Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto rozšírilo komunikáciu na Bernolákovej ul.

Správy / Mesto Vranov / Mesto rozšírilo komunikáciu na Bernolákovej ul.

Mesto rozšírilo komunikáciu na Bernolákovej ul.
Aké sú môžnosti reklamy?

Uplynulý týždeň začalo Mesto Vranov nad Topľou s opravou a rozšírením cesty od Základnej školy Bernolákova po Bernolákovu ulicu v dĺžke 128 m. Súčasťou tejto opravy bolo odvodnenie plochy, osadenie a napojenie dvoch nových kanalizačných vpustí, prečistenie dažďovej kanalizácie a jej oprava s následným osadením nových obrubníkov. V rámci tejto opravy bolo komunikácia rozšírená o 1,5 m. Na spevnenie cesty bolo použité štrkové podložie, ktoré bolo zhutnené a následne na celú šírku komunikácie bola zrealizovaná pokládka nového asfaltu. „K tejto oprave sme pristúpili z dôvodu, že na tomto mieste často najmä v rannej špičke dochádzalo ku kolíziám. Touto úpravou dosiahneme plynulejšiu a bezpečnejšiu cestnú premávku. Celkovo mesto do opravy a rozšírenia tejto komunikácie investovalo 23 000,- €,“ informovala hovorkyňa Eva Mitaľová.
 

Mesto rozšírilo komunikáciu na Bernolákovej ul.

Správy / Mesto Vranov / Mesto rozšírilo komunikáciu na Bernolákovej ul.

Mesto rozšírilo komunikáciu na Bernolákovej ul.
Aké sú môžnosti reklamy?

Uplynulý týždeň začalo Mesto Vranov nad Topľou s opravou a rozšírením cesty od Základnej školy Bernolákova po Bernolákovu ulicu v dĺžke 128 m. Súčasťou tejto opravy bolo odvodnenie plochy, osadenie a napojenie dvoch nových kanalizačných vpustí, prečistenie dažďovej kanalizácie a jej oprava s následným osadením nových obrubníkov. V rámci tejto opravy bolo komunikácia rozšírená o 1,5 m. Na spevnenie cesty bolo použité štrkové podložie, ktoré bolo zhutnené a následne na celú šírku komunikácie bola zrealizovaná pokládka nového asfaltu. „K tejto oprave sme pristúpili z dôvodu, že na tomto mieste často najmä v rannej špičke dochádzalo ku kolíziám. Touto úpravou dosiahneme plynulejšiu a bezpečnejšiu cestnú premávku. Celkovo mesto do opravy a rozšírenia tejto komunikácie investovalo 23 000,- €,“ informovala hovorkyňa Eva Mitaľová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok