Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Duch Vranovského Dlhého

Správy / Ostatné / Duch Vranovského Dlhého

Aké sú môžnosti reklamy?

Po vykonaní všetkých potrebných úradných, organizačných a hospodárskych úkonov a opatrení prestala obec Vranovské Dlhé ako samostatná fungovať od 1. februára 1944 a nastal proces jej pevného spájania s Vranovom. Možno povedať, že Vranovské Dlhé dosť dlho ostávalo len okrajovou časťou mesta. Súžitie s mestom za 1. Slovenskej republiky prebiehalo iba krátky čas, lebo vlastne s postupným oslobodzovaním slovenský štát postupne zanikal na konci roku 1944 a v prvých mesiacoch roku 1945. Obnovuje sa Československá republika, zanikajú správne orgány slovenského štátu i miestnej samosprávy a správy. Je zaujímavé, a asi aj dosť málo známe, že s týmto obdobím súvisí aj pokus Vranovského Dlhého o opätovné oddelenie od Vranova a opätovné ustanovenie samostatnej obce. Nepoznáme všetky podrobnosti tohto úsilia Dlžancov, ale základné fakty nájdeme v Štátnom archíve vo Vranove v Zápisnici napísanej dňa 14. a 15. marca 1945 na zasadnutí Výkonného výboru Okresného národného výboru vo Vranove. Z textu zápisnice vyplýva, že musela byť podaná žiadosť občanov z Dlhej ulice Vranova a odpojenie, resp. odporúčanie odpojenia sa od mesta pod opätovným názvom Vranovské Dlhé. Pozoruhodné je, že v tomto čase sa chcela odpojiť aj Poloma od Jasenoviec a Podčičva od Sedlísk. Rozdiel od Vranovského Dlhého je v tom, že v týchto pokusoch o odpojenie išlo o veľmi malé časti spomenutých obcí. Od spojenia Vranovského Dlhého s Vranovom vlastne uplynul v marci 1945 ešte len rok a samostatnosť Vranovského Dlhého bola ešte u jeho obyvateľov iste živá. Pre úplnú informovanosť si odcitujme z vyššie uvedenej zápisnice ťažkopádnou štylistikou formulovaný bod:
3) Odlúčenie Dlhej ulice vo Vranove od obce Vranov: Prejednaná bola žiadosť občanov Dlhej ulice obce Vranov (z bývalej obce Vranovské Dlhé) o odpojenie, resp. odporúčanie odpojenia pod názvom Vranovské Dlhé. Výkonný výbor po dlhšom rokovaní vyniesol uznesenie č. 3. Výkonný výbor neodporúča žiadosť na odlúčenie Dlhej ulice o odlúčenie od obce Vranov z týchto dôvodov, že v budúcnosti v stavebnom pláne Vranova budú úplne spojené stavebne, a že odpojením Vranovského Dlhého obec Vranov, ktorá ako okresné sídlo má zväčšené povinnosti voči okresu, by hospodársky značne utrpela a rozvoj obce Vranov by týmto odpojením bol značne hatený vo svojom vývoji.

Teda povojnový pokus o osamostatnenie Vranovského Dlhého dopadol takto. Či sa urobili aj ďalšie pokusy, nám nie je známe. Ani v čase, keď zo zväzku s mestom odišli Hencovce a pokúšalo sa o to Čemerné, nebolo o podobnom úsilí Vranovského Dlhého počuť. Faktom je, že Vranovské Dlhé ostalo vo zväzku s mestom Vranov nad Topľou, už pod názvom Dlhá ulica, pričom obe sídla postupne naozaj aj stavebne splynuli, najmä mohutný rozvojom vranovskej časti. Vranovské Dlhé je už len okrajovou časťou okresného mesta Vranov nad Topľou. Samozrejme, vyzerá inak, ako v čase spojenia v roku 1944. Na priložených ilustráciách môžete vidieť bod 3 zo zmienenej zápisnice aj s uznesením a záver zápisnice s podpismi zúčastnených funkcionárov vtedajšieho ONV.

M. Michálek

Duch Vranovského Dlhého

Správy / Ostatné / Duch Vranovského Dlhého

Aké sú môžnosti reklamy?

Po vykonaní všetkých potrebných úradných, organizačných a hospodárskych úkonov a opatrení prestala obec Vranovské Dlhé ako samostatná fungovať od 1. februára 1944 a nastal proces jej pevného spájania s Vranovom. Možno povedať, že Vranovské Dlhé dosť dlho ostávalo len okrajovou časťou mesta. Súžitie s mestom za 1. Slovenskej republiky prebiehalo iba krátky čas, lebo vlastne s postupným oslobodzovaním slovenský štát postupne zanikal na konci roku 1944 a v prvých mesiacoch roku 1945. Obnovuje sa Československá republika, zanikajú správne orgány slovenského štátu i miestnej samosprávy a správy. Je zaujímavé, a asi aj dosť málo známe, že s týmto obdobím súvisí aj pokus Vranovského Dlhého o opätovné oddelenie od Vranova a opätovné ustanovenie samostatnej obce. Nepoznáme všetky podrobnosti tohto úsilia Dlžancov, ale základné fakty nájdeme v Štátnom archíve vo Vranove v Zápisnici napísanej dňa 14. a 15. marca 1945 na zasadnutí Výkonného výboru Okresného národného výboru vo Vranove. Z textu zápisnice vyplýva, že musela byť podaná žiadosť občanov z Dlhej ulice Vranova a odpojenie, resp. odporúčanie odpojenia sa od mesta pod opätovným názvom Vranovské Dlhé. Pozoruhodné je, že v tomto čase sa chcela odpojiť aj Poloma od Jasenoviec a Podčičva od Sedlísk. Rozdiel od Vranovského Dlhého je v tom, že v týchto pokusoch o odpojenie išlo o veľmi malé časti spomenutých obcí. Od spojenia Vranovského Dlhého s Vranovom vlastne uplynul v marci 1945 ešte len rok a samostatnosť Vranovského Dlhého bola ešte u jeho obyvateľov iste živá. Pre úplnú informovanosť si odcitujme z vyššie uvedenej zápisnice ťažkopádnou štylistikou formulovaný bod:
3) Odlúčenie Dlhej ulice vo Vranove od obce Vranov: Prejednaná bola žiadosť občanov Dlhej ulice obce Vranov (z bývalej obce Vranovské Dlhé) o odpojenie, resp. odporúčanie odpojenia pod názvom Vranovské Dlhé. Výkonný výbor po dlhšom rokovaní vyniesol uznesenie č. 3. Výkonný výbor neodporúča žiadosť na odlúčenie Dlhej ulice o odlúčenie od obce Vranov z týchto dôvodov, že v budúcnosti v stavebnom pláne Vranova budú úplne spojené stavebne, a že odpojením Vranovského Dlhého obec Vranov, ktorá ako okresné sídlo má zväčšené povinnosti voči okresu, by hospodársky značne utrpela a rozvoj obce Vranov by týmto odpojením bol značne hatený vo svojom vývoji.

Teda povojnový pokus o osamostatnenie Vranovského Dlhého dopadol takto. Či sa urobili aj ďalšie pokusy, nám nie je známe. Ani v čase, keď zo zväzku s mestom odišli Hencovce a pokúšalo sa o to Čemerné, nebolo o podobnom úsilí Vranovského Dlhého počuť. Faktom je, že Vranovské Dlhé ostalo vo zväzku s mestom Vranov nad Topľou, už pod názvom Dlhá ulica, pričom obe sídla postupne naozaj aj stavebne splynuli, najmä mohutný rozvojom vranovskej časti. Vranovské Dlhé je už len okrajovou časťou okresného mesta Vranov nad Topľou. Samozrejme, vyzerá inak, ako v čase spojenia v roku 1944. Na priložených ilustráciách môžete vidieť bod 3 zo zmienenej zápisnice aj s uznesením a záver zápisnice s podpismi zúčastnených funkcionárov vtedajšieho ONV.

M. Michálek

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok