Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu

Správy / Oznamy / Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu

Aké sú môžnosti reklamy?

430 eur je maximálna možná hodnota tovaru, ktorú si môžu občania priviezť z dovolenky z krajiny mimo EÚ a neplatiť pritom dane a clo. Obmedzené množstvá platia aj pre cigarety či alkohol.

Z tretích krajín – Turecko, Tunis a podobne, je možné doviezť leteckou dopravou tovar do hodnoty 430 eur. Pokiaľ použijete iný druh dopravy – tento limit sa znižuje na 300 eur. Cestujúci mladší ako 15 rokov si môžu doviezť tovar do 150 eur.

Limity pre letecký dovoz neobchodného tovaru z tretích krajín (oslobodené od cla a dovozných platieb):

Tabakové výrobky
-    najviac 200 ks cigariet
-    najviac 100 ks krátkych cigariek
-    najviac 50 ks cigár
-    najviac 250 g tabaku na fajčenie

Alkohol a alkoholické nápoje
-    najviac 1 liter alkoholu nad 22 obj. % alkoholu
-    najviac 16 litrov piva
-    najviac 4 litre tichého vína – z toho šampanské max. 2 litre
-    najviac 2 litre alkoholu do 22 obj. % alkoholu

Iný tovar
napr. parfumy - bez obmedzenia (hodnota tovaru nesmie presiahnuť 430 eur/osoba resp. 150 eur/dieťa do 15 rokov),
káva – max. 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie
čaj – max. 100 gramov alebo 40g čajového extraktu a esencie

Neobchodný tovar je tovar v batožine cestujúceho, dovážaný z tretích krajín ak je určený na jeho osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti, alebo je určený ako dar. Množstvo výrobkov nesmie vzbudzovať podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely a dovoz sa uskutočňuje príležitostne.

Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu

Správy / Oznamy / Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu

Aké sú môžnosti reklamy?

430 eur je maximálna možná hodnota tovaru, ktorú si môžu občania priviezť z dovolenky z krajiny mimo EÚ a neplatiť pritom dane a clo. Obmedzené množstvá platia aj pre cigarety či alkohol.

Z tretích krajín – Turecko, Tunis a podobne, je možné doviezť leteckou dopravou tovar do hodnoty 430 eur. Pokiaľ použijete iný druh dopravy – tento limit sa znižuje na 300 eur. Cestujúci mladší ako 15 rokov si môžu doviezť tovar do 150 eur.

Limity pre letecký dovoz neobchodného tovaru z tretích krajín (oslobodené od cla a dovozných platieb):

Tabakové výrobky
-    najviac 200 ks cigariet
-    najviac 100 ks krátkych cigariek
-    najviac 50 ks cigár
-    najviac 250 g tabaku na fajčenie

Alkohol a alkoholické nápoje
-    najviac 1 liter alkoholu nad 22 obj. % alkoholu
-    najviac 16 litrov piva
-    najviac 4 litre tichého vína – z toho šampanské max. 2 litre
-    najviac 2 litre alkoholu do 22 obj. % alkoholu

Iný tovar
napr. parfumy - bez obmedzenia (hodnota tovaru nesmie presiahnuť 430 eur/osoba resp. 150 eur/dieťa do 15 rokov),
káva – max. 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie
čaj – max. 100 gramov alebo 40g čajového extraktu a esencie

Neobchodný tovar je tovar v batožine cestujúceho, dovážaný z tretích krajín ak je určený na jeho osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti, alebo je určený ako dar. Množstvo výrobkov nesmie vzbudzovať podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely a dovoz sa uskutočňuje príležitostne.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok