Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Lipa reformácie aj v Čiernom nad Topľou

Správy / Obce / Lipa reformácie aj v Čiernom nad Topľou

Aké sú môžnosti reklamy?

Pestrý program veriacim ponúkala 22. - 23. júna na zborových dňoch v CZ Vyšný Žipov dcérocirkev Čierne nad Topľou. Nosným mottom bol text MT.6,33. „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné Vám bude pridané“. V zmysle toho odznelo v sobotu v Chráme Božom svedectvo manželov Macejových - rodičov piatich detí z Prešova a úvaha Slavomíra Slávika zo Slov. evanjelizačného strediska. Program vhodne vyplnili mládežnícke piesne Anky Bakalarovej s doprovodom. V nedeľu na úvod služieb Božích, dozorca CZ Ján Matta oboznámil s históriou zboru a privítal emerit. biskupa Juliúsa Filu, ktorý zvestoval Slovo Božie na základe textu EF,16,21-26. Po ukončení bohoslužieb zasadili v areáli kostola pred starou evanjelickou školou prestavanou na zborové účely lipu reformácie. Popoludnie strávili v sále kultúrneho domu, kde Juliúsa Filu privítali starostovia obcí, evanjelici, Štefan Straka za Čierne a Miroslav Ondič za obec Vyšný Žipov, pričom sa im zapísal do pamätných kníh obcí. Nasledovala beseda s emeritným biskupom, po nej volejbalovým zápasom a turnajom v stolnom tenise súťažili mladí i dospelí. Bodkou za podujatím bol guľáš uvarení domácimi presbyterm.

Ján Matta

Lipa reformácie aj v Čiernom nad Topľou

Správy / Obce / Lipa reformácie aj v Čiernom nad Topľou

Aké sú môžnosti reklamy?

Pestrý program veriacim ponúkala 22. - 23. júna na zborových dňoch v CZ Vyšný Žipov dcérocirkev Čierne nad Topľou. Nosným mottom bol text MT.6,33. „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné Vám bude pridané“. V zmysle toho odznelo v sobotu v Chráme Božom svedectvo manželov Macejových - rodičov piatich detí z Prešova a úvaha Slavomíra Slávika zo Slov. evanjelizačného strediska. Program vhodne vyplnili mládežnícke piesne Anky Bakalarovej s doprovodom. V nedeľu na úvod služieb Božích, dozorca CZ Ján Matta oboznámil s históriou zboru a privítal emerit. biskupa Juliúsa Filu, ktorý zvestoval Slovo Božie na základe textu EF,16,21-26. Po ukončení bohoslužieb zasadili v areáli kostola pred starou evanjelickou školou prestavanou na zborové účely lipu reformácie. Popoludnie strávili v sále kultúrneho domu, kde Juliúsa Filu privítali starostovia obcí, evanjelici, Štefan Straka za Čierne a Miroslav Ondič za obec Vyšný Žipov, pričom sa im zapísal do pamätných kníh obcí. Nasledovala beseda s emeritným biskupom, po nej volejbalovým zápasom a turnajom v stolnom tenise súťažili mladí i dospelí. Bodkou za podujatím bol guľáš uvarení domácimi presbyterm.

Ján Matta

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok