Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poľsko - Slovenský jarmok pohraničia v Jasle

Kultúra / Mestský dom kultúry / Poľsko - Slovenský jarmok pohraničia v Jasle

Poľsko - Slovenský jarmok pohraničia v Jasle
Aké sú môžnosti reklamy?

Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. je cezhraničným partnerom v projekte „Poľsko - Slovenský jarmok pohraničia“, ktorý realizovalo v dňoch 12. - 16. 6. 2013 tridsaťosemtisícové mesto Jaslo ležiace v juhovýchodnej časti Poľska. Keďže sa jedná a aktívne partnerstvo v oblasti kultúry a cezhraničnej výmeny požiadal Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. o spoluprácu aj ľudových umelcov a remeselníkov z Vranova a okolia. Tí súhlasili a odcestovali do Jasla, kde počas piatich jarmočných dní strávených na námestí príkladne reprezentovali naše tradície a remeslá. Drevorezbu a krásu v dreve ukrytú objavoval Ján Babenský z Hlinného. Výrobu šperkov a bižutérie prezentovala Mária Bankovičová z Čemerného. Maľované kraslice, výšivky, olejomaľby a batikované textílie predvádzala Veronika Tóthová z Vechca. Ukážky z výroby papierových kvetov ale aj kraslíc rôznych farieb a veľkostí robila Edita Sinčáková z Vranova n. T. Svojich zástupcov Mgr. Evu Gajdošovú a Bc. Máriu Mižovú vyslala do Poľska aj Chránená dielňa Dúha z Vranova n. T. v ktorej sa zamerali na výrobu sviečok, keramiky, úžitkových a dekoračných predmetov. Okrem pravej jarmočnej atmosféry a všadeprítomnej pohostinnosti si naši remeselníci a umelci domov odnášali množstvo nových zážitkov a kontaktov. Na Poľsko - Slovenskom jarmoku pohraničia svoje mesto reprezentovali aj 6 remeselníkov z Humenného a 12 z Poľska. Neoddeliteľnou súčasťou jarmočných dní boli aj atrakcie a bohatý kultúrny program. Nechýbala ochutnávka tradičných jedál. Poľský „žurek“ a slovenské zemiakové lokše chutili hádam každému. S dobrotou v ruke si návštevníci mali možnosť vypočuť či prečítať poľskú i slovenskú verziu legendy o Jasle, ale aj o našom Hrade Čičva. Počas jarmočných dní boli v Jasle pripravené aj Tvorivé dielne pre deti s telesným alebo mentálnym postihnutím z Poľska a Slovenska. Naše mesto reprezentovali deti zo Spojenej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím z Budovateľskej ulice vo Vranove n. T. Pod dozorom svojich učiteľov a riaditeľky školy PaedDr. Kataríny Vasiľovej, ale aj odborných lektorov z Poľska sa dva dni venovali netradičným výtvarným technikám. Maľovanie dreva a práca s hlinou sa rovnako páčila aj ich poľským rovesníkom. Celodennú prácu s týmto prírodným materiálom ôsmim slovenským a ôsmim poľským deťom spestrili lektori výletom do skanzenu Karpatská Trója. Deti si domov okrem medzinárodných skúsenosti a suvenírov odnášali aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. chce aj takou formou poďakovať všetkým zúčastneným na príkladnej reprezentácii mesta Vranov n. T.

Nusová Silvia
 

Poľsko - Slovenský jarmok pohraničia v Jasle

Kultúra / Mestský dom kultúry / Poľsko - Slovenský jarmok pohraničia v Jasle

Poľsko - Slovenský jarmok pohraničia v Jasle
Aké sú môžnosti reklamy?

Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. je cezhraničným partnerom v projekte „Poľsko - Slovenský jarmok pohraničia“, ktorý realizovalo v dňoch 12. - 16. 6. 2013 tridsaťosemtisícové mesto Jaslo ležiace v juhovýchodnej časti Poľska. Keďže sa jedná a aktívne partnerstvo v oblasti kultúry a cezhraničnej výmeny požiadal Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. o spoluprácu aj ľudových umelcov a remeselníkov z Vranova a okolia. Tí súhlasili a odcestovali do Jasla, kde počas piatich jarmočných dní strávených na námestí príkladne reprezentovali naše tradície a remeslá. Drevorezbu a krásu v dreve ukrytú objavoval Ján Babenský z Hlinného. Výrobu šperkov a bižutérie prezentovala Mária Bankovičová z Čemerného. Maľované kraslice, výšivky, olejomaľby a batikované textílie predvádzala Veronika Tóthová z Vechca. Ukážky z výroby papierových kvetov ale aj kraslíc rôznych farieb a veľkostí robila Edita Sinčáková z Vranova n. T. Svojich zástupcov Mgr. Evu Gajdošovú a Bc. Máriu Mižovú vyslala do Poľska aj Chránená dielňa Dúha z Vranova n. T. v ktorej sa zamerali na výrobu sviečok, keramiky, úžitkových a dekoračných predmetov. Okrem pravej jarmočnej atmosféry a všadeprítomnej pohostinnosti si naši remeselníci a umelci domov odnášali množstvo nových zážitkov a kontaktov. Na Poľsko - Slovenskom jarmoku pohraničia svoje mesto reprezentovali aj 6 remeselníkov z Humenného a 12 z Poľska. Neoddeliteľnou súčasťou jarmočných dní boli aj atrakcie a bohatý kultúrny program. Nechýbala ochutnávka tradičných jedál. Poľský „žurek“ a slovenské zemiakové lokše chutili hádam každému. S dobrotou v ruke si návštevníci mali možnosť vypočuť či prečítať poľskú i slovenskú verziu legendy o Jasle, ale aj o našom Hrade Čičva. Počas jarmočných dní boli v Jasle pripravené aj Tvorivé dielne pre deti s telesným alebo mentálnym postihnutím z Poľska a Slovenska. Naše mesto reprezentovali deti zo Spojenej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím z Budovateľskej ulice vo Vranove n. T. Pod dozorom svojich učiteľov a riaditeľky školy PaedDr. Kataríny Vasiľovej, ale aj odborných lektorov z Poľska sa dva dni venovali netradičným výtvarným technikám. Maľovanie dreva a práca s hlinou sa rovnako páčila aj ich poľským rovesníkom. Celodennú prácu s týmto prírodným materiálom ôsmim slovenským a ôsmim poľským deťom spestrili lektori výletom do skanzenu Karpatská Trója. Deti si domov okrem medzinárodných skúsenosti a suvenírov odnášali aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. chce aj takou formou poďakovať všetkým zúčastneným na príkladnej reprezentácii mesta Vranov n. T.

Nusová Silvia
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok