Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Kino Mladosť v našom meste opäť otvorené

Kultúra / Mestský dom kultúry / Kino Mladosť v našom meste opäť otvorené

Kino Mladosť v našom meste opäť otvorené
Aké sú môžnosti reklamy?

Dovoľte mi, aby som občanom nášho mesta s radosťou oznámil skutočnosť, že digitalizácia kina Mladosť je ukončená a po 10 mesačnej prestávke dňom 27. júna kino obnovuje svoju prevádzku.

Tento krát s najmodernejšou projekčnou technológiou obsahujúcou 7.1. kanálový priestorový zvuk vrátane 3D projekcie. Z vranovského kina sa tak stáva multimediálna sála, ktorá umožní nielen filmovú projekciu, ale aj sledovanie športových a kultúrnych prenosov, usporadúvanie konferencií s možnosťou projekcie na plátno 10mx4m, využitie špičkovej projekčnej techniky na realizáciu pútavej edukačnej činnosti pre školy v čase vyučovania atď.

Stalo sa tak na základe skutočnosti, že filmoví producenti prestali s výrobou filmových kópii, ktoré nahradil digitálny spôsob záznamu, šírenia a reprodukcie.

Touto cestou chcel by som poďakovať primátorovi mesta Ing. Jánovi Raganovi za to, že zachovanie vranovského kina so 100 ročnou tradíciou bolo od začiatku medzi jeho prioritami. Veľká vďaka nesporne patrí poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí v procese prípravy digitalizácie počas takmer dvojročného obdobia viacerými hlasovaniami potvrdili svoj súhlas so zachovaním vranovského kina.

Poďakovanie patrí Audiovizuálnemu fondu, ktorý digitalizáciu nášho kina finančne podporil. Taktiež všetkým lokálnym médiám, ktoré vyvolali širokú diskusiu o potrebe zachovania kina v našom meste.

Moja radosť je o to väčšia, že zavŕšením procesu digitalizácie kina sme v zmodernizovanom Dome kultúry vo Vranove nad Topľou vytvorili kino, ktoré spĺňa prísne kritéria svetového DCI štandardu. Ináč povedané, naše kino sa týmto krokom zaradilo medzi kiná, ktoré dosahujú parametre projekcie, ktoré sú nám známe napr. z multikín v obchodných centrách.

Proces digitalizácie kín na Slovensku prebieha už od roku 2011. Prevádzkovatelia týchto nových technológii na spoločných konferenciách informujú aj o nedostatkoch, ktoré sa vďaka zlyhaniu ľudského faktoru často vyskytujú. Uvediem najčastejší prípad. Každý filmový digitálny obsah musí byť autorizovaný elektronickým kľúčom, ktorý emailovou poštou zasiela filmový distribútor na požiadanie každému kinu. Stalo sa, že distribútor v požadovanom termíne kľúč nedodal a kino nemohlo film premietnuť. Pracovníci Mestského domu kultúry urobia všetko preto, aby sme takýmto situáciám predchádzali, alebo ich aspoň minimalizovali.

Pre diváka je veľmi dôležitá informácia o výške vstupného na filmové predstavenie. Tu by som chcel zdôrazniť, že cenu vstupenky určuje distribútor. Z celkovej ceny odvádza kino 60% distribučnej spoločnosti a 40% zostáva prevádzkovateľovi kina. Vo všeobecnosti rozdiel v cene vstupenky medzi multikinami a jedno sálovými kinami na Slovensku je 1 euro. Cena vstupenky na filmové predstavenie vo formáte 2D bude 3,00-4,00 Eurá a vo formáte 3D bude 5,00 – 6,00 Eur. Aj z dôvodu rozdielu ceny vstupenky budeme v našom kine uvádzať tie isté filmy v obidvoch formátoch, aby mal divák možnosť si vybrať. V ten istý deň plánujeme napr. o 17.00 hod. 2D filmové predstavenie a o 19.00 hod. vo formáte 3D. Hrací plán budeme prispôsobovať dopytu.

Na záver by som chcel za kolektív pracovníkov Mestského domu kultúry poďakovať všetkým občanom nášho mesta, ktorí akýmkoľvek spôsobom vo verejnej diskusii podporili svojim postojom modernizáciu nášho kina, čo v konečnom dôsledku prinieslo svoje ovocie a mesto Vranov nad Topľou sa zaradilo medzi tie mestá na Slovensku, v ktorých klasické jedno sálové kino nezaniklo.

Prajem Vám veľa zážitkov na filmových predstaveniach v našom kine.

Ing. Alfonz Kobielsky - riaditeľ MsDK

Kino Mladosť v našom meste opäť otvorené

Kultúra / Mestský dom kultúry / Kino Mladosť v našom meste opäť otvorené

Kino Mladosť v našom meste opäť otvorené
Aké sú môžnosti reklamy?

Dovoľte mi, aby som občanom nášho mesta s radosťou oznámil skutočnosť, že digitalizácia kina Mladosť je ukončená a po 10 mesačnej prestávke dňom 27. júna kino obnovuje svoju prevádzku.

Tento krát s najmodernejšou projekčnou technológiou obsahujúcou 7.1. kanálový priestorový zvuk vrátane 3D projekcie. Z vranovského kina sa tak stáva multimediálna sála, ktorá umožní nielen filmovú projekciu, ale aj sledovanie športových a kultúrnych prenosov, usporadúvanie konferencií s možnosťou projekcie na plátno 10mx4m, využitie špičkovej projekčnej techniky na realizáciu pútavej edukačnej činnosti pre školy v čase vyučovania atď.

Stalo sa tak na základe skutočnosti, že filmoví producenti prestali s výrobou filmových kópii, ktoré nahradil digitálny spôsob záznamu, šírenia a reprodukcie.

Touto cestou chcel by som poďakovať primátorovi mesta Ing. Jánovi Raganovi za to, že zachovanie vranovského kina so 100 ročnou tradíciou bolo od začiatku medzi jeho prioritami. Veľká vďaka nesporne patrí poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí v procese prípravy digitalizácie počas takmer dvojročného obdobia viacerými hlasovaniami potvrdili svoj súhlas so zachovaním vranovského kina.

Poďakovanie patrí Audiovizuálnemu fondu, ktorý digitalizáciu nášho kina finančne podporil. Taktiež všetkým lokálnym médiám, ktoré vyvolali širokú diskusiu o potrebe zachovania kina v našom meste.

Moja radosť je o to väčšia, že zavŕšením procesu digitalizácie kina sme v zmodernizovanom Dome kultúry vo Vranove nad Topľou vytvorili kino, ktoré spĺňa prísne kritéria svetového DCI štandardu. Ináč povedané, naše kino sa týmto krokom zaradilo medzi kiná, ktoré dosahujú parametre projekcie, ktoré sú nám známe napr. z multikín v obchodných centrách.

Proces digitalizácie kín na Slovensku prebieha už od roku 2011. Prevádzkovatelia týchto nových technológii na spoločných konferenciách informujú aj o nedostatkoch, ktoré sa vďaka zlyhaniu ľudského faktoru často vyskytujú. Uvediem najčastejší prípad. Každý filmový digitálny obsah musí byť autorizovaný elektronickým kľúčom, ktorý emailovou poštou zasiela filmový distribútor na požiadanie každému kinu. Stalo sa, že distribútor v požadovanom termíne kľúč nedodal a kino nemohlo film premietnuť. Pracovníci Mestského domu kultúry urobia všetko preto, aby sme takýmto situáciám predchádzali, alebo ich aspoň minimalizovali.

Pre diváka je veľmi dôležitá informácia o výške vstupného na filmové predstavenie. Tu by som chcel zdôrazniť, že cenu vstupenky určuje distribútor. Z celkovej ceny odvádza kino 60% distribučnej spoločnosti a 40% zostáva prevádzkovateľovi kina. Vo všeobecnosti rozdiel v cene vstupenky medzi multikinami a jedno sálovými kinami na Slovensku je 1 euro. Cena vstupenky na filmové predstavenie vo formáte 2D bude 3,00-4,00 Eurá a vo formáte 3D bude 5,00 – 6,00 Eur. Aj z dôvodu rozdielu ceny vstupenky budeme v našom kine uvádzať tie isté filmy v obidvoch formátoch, aby mal divák možnosť si vybrať. V ten istý deň plánujeme napr. o 17.00 hod. 2D filmové predstavenie a o 19.00 hod. vo formáte 3D. Hrací plán budeme prispôsobovať dopytu.

Na záver by som chcel za kolektív pracovníkov Mestského domu kultúry poďakovať všetkým občanom nášho mesta, ktorí akýmkoľvek spôsobom vo verejnej diskusii podporili svojim postojom modernizáciu nášho kina, čo v konečnom dôsledku prinieslo svoje ovocie a mesto Vranov nad Topľou sa zaradilo medzi tie mestá na Slovensku, v ktorých klasické jedno sálové kino nezaniklo.

Prajem Vám veľa zážitkov na filmových predstaveniach v našom kine.

Ing. Alfonz Kobielsky - riaditeľ MsDK

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok