Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Stretnutie s Danielom Hevierom sa vydarilo!

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Stretnutie s Danielom Hevierom sa vydarilo!

Daniel Hevier vydal do stovky kníh, poéziu, prózu, eseje, básne pre deti, rozprávky, preklady, autorské antológie pre dospelých i deti… Viaceré jeho knihy boli preložené do cudzích jazykov. Píše texty piesní, divadelné a rozhlasové hry, libretá muzikálov, filmové a televízne scenáre, scenáre pre multimediálne projekty, spolupracuje s rozhlasom, televíziou, prekladá z angličtiny. Má svoje rozhlasové relácie a autorské stránky v novinách. V jeho textoch je vždy obdivuhodná zásoba nápadov, tém a motívov. Svoje knihy obohacuje vlastnými kresbami. Je to majster slova aj obrazu, ktorý dokáže obohatiť deti aj dospelých. Vo vranovskej knižnici bol Daniel Hevier po prvý krát v roku 2004. Sme šťastní, že k nám po rokoch opäť zavítal, rovnako veselý, usmievavý, aby rozprával nielen o tom čo píše, ako tvorí a ako sa mu darí, ale aby predstavil neobyčajnú knihu KR.V. Krajina V. čiže Kráľovná Viktória. Napísal ju síce Daniel Hevier, ale pomáhali mu pri tom deti, ktoré majú hemofíliu. Pedagógovia a žiaci vranovských škôl sa aktívne zapojili do stretnutia s pánom spisovateľom, tešili sa, že mu môžu položiť otázky a poďakovať za to, že píše a tvorí pre deti aj pre nich. Po oficiálnom programe pripravili pedagógovia zo ZŠ Bernolákova v knižnici netradičné stretnutie, ktoré bolo milým prekvapením pre autora aj pre ďalších pedagógov, ktorí prijali pozvanie.

Je šťastím, keď sa pomyselný dúhový most medzi autorom a jeho čitateľmi - malými aj tými skôr narodenými vydarí, keď sa túžia stretnúť a keď je stretnutie pre všetky strany príjemné a užitočné. Vranovská knižnica pripraví ročne viac ako 300 podujatí, niektoré patria k bežným, niektoré k výnimočným. Stretnutie s pánom Hevierom sa vydarilo a je to zásluha všetkých, ktorí 23. mája 2013 do knižnice prišli, pretože čarovná dúha stretnutia sa v tento deň naozaj ukázala a očarila účastníkov. Ďakujeme pánovi Hevierovi, že do svojho náročného turné po Slovensku zaradil aj Vranov a Vám drahí pedagógovia ďakujeme, že napriek tlaku učebných plánov, náročného zbierania kreditov a ďalších povinností dokážete upriamiť pozornosť detí na kvalitných autorov a dobré knihy. VĎAKA!

Emília Antolíková

Stretnutie s Danielom Hevierom sa vydarilo!

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Stretnutie s Danielom Hevierom sa vydarilo!

Daniel Hevier vydal do stovky kníh, poéziu, prózu, eseje, básne pre deti, rozprávky, preklady, autorské antológie pre dospelých i deti… Viaceré jeho knihy boli preložené do cudzích jazykov. Píše texty piesní, divadelné a rozhlasové hry, libretá muzikálov, filmové a televízne scenáre, scenáre pre multimediálne projekty, spolupracuje s rozhlasom, televíziou, prekladá z angličtiny. Má svoje rozhlasové relácie a autorské stránky v novinách. V jeho textoch je vždy obdivuhodná zásoba nápadov, tém a motívov. Svoje knihy obohacuje vlastnými kresbami. Je to majster slova aj obrazu, ktorý dokáže obohatiť deti aj dospelých. Vo vranovskej knižnici bol Daniel Hevier po prvý krát v roku 2004. Sme šťastní, že k nám po rokoch opäť zavítal, rovnako veselý, usmievavý, aby rozprával nielen o tom čo píše, ako tvorí a ako sa mu darí, ale aby predstavil neobyčajnú knihu KR.V. Krajina V. čiže Kráľovná Viktória. Napísal ju síce Daniel Hevier, ale pomáhali mu pri tom deti, ktoré majú hemofíliu. Pedagógovia a žiaci vranovských škôl sa aktívne zapojili do stretnutia s pánom spisovateľom, tešili sa, že mu môžu položiť otázky a poďakovať za to, že píše a tvorí pre deti aj pre nich. Po oficiálnom programe pripravili pedagógovia zo ZŠ Bernolákova v knižnici netradičné stretnutie, ktoré bolo milým prekvapením pre autora aj pre ďalších pedagógov, ktorí prijali pozvanie.

Je šťastím, keď sa pomyselný dúhový most medzi autorom a jeho čitateľmi - malými aj tými skôr narodenými vydarí, keď sa túžia stretnúť a keď je stretnutie pre všetky strany príjemné a užitočné. Vranovská knižnica pripraví ročne viac ako 300 podujatí, niektoré patria k bežným, niektoré k výnimočným. Stretnutie s pánom Hevierom sa vydarilo a je to zásluha všetkých, ktorí 23. mája 2013 do knižnice prišli, pretože čarovná dúha stretnutia sa v tento deň naozaj ukázala a očarila účastníkov. Ďakujeme pánovi Hevierovi, že do svojho náročného turné po Slovensku zaradil aj Vranov a Vám drahí pedagógovia ďakujeme, že napriek tlaku učebných plánov, náročného zbierania kreditov a ďalších povinností dokážete upriamiť pozornosť detí na kvalitných autorov a dobré knihy. VĎAKA!

Emília Antolíková

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok