Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Študijno-poznávací pobyt v Srbsku

Správy / Školstvo / Študijno-poznávací pobyt v Srbsku

Aké sú môžnosti reklamy?

Spoločnosť pre predškolskú výchovu pripravila v dňoch 13. – 15. 6. 2013 študijno-poznávací pobyt určený pre pedagógov s návštevou materských škôl, v lokalite srbských Slovákov. Na Severe Srbska žije veľká slovenská menšina pozostávajúca z niekoľko tisíc Slovákov. Najviac ich žije v oblasti Vojvodina – medzi historicky najznámejšie miesta Slovákov patria Báčsky Petrovec, Nový Sad a Kovačica. Vojvodina sa dnes právom pokladá za akési ,,miesto“ zahraničných Slovákov...

Cieľom študijného pobytu bolo nielen sa oboznámiť so systémom riadenia, odborného usmerňovania, kontroly, či ďalšieho vzdelávania materských škôl ale aj vymieňať si skúsenosti, získavať nové poznatky a postupy z praxe materských škôl. Program zahŕňal odbornú prednášku na Vysokej škole odborových štúdií v Novom Sade, Dr. Rankom Rajovičom o neurofyziológii v pedagogike( prednáša po celom svete o NTC systéme učenia) a prezentáciu MŠ Zvonček z Nového Sadu, ktorá bola zameraná na enviromentálnu výchovu. Navštívili sa slovenské materské školy: dvojtriedna Materská škola Včielka v Hložanoch, päťtriedna Materská škola Kolibrík v Selenči a najväčšia srbská materská škola na Balkáne Guliver. Táto materská škola má 30 tried –z toho 4 oddelenia jaslí, svojho logopéda, špeciálneho pedagóga, psychológa, terapeuta, zdravotnú službu a učiteľov anglického jazyka. Anglický jazyk sa učia najstaršie deti bezplatne, denne 20 minút hravou formou.

Nádherná bola prehliadka Petrovaradinskej pevnosti, boli sme v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Milo nás privítali ženy zo Spolku žien Slovenka Hložany. Pri chutných koláčoch, domácej klobáske a spevom slovenských piesní sme sa rozlúčili.

Na Slovensko sme prišli plné dojmov a s novými poznatkami. Celým pobytom nás sprevádzala a celý pobyt na území Srbska pripravila Božena Levárska.

Mgr. Emíla Janočková,
Darina Gajdošová

Študijno-poznávací pobyt v Srbsku

Správy / Školstvo / Študijno-poznávací pobyt v Srbsku

Aké sú môžnosti reklamy?

Spoločnosť pre predškolskú výchovu pripravila v dňoch 13. – 15. 6. 2013 študijno-poznávací pobyt určený pre pedagógov s návštevou materských škôl, v lokalite srbských Slovákov. Na Severe Srbska žije veľká slovenská menšina pozostávajúca z niekoľko tisíc Slovákov. Najviac ich žije v oblasti Vojvodina – medzi historicky najznámejšie miesta Slovákov patria Báčsky Petrovec, Nový Sad a Kovačica. Vojvodina sa dnes právom pokladá za akési ,,miesto“ zahraničných Slovákov...

Cieľom študijného pobytu bolo nielen sa oboznámiť so systémom riadenia, odborného usmerňovania, kontroly, či ďalšieho vzdelávania materských škôl ale aj vymieňať si skúsenosti, získavať nové poznatky a postupy z praxe materských škôl. Program zahŕňal odbornú prednášku na Vysokej škole odborových štúdií v Novom Sade, Dr. Rankom Rajovičom o neurofyziológii v pedagogike( prednáša po celom svete o NTC systéme učenia) a prezentáciu MŠ Zvonček z Nového Sadu, ktorá bola zameraná na enviromentálnu výchovu. Navštívili sa slovenské materské školy: dvojtriedna Materská škola Včielka v Hložanoch, päťtriedna Materská škola Kolibrík v Selenči a najväčšia srbská materská škola na Balkáne Guliver. Táto materská škola má 30 tried –z toho 4 oddelenia jaslí, svojho logopéda, špeciálneho pedagóga, psychológa, terapeuta, zdravotnú službu a učiteľov anglického jazyka. Anglický jazyk sa učia najstaršie deti bezplatne, denne 20 minút hravou formou.

Nádherná bola prehliadka Petrovaradinskej pevnosti, boli sme v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Milo nás privítali ženy zo Spolku žien Slovenka Hložany. Pri chutných koláčoch, domácej klobáske a spevom slovenských piesní sme sa rozlúčili.

Na Slovensko sme prišli plné dojmov a s novými poznatkami. Celým pobytom nás sprevádzala a celý pobyt na území Srbska pripravila Božena Levárska.

Mgr. Emíla Janočková,
Darina Gajdošová

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok