Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Najlepším tanečníkom Šaffovej ostrohy sa stal Ondrej Varga

Kultúra / Ostatné / Najlepším tanečníkom Šaffovej ostrohy sa stal Ondrej Varga

Dňa 24. – 26. mája 2013 sa v Dlhom Klčove konala celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šaffova ostroha 2013. Hlavými organizátormi tohto podujatia boli Národné osvetové centrum v Bratislave, obec Dlhé Klčovo, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj a Matica slovenská. Na podujatí sa zúčastnilo 137 súťažiacich zo Slovenska, Českej republiky, Poľskej republiky a Maďarska a štyri ľudové hudby. Zmenou oproti minulým ročníkom bola v kategórii A. Táto kategória dostala nový rozmer a organizátori ju nazvali Kategóriou tanečných osobností Slovenska. Tento rok sa tancovalo podľa Vojta Littvu z Liptovských Sliačov.

Odborná porota menovaná generálnou riaditeľkou Národného osvetového centra v Bratislave PhDr. Janou Kresákovou pracovala v zložení: Mgr. art. Pavel Bútor z Bratislavy, Dipl. Ing. Štefan Mráz z Košíc, Mgr. art. Emil Tomáš Bartko PhD., Mgr. art. Miroslava Palanova z Liptovského Mikuláša a Mgr. art. Vladimír Michalko z Košíc. Početné a vďačné publikum malo možnosť vidieť 57 tancov v štyroch súťažných kategóriách. Tanečníkov sprevádzala ľudová hudba folklórneho súboru Železiar z Košíc pod vedením primáša Ľuboslava Hudáka i vlastné muziky.

Výsledky súťaže:
Kategória A –
osobnosti slovenského ľudového tanca (Vojtech Littva) – Laureáti: Štefan CHMELICKY, FS Váh, Marek MARUŠIN, FS Váh.
Kategória B – voľná kategória (interpreti od 16 rokov, ktorí si do súťaže pripravili tanec pôvodných nositeľov ľudových tradícií, alebo tanec podľa interpretov zo „zlatého fondu“ Šaffovej ostrohy) – Laureát - Alfréd LINCKE a Vanda KRIŠTOFOVÁ, TS Partia, 2. miesto Martin TOPOĽOVSKÝ a Ivana TOPOĽOVSKÁ, FS Hornád, 3. miesto Rebeka NÉMETH a Zsombor Juhász BENCE, DaMFS Kincső a Nina JANEŠÍKOVÁ a Daniela SRNANKOVÁ, FS Stavbár.
Kategória C – tanečníci od 16 do 60 rokov (voľný výber) - Laureát Jakub KOPECKÝ a Alžbeta ŠVEJDOVÁ, Nadšenci, 2.miesto Dániel CSICSMAN, DaMFS Kincső Želiezovce, 3. miesto Igor SOPKO a Lucia BABINČÁKOVÁ, FS Vranovčan.
Kategória D – tanečníci od 12 do 16 rokov(voľný výber, iba zo Slovenska) - Laureát v Zlatom pásme Jakub ĎURAČI a Hana MIŠÍKOVÁ, DFS Kornička, 2. miesto v Zlatom pásme László István BÉHR a Réka MARKOLT, Dunaág, 3. miesto v Zlatom pásme - Dominik ŠVÁRNY a Antónia TOMÁŠOVÁ, DFS Cifroško, Eszter NÉMETH a Dávid HORVÁTH, DaMFS Kincső Želiezovce.
Strieborné pásmo - Roland OLAJOS a Antónia VEREBOVÁ, MFS Želiezko, Krisztina PETROVÁ a Iveta KRAJCSIRÍK, Kis Megyer és, Juraj PANČÍK a Lenka SMOLIGOVÁ, DFS Kalužiar, Martin MACURA a Lea MIKOVÁ, DFS Turiec.
Bronzové pásmo - Branislav OČKAIK a Daniela GUNÁROVÁ, FS Haviar, Eduard UNGVARSKÝ a Alexandra ČUCHTOVÁ, DFS Železiarik, Marián VOLOŠIN a Lea PETRÍKOVÁ, DFS Šiňava, Monika PRIESTEROVÁ a Petra JASENKOVÁ, FSk Dolina, Viliam IHNÁT a Daniela ZUBKOVÁ, DFS Rovinka.
Kategória N – nositelia ľudových tradícií nad 60 rokov + zlatý fond (nesúťažná kategória) -
1. Ing. Ján MICHANČO, Topoľovka, čardáš z Topoľovky, 2. Štefan VIŠŇOVSKÝ, Zámutov, 3. Jozef GAJDOŠ s Manželkou, Margecany, 4. Michal HIRKO.
Kategória Z – zahraniční účinkujúci (nesúťažná kategória) -
1. Jiří Dolan, Verbunk, Česká republika, 2. Buczek Karol a Eva Konstantynovicz – Polka, Poľská republika, 3. Filip CÍL, Valašský Odzemok z Liptálu a Rožnova pod Radhoštěm4. Stanislav Náhlík a Veronika Možnarová, Jiří Dolan a Šárka Hlahulková, Vojtech Kubiš a Anna Múčková, Václav Procházka a Alžběta Špirudová - Sedlácke, Česká republika, 5. Beatrix TÓTH a Sándor JUHÁSZ, Tanečné divadlo Honvéd Budapešť Maďarská republika.

Cenu Petra Homolku za najlepšieho tanečníka na Šaffovej ostrohe 2013 získal Ondrej Varga z Folklórneho súboru Vranovčan z Vranova nad Topľou.

Na celoštátnej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou ŠAFFOVA OSTROHA 2010 sa zúčastnili sólisti-tanečníci z folklórnych kolektívov:

FS Nadšenci z Trenčína, FS Hornád z Košíc, FS Stavbár, TS Partia z Bratislavy, FS Tarka z Bardejova, FS Brezová, FS Váh z Liptovského Mikuláša, FS Šiňava zo Sniny, FS Vranovčan z Vranova nad Topľou, FS Rovina z Dlhého Klčova, FSk Topoľ z Topoľovky, FSk Parchovianka z Parchovan, FSk Jadlovec z Margecian, DFS Cifroško z Vranova nad Topľou, DFS Rovina z Dlhé Klčovo, DFS Kornička z Trenčína, DFS Kalužiar, DFS Turiec, MFS Želiezko, DFS Železiarik, FS Kis Megyer és, FS Dunaág, FSK Dolina Gemerská Poloma, DFsk Zámutovčan zo Zámutova, FSK Škvarkare, DaMFS Kincső Želiezovce, FSk Dudváh, Križovany n. Dudváhom, FS Nadšenci.

Celé podujatie sa konalo v priebehu troch dni. V piatok večer bola v kultúrnom dome otvorená výstava fotografií Petra Berčíka. Po vernisáži sa v uvítacom programe „Z našich chotárov“ prestavili detský folklórny súbor Rovinka, mládežnícky folklórny súbor a skupina Rovina z Dlhého Klčova a hosťujúca folklórny súbor Svojina z Michaloviec. Vo večernom programe venovanému životnému jubileu 85. narodenín pána Juraja Kubánku sa predstavili Kubánkov sen, SS Rodokmeň a ĽH FS Ekonóm všetci z Bratislavy. Program režijne pripravili Ing. Martin Koščo, Mgr. art. Pavel Bútor a Mgr.art. Emil Tomáš Bartko PhD.

V sobotu v popoludňajších hodinách sa rozbehol maratón tanečných súťaži v kategóriách A, B, C, D, Z. Medzi jednotlivými kategóriami sme mali možnosť zúčastniť sa na školách a školičkách tanca. Lektormi škôl a školičiek tanca boli Ing. Slavomír Ondejka a Mgr. art. Agáta Krausová artD. Po nich pokračoval Tanečný večer. Program režijne pripravil Bc. Erik Marcin.

V nedeľu sa za účasti porotcov, súťažiacich, choreografov, vedúcich a členov folklórnych súborov, skupín i neorganizovaných súťažiacich a záujemcov o ľudový tanec z celého Slovenska i zahraničia konal odborný seminár, na ktorom členovia odbornej poroty podrobne rozobrali súťažne vystúpenia všetkých sólistov-tanečníkov.

Krátko po obede sa za účasti organizátorov podujatia, rodiny Šaffovcov a súťažiacich uskutočnil krojovaný sprievod na miestny cintorín, kde za účasti miestneho farára položením kytice kvetov na hrob Juraja Šaffu a Gizely Frenovej si všetci uctili ich pamiatku.

V popoludňajších hodinách celé podujatie vyvrcholilo galaprogramom, ktorého režisérom bol Mgr. art. Pavel Bútor. V jeho úvode sa predstavili tri domáce folklórne kolektívy, tanečníci zo zahraničia, nositelia ľudových tradícií a tanečníci zo zlatého fondu. Záver galaprogramu patril Laureátom a oceneným tanečníkom, ktorým boli odovzdané diplomy a vecné ceny.

Sprievodnými podujatia celoštátnej súťaže sólistov-tanečníkov bola výstava fotografií Petra Berčíka, ľudové remeslá, gréckokatolícka a rímskokatolická svätá omša v miestnom rímskokatolíckom kostole.

Celú súťaž po stránke odbornej, technickej a organizačnej pripravili Národné osvetové centrum, Obecný úrad Dlhé Klčovo a Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, Matica slovenská, ktorí ju aj po finančnej stránke zabezpečovali. Významnú pomoc poskytli aj sponzori. Toto podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR. Podujatie finančne podporil Prešovský samosprávny kraj.

Celoštátna súťaž splnila svoj účel i cieľ. Koncepcia na tomto XXI. ročníku sa osvedčila a priniesla oživenie, prínos v aktivitách jednotlivcov a dobré smerovanie tohto podujatia. Podľa vyjadrenia členov odbornej poroty i odborníkov bola po odbornej i organizačnej stránke dobre pripravená a zrealizovaná.

Bc. Erik Marcin

Najlepším tanečníkom Šaffovej ostrohy sa stal Ondrej Varga

Kultúra / Ostatné / Najlepším tanečníkom Šaffovej ostrohy sa stal Ondrej Varga

Dňa 24. – 26. mája 2013 sa v Dlhom Klčove konala celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šaffova ostroha 2013. Hlavými organizátormi tohto podujatia boli Národné osvetové centrum v Bratislave, obec Dlhé Klčovo, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj a Matica slovenská. Na podujatí sa zúčastnilo 137 súťažiacich zo Slovenska, Českej republiky, Poľskej republiky a Maďarska a štyri ľudové hudby. Zmenou oproti minulým ročníkom bola v kategórii A. Táto kategória dostala nový rozmer a organizátori ju nazvali Kategóriou tanečných osobností Slovenska. Tento rok sa tancovalo podľa Vojta Littvu z Liptovských Sliačov.

Odborná porota menovaná generálnou riaditeľkou Národného osvetového centra v Bratislave PhDr. Janou Kresákovou pracovala v zložení: Mgr. art. Pavel Bútor z Bratislavy, Dipl. Ing. Štefan Mráz z Košíc, Mgr. art. Emil Tomáš Bartko PhD., Mgr. art. Miroslava Palanova z Liptovského Mikuláša a Mgr. art. Vladimír Michalko z Košíc. Početné a vďačné publikum malo možnosť vidieť 57 tancov v štyroch súťažných kategóriách. Tanečníkov sprevádzala ľudová hudba folklórneho súboru Železiar z Košíc pod vedením primáša Ľuboslava Hudáka i vlastné muziky.

Výsledky súťaže:
Kategória A –
osobnosti slovenského ľudového tanca (Vojtech Littva) – Laureáti: Štefan CHMELICKY, FS Váh, Marek MARUŠIN, FS Váh.
Kategória B – voľná kategória (interpreti od 16 rokov, ktorí si do súťaže pripravili tanec pôvodných nositeľov ľudových tradícií, alebo tanec podľa interpretov zo „zlatého fondu“ Šaffovej ostrohy) – Laureát - Alfréd LINCKE a Vanda KRIŠTOFOVÁ, TS Partia, 2. miesto Martin TOPOĽOVSKÝ a Ivana TOPOĽOVSKÁ, FS Hornád, 3. miesto Rebeka NÉMETH a Zsombor Juhász BENCE, DaMFS Kincső a Nina JANEŠÍKOVÁ a Daniela SRNANKOVÁ, FS Stavbár.
Kategória C – tanečníci od 16 do 60 rokov (voľný výber) - Laureát Jakub KOPECKÝ a Alžbeta ŠVEJDOVÁ, Nadšenci, 2.miesto Dániel CSICSMAN, DaMFS Kincső Želiezovce, 3. miesto Igor SOPKO a Lucia BABINČÁKOVÁ, FS Vranovčan.
Kategória D – tanečníci od 12 do 16 rokov(voľný výber, iba zo Slovenska) - Laureát v Zlatom pásme Jakub ĎURAČI a Hana MIŠÍKOVÁ, DFS Kornička, 2. miesto v Zlatom pásme László István BÉHR a Réka MARKOLT, Dunaág, 3. miesto v Zlatom pásme - Dominik ŠVÁRNY a Antónia TOMÁŠOVÁ, DFS Cifroško, Eszter NÉMETH a Dávid HORVÁTH, DaMFS Kincső Želiezovce.
Strieborné pásmo - Roland OLAJOS a Antónia VEREBOVÁ, MFS Želiezko, Krisztina PETROVÁ a Iveta KRAJCSIRÍK, Kis Megyer és, Juraj PANČÍK a Lenka SMOLIGOVÁ, DFS Kalužiar, Martin MACURA a Lea MIKOVÁ, DFS Turiec.
Bronzové pásmo - Branislav OČKAIK a Daniela GUNÁROVÁ, FS Haviar, Eduard UNGVARSKÝ a Alexandra ČUCHTOVÁ, DFS Železiarik, Marián VOLOŠIN a Lea PETRÍKOVÁ, DFS Šiňava, Monika PRIESTEROVÁ a Petra JASENKOVÁ, FSk Dolina, Viliam IHNÁT a Daniela ZUBKOVÁ, DFS Rovinka.
Kategória N – nositelia ľudových tradícií nad 60 rokov + zlatý fond (nesúťažná kategória) -
1. Ing. Ján MICHANČO, Topoľovka, čardáš z Topoľovky, 2. Štefan VIŠŇOVSKÝ, Zámutov, 3. Jozef GAJDOŠ s Manželkou, Margecany, 4. Michal HIRKO.
Kategória Z – zahraniční účinkujúci (nesúťažná kategória) -
1. Jiří Dolan, Verbunk, Česká republika, 2. Buczek Karol a Eva Konstantynovicz – Polka, Poľská republika, 3. Filip CÍL, Valašský Odzemok z Liptálu a Rožnova pod Radhoštěm4. Stanislav Náhlík a Veronika Možnarová, Jiří Dolan a Šárka Hlahulková, Vojtech Kubiš a Anna Múčková, Václav Procházka a Alžběta Špirudová - Sedlácke, Česká republika, 5. Beatrix TÓTH a Sándor JUHÁSZ, Tanečné divadlo Honvéd Budapešť Maďarská republika.

Cenu Petra Homolku za najlepšieho tanečníka na Šaffovej ostrohe 2013 získal Ondrej Varga z Folklórneho súboru Vranovčan z Vranova nad Topľou.

Na celoštátnej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou ŠAFFOVA OSTROHA 2010 sa zúčastnili sólisti-tanečníci z folklórnych kolektívov:

FS Nadšenci z Trenčína, FS Hornád z Košíc, FS Stavbár, TS Partia z Bratislavy, FS Tarka z Bardejova, FS Brezová, FS Váh z Liptovského Mikuláša, FS Šiňava zo Sniny, FS Vranovčan z Vranova nad Topľou, FS Rovina z Dlhého Klčova, FSk Topoľ z Topoľovky, FSk Parchovianka z Parchovan, FSk Jadlovec z Margecian, DFS Cifroško z Vranova nad Topľou, DFS Rovina z Dlhé Klčovo, DFS Kornička z Trenčína, DFS Kalužiar, DFS Turiec, MFS Želiezko, DFS Železiarik, FS Kis Megyer és, FS Dunaág, FSK Dolina Gemerská Poloma, DFsk Zámutovčan zo Zámutova, FSK Škvarkare, DaMFS Kincső Želiezovce, FSk Dudváh, Križovany n. Dudváhom, FS Nadšenci.

Celé podujatie sa konalo v priebehu troch dni. V piatok večer bola v kultúrnom dome otvorená výstava fotografií Petra Berčíka. Po vernisáži sa v uvítacom programe „Z našich chotárov“ prestavili detský folklórny súbor Rovinka, mládežnícky folklórny súbor a skupina Rovina z Dlhého Klčova a hosťujúca folklórny súbor Svojina z Michaloviec. Vo večernom programe venovanému životnému jubileu 85. narodenín pána Juraja Kubánku sa predstavili Kubánkov sen, SS Rodokmeň a ĽH FS Ekonóm všetci z Bratislavy. Program režijne pripravili Ing. Martin Koščo, Mgr. art. Pavel Bútor a Mgr.art. Emil Tomáš Bartko PhD.

V sobotu v popoludňajších hodinách sa rozbehol maratón tanečných súťaži v kategóriách A, B, C, D, Z. Medzi jednotlivými kategóriami sme mali možnosť zúčastniť sa na školách a školičkách tanca. Lektormi škôl a školičiek tanca boli Ing. Slavomír Ondejka a Mgr. art. Agáta Krausová artD. Po nich pokračoval Tanečný večer. Program režijne pripravil Bc. Erik Marcin.

V nedeľu sa za účasti porotcov, súťažiacich, choreografov, vedúcich a členov folklórnych súborov, skupín i neorganizovaných súťažiacich a záujemcov o ľudový tanec z celého Slovenska i zahraničia konal odborný seminár, na ktorom členovia odbornej poroty podrobne rozobrali súťažne vystúpenia všetkých sólistov-tanečníkov.

Krátko po obede sa za účasti organizátorov podujatia, rodiny Šaffovcov a súťažiacich uskutočnil krojovaný sprievod na miestny cintorín, kde za účasti miestneho farára položením kytice kvetov na hrob Juraja Šaffu a Gizely Frenovej si všetci uctili ich pamiatku.

V popoludňajších hodinách celé podujatie vyvrcholilo galaprogramom, ktorého režisérom bol Mgr. art. Pavel Bútor. V jeho úvode sa predstavili tri domáce folklórne kolektívy, tanečníci zo zahraničia, nositelia ľudových tradícií a tanečníci zo zlatého fondu. Záver galaprogramu patril Laureátom a oceneným tanečníkom, ktorým boli odovzdané diplomy a vecné ceny.

Sprievodnými podujatia celoštátnej súťaže sólistov-tanečníkov bola výstava fotografií Petra Berčíka, ľudové remeslá, gréckokatolícka a rímskokatolická svätá omša v miestnom rímskokatolíckom kostole.

Celú súťaž po stránke odbornej, technickej a organizačnej pripravili Národné osvetové centrum, Obecný úrad Dlhé Klčovo a Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, Matica slovenská, ktorí ju aj po finančnej stránke zabezpečovali. Významnú pomoc poskytli aj sponzori. Toto podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR. Podujatie finančne podporil Prešovský samosprávny kraj.

Celoštátna súťaž splnila svoj účel i cieľ. Koncepcia na tomto XXI. ročníku sa osvedčila a priniesla oživenie, prínos v aktivitách jednotlivcov a dobré smerovanie tohto podujatia. Podľa vyjadrenia členov odbornej poroty i odborníkov bola po odbornej i organizačnej stránke dobre pripravená a zrealizovaná.

Bc. Erik Marcin

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok