vecné ceny – honorárny konzul Ukrajiny p. Stanislav Obický, poslanec NR SR p. Ing. Štefan Hreha a predseda okresnej organizácie PaedDr. Ján Popaďák.

Víťazmi však boli všetci, ktorí sa do súťaže zapojili, lebo odhodlanosť súťažiť a súťaž dokončiť je víťazstvom najmä samého nad sebou. Možno konštatovať, že 3. ročník športových hier seniorov sa vydaril. Svedčí o tom nielen účasť 310 seniorov, ale aj fakt, že do súťaže sa zapojilo 18 družstiev v dresových farbách svojich obcí.

Celé podujatie vyvrcholilo družným posedením pri tovarňánskom guláši. Zlatým klincom záverečnej časti bolo vystúpenie pre nás blízkeho speváka Dušana Grúňa, ktorý si získal naše srdcia piesňami zo svojho repertoáru.

V závere sa predseda OO JDS PaedDr. Ján Popaďák poďakoval organizátorom, sponzorom, osobitne honorárnemu konzulovi p. Stanislavovi Obickému, účinkujúcim, pedagógom, starostke obce, ZO JDS Tovarné a všetkým tým, ktorí sa na tejto príprave a priebehu podieľali.

PaedDr. Ján Popaďák
predseda OO JDS Vranov nad Topľou

Vydarená okresná športová olympiáda seniorov

Správy / Ostatné / Vydarená okresná športová olympiáda seniorov

Aké sú môžnosti reklamy?

Je sobota 22. júna 2013, pekné slnečné ráno. Skupinky seniorov oblečených do športového výstroja smerujú do areálu ZŠ Tovarné. Tam je totiž miesto stretnutia účastníkov okresných športových hier Jednoty dôchodcov okresu Vranov nad Topľou, ináč nazvaných „okresná športová olympiáda“. Nasledujú stisky rúk, objatia, úsmevy známych priateľov, bývalých kolegov a potom oficiálna prezentácia.

Gestorom tohto vydareného podujatia bola Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Vranov nad Topľou, Základná organizácia JDS a Obecný úrad Tovarné. Toto športové podujatie ako mnohé iné sa uskutočnilo nielen s finančným prispením, ale aj prispením vecných cien pánom honorárnym konzulom Ukrajiny Stanislavom Obickým. Bez tejto pomoci by nebolo možné uskutočniť také masové podujatie. Vďaka patrí aj ďalším sponzorom a to pánovi Ing. Ľubomírovi Pidanymu a niektorým starostom obcí.

Účastníkov tohto podujatia vítali členovia hudobných skupín zo Sedlísk a školská kapela NS Tovarné. Tieto sa postarali o dobrú náladu v priebehu celého dňa.

Úvodné kultúrne vystúpenie žiakov ZŠ zo Sedlísk a Tovarného na ľudovú nôtu pod vedením p. učiteľky PaedDr. Harmanovej zožalo od publika veľký úspech, keďže vložili doň svoje detské srdiečka. Z tohto vystúpenia mali obrovskú radosť, pretože boli odmenení dlhotrvajúcim potleskom a milým úsmevom. Zvlášť našich seniorov zaujala svojim krásnym spevom Romanka Mižáková – víťazka viacerých speváckych súťaží.

Oficiálna časť športového súťaženia sa začala štátnou hymnou, vypustením poštových holubov a zapálením olympijského ohňa. Účastníkov športových hier a hostí privítal predseda Okresnej organizácie JDS Vranov nad Topľou PaedDr. Ján Popaďák. Podujatie poctili svojou prítomnosťou – honorárny konzul Ukrajiny p. Stanislav Obický, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan, poslanci NR SR p. Ing. Štefan Hreha a Ing. Pavol Zajac, prednostka obvodného úradu p. Ing. Mária Cingeľová, riaditeľka ZŠ Lúčna, p. PaedDr. Blažena Matisová, riaditeľ úradu práce a sociálnych vecí p. Ing. Ľubomír Lukič, poslanec mestského zastupiteľstva p. Ing. Ľubomír Pidany a ďalší hostia.

Predseda okresnej organizácie PaedDr. Ján Popaďák o.i. uviedol, že tieto športové hry sú výnimočné tým, že sa na nich po prvýkrát zúčastnili aj seniori z Centra sociálnych služieb z Tovarného a Vranova nad Topľou.

Cieľom tých športových hier je udržiavať spoločenský život, motivovať na športové aktivity, lebo žiaden liek nenahradí pohyb, ale pohyb nahradí mnoho liekov. Súťažiacim zaželal veľa úspechov aj predseda Základnej organizácie JDS Tovarné Ján Terčak a starostka obce PaedDr. Kvetoslava Mižáková. Účastníkov pozdravil aj honorárny konzul Ukrajiny p. Stanislav Obický. Ocenil spontánnosť stretnutia a jeho priateľskú atmosféru. Dodal: ,,Byť šťastný a obšťastňovať iných – to je pravé poslanie človeka, to je to, čo dnes potrebujeme všetci a práve to nám všetkým chýba.“. Po zložení sľubu súťažiacich, že budú čestne a svedomite bojovať o športové výsledky, ktoré predniesol Ladislav Popovič a Mgr. Martina Hrešková. Na dobrom priebehu súťaženia sa zaslúžili: riaditeľka školy PaedDr. Ľubomíra Jevická, rozhodcovia, Mgr. Radoslava Šimurdová, PaedDr. Daniela Pavelková a ďalší učitelia, ako aj obetavý moderátor Mgr. Ľuboslav Mižák. Športovci si zmerali sily v šiestich disciplínach: hod granátom na cieľ, kop futbalovej lopty na mini bránku, vrh guľou – muži a hod valčekom – ženy, chôdza muži – 60 m, chôdza ženy – 50 m, a hod šípkou. Celkovým víťazom 3. okresnej olympiády seniorov sa stalo družstvo z Holčíkoviec, strieborné medaily získali reprezentanti z Tovarného a bronzový stupienok obsadil Vranov – centrum. Prvenstvo v kategórii mužov – jednotlivci, si vybojoval Jozef Bačík – Vranov Čemerné pred Jozefom Dankom – Čaklov a Jánom Lazerom – Tovarné.

Prvenstvo v kategórii žien – jednotlivcov získala Helena Rokytová – Sečovská Polianka, pred Terezou Kudža – Holčíkovce a Martou Truchanovou – Sačurov. Šťastným víťazom odovzdali diplomy i vecné ceny – honorárny konzul Ukrajiny p. Stanislav Obický, poslanec NR SR p. Ing. Štefan Hreha a predseda okresnej organizácie PaedDr. Ján Popaďák.

Víťazmi však boli všetci, ktorí sa do súťaže zapojili, lebo odhodlanosť súťažiť a súťaž dokončiť je víťazstvom najmä samého nad sebou. Možno konštatovať, že 3. ročník športových hier seniorov sa vydaril. Svedčí o tom nielen účasť 310 seniorov, ale aj fakt, že do súťaže sa zapojilo 18 družstiev v dresových farbách svojich obcí.

Celé podujatie vyvrcholilo družným posedením pri tovarňánskom guláši. Zlatým klincom záverečnej časti bolo vystúpenie pre nás blízkeho speváka Dušana Grúňa, ktorý si získal naše srdcia piesňami zo svojho repertoáru.

V závere sa predseda OO JDS PaedDr. Ján Popaďák poďakoval organizátorom, sponzorom, osobitne honorárnemu konzulovi p. Stanislavovi Obickému, účinkujúcim, pedagógom, starostke obce, ZO JDS Tovarné a všetkým tým, ktorí sa na tejto príprave a priebehu podieľali.

PaedDr. Ján Popaďák
predseda OO JDS Vranov nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok