Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

60. VÝROČIE GYMNÁZIA VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Správy / Školstvo / 60. VÝROČIE GYMNÁZIA VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Aké sú môžnosti reklamy?

Písal sa školský rok 1952/1953, keď si žiaci prvýkrát zasadli do školských lavíc v budove gymnázia. Odvtedy uplynulo už 60 rokov, počas ktorých sa tu vystriedalo množstvo žiakov, učiteľov, riaditeľov škôl aj nepedagogických zamestnancov.

Je 60 rokov veľa alebo málo? Človek v tomto veku je na vrchole svojich tvorivých síl. A i keď sa sem-tam objaví na tvári človeka nejaká tá vráska, jeho vek ho netrápi. Aj keď ľudia vekom starnú, škola nie. Môže stále čerpať silu z tradícií a poznatkov, ktoré tu zanechali učitelia počas desaťročí, noví žiaci však školu robia mladou a rozvíjajúcou sa. Žiaci sú stále vnímavejší a náročnejší, čo školu posúva vpred.

Posledné roky druhého tisícročia a hlavne prvé roky tretieho tisícročia v živote školy boli predovšetkým obdobím zmien. Boli však uskutočňované vždy s túžbou ísť dopredu, prispôsobiť sa novým požiadavkám žiakov i spoločnosti. Práve výsledky žiakov určujú úspešnosť školy. Škola má právo byť hrdá na svojich žiakov a netreba zdôrazňovať, že veľa z nich pokračovalo i v štúdiu na vysokých školách, ďalší sú úspešní podnikatelia či manažéri, mnohí sa uplatnili v rôznych odboroch spoločenského, kultúrneho života, uplatnili sa v športe, ale i v školstve a samospráve. Práve naši bývalí aj súčasní žiaci šíria dobré meno školy aj prostredníctvom dobrej a zodpovednej práce bývalých aj súčasných pedagogických a nepedagogických zamestnancov, bez ktorých by nerušený chod školy bol nemysliteľný. Mnohí pedagogickí zamestnanci, ale i žiaci vryli hlbokú brázdu na poli vzdelanosti nielen v meste a regióne, ale prostredníctvom svojich projektov sa škola stala známou v rámci Slovenska a v zahraničí.

20. júna 2013 si pedagógovia a študenti vranovského gymnázia pripomenuli okrúhle výročie svojej školy slávnostnou akadémiou v estrádnej sále Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou .

V pestrej palete vystúpení mali možnosť diváci porovnať , ako sa učilo kedysi a dnes na hodinách matematiky, ruského jazyka, slovenského jazyka alebo aj telesnej výchovy.

Pozvanie prijal primátor mesta Ing. Ján Ragan, prednostka Obvodného úradu Ing. Mária Cingeľová, prednosta Mestského úradu Mgr. Andrej Krišanda a zástupca firmy Seso pán Fejko.

Do nasledujúcich desaťročí našej jubilujúcej škole a jej zamestnancom želám veľa dobrých, po vzdelaní túžiacich žiakov a všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom zasa tak prepotrebný elán a chuť do práce, ktorou budú písať riadky histórie nášho gymnázia.

RNDr. Miron Blaščák, riaditeľ školy

60. VÝROČIE GYMNÁZIA VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Správy / Školstvo / 60. VÝROČIE GYMNÁZIA VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Aké sú môžnosti reklamy?

Písal sa školský rok 1952/1953, keď si žiaci prvýkrát zasadli do školských lavíc v budove gymnázia. Odvtedy uplynulo už 60 rokov, počas ktorých sa tu vystriedalo množstvo žiakov, učiteľov, riaditeľov škôl aj nepedagogických zamestnancov.

Je 60 rokov veľa alebo málo? Človek v tomto veku je na vrchole svojich tvorivých síl. A i keď sa sem-tam objaví na tvári človeka nejaká tá vráska, jeho vek ho netrápi. Aj keď ľudia vekom starnú, škola nie. Môže stále čerpať silu z tradícií a poznatkov, ktoré tu zanechali učitelia počas desaťročí, noví žiaci však školu robia mladou a rozvíjajúcou sa. Žiaci sú stále vnímavejší a náročnejší, čo školu posúva vpred.

Posledné roky druhého tisícročia a hlavne prvé roky tretieho tisícročia v živote školy boli predovšetkým obdobím zmien. Boli však uskutočňované vždy s túžbou ísť dopredu, prispôsobiť sa novým požiadavkám žiakov i spoločnosti. Práve výsledky žiakov určujú úspešnosť školy. Škola má právo byť hrdá na svojich žiakov a netreba zdôrazňovať, že veľa z nich pokračovalo i v štúdiu na vysokých školách, ďalší sú úspešní podnikatelia či manažéri, mnohí sa uplatnili v rôznych odboroch spoločenského, kultúrneho života, uplatnili sa v športe, ale i v školstve a samospráve. Práve naši bývalí aj súčasní žiaci šíria dobré meno školy aj prostredníctvom dobrej a zodpovednej práce bývalých aj súčasných pedagogických a nepedagogických zamestnancov, bez ktorých by nerušený chod školy bol nemysliteľný. Mnohí pedagogickí zamestnanci, ale i žiaci vryli hlbokú brázdu na poli vzdelanosti nielen v meste a regióne, ale prostredníctvom svojich projektov sa škola stala známou v rámci Slovenska a v zahraničí.

20. júna 2013 si pedagógovia a študenti vranovského gymnázia pripomenuli okrúhle výročie svojej školy slávnostnou akadémiou v estrádnej sále Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou .

V pestrej palete vystúpení mali možnosť diváci porovnať , ako sa učilo kedysi a dnes na hodinách matematiky, ruského jazyka, slovenského jazyka alebo aj telesnej výchovy.

Pozvanie prijal primátor mesta Ing. Ján Ragan, prednostka Obvodného úradu Ing. Mária Cingeľová, prednosta Mestského úradu Mgr. Andrej Krišanda a zástupca firmy Seso pán Fejko.

Do nasledujúcich desaťročí našej jubilujúcej škole a jej zamestnancom želám veľa dobrých, po vzdelaní túžiacich žiakov a všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom zasa tak prepotrebný elán a chuť do práce, ktorou budú písať riadky histórie nášho gymnázia.

RNDr. Miron Blaščák, riaditeľ školy

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok