Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Lesík 1. mája ožil spevom, hudbou a tancom

Správy / Ostatné / Lesík 1. mája ožil spevom, hudbou a tancom

Lesík 1. mája ožil spevom, hudbou a tancom
Aké sú môžnosti reklamy?

Miestna organizácia Rusínskej obrody na Slovensku vo Vranove nad Topľou si pripomenula sviatok všetkých Rusínov - 12. jún - už s malým predstihom a to v nedeľu 19. mája t.r.

Tak ako vlani aj tentoraz organizátori pripravili v oddychovej zóne Lesíka 1. mája program, ktorý potešil srdcia milovníkov a sympatizantov ľudového rusínskeho folklóru.

Vyše 300 Vranovčanov, Rusínov i nerusínov najprv privítalo primátora mesta Jána Ragana, členov VV ROS v čele s Vladimírom Protivňákom, člena Okresnej rady Smeru – Sociálnej demokracie a riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove Ľubomíra Lukiča, priateľov a podporovateľov rusínskeho hnutia v ostravskej časti Českej republiky, ktorí prišli na východ Slovenska práve kvôli konaniu tohto Rusínskeho folklórneho festivalu a niektorých ďalších hostí.

Najprv, predseda ROS Vladimír Protivňák niekoľkými slovami v rusínskom jazyku pozdravil všetkých prítomných a zvlášť zvýraznil veľký prínos a účel konania takýchto podujatí pre šírenie a upevňovanie kultúrnych hodnôt a ľudových tradícií Rusínov aj v oblastiach, ktoré nie sú územím s výlučne Rusínskym obyvateľstvom. S pozdravnými príhovormi vystúpili i Ján Ragan a Ľubomír Lukič.

Potom už moderátorka Martina Jurčová z Hornozemplínskeho osvetového strediska dávala postupne rad radom jednotlivým folklórnym a umeleckým telesám príležitosť predviesť to najlepšie z ich repertoáru.

Na „pľaci“ sa predstavil ako prvý kolektív Základnej umeleckej školy, ul. A. Dubčeka z Vranova nad Topľou pásmom starých rusínskych Tancov z Kamienky, Vranovčanov po nich prišli pozdraviť členovia Folklórnej skupiny Porubľanka z Ruskej Poruby, ktorí si pripravili program Vítanie jari a májové slávnosti, zaujali speváčky FS Ruňanka z Runiny, pätica Vranovských heligonkárov, program obohatili i Folklórna skupina Vechcovčan z Vechca a Orgonina z Vranova nad Topľou. Tak ako vlani, aj tentoraz sa o záver Rusínskeho festivalu postaral Folklórny súbor Chemlon Humenné s veľkolepým umeleckým programom, mužská spevácka skupina Hačure, ktorú tvoria veselí chlapi z Ptičia, Papina, Brekova, Udavského, Humenného a Kochanoviec za doprovodu ľudovej hudby Sokolej. Predtým ale dostalo príležitosť ešte Trio mladých talentov zo Základnej školy, Ul. Bernolákova Vranov n.T. – malú desaťročnú speváčku Alexandru Jevčákovú doprovodil na akordeóne Matúš Galis a svoje husličky rozozvučila v tónine rusínskej hudby Júlia Kollárová. Po viac než troch hodinách hudby, spevu a tanca urobili všetci spoločne – účinkujúci i návštevníci festivalu - bodku za vydareným podujatím piesňou „Živite ľudije na blaho svita ...“

Text a foto: Š. Drozd

Lesík 1. mája ožil spevom, hudbou a tancom

Správy / Ostatné / Lesík 1. mája ožil spevom, hudbou a tancom

Lesík 1. mája ožil spevom, hudbou a tancom
Aké sú môžnosti reklamy?

Miestna organizácia Rusínskej obrody na Slovensku vo Vranove nad Topľou si pripomenula sviatok všetkých Rusínov - 12. jún - už s malým predstihom a to v nedeľu 19. mája t.r.

Tak ako vlani aj tentoraz organizátori pripravili v oddychovej zóne Lesíka 1. mája program, ktorý potešil srdcia milovníkov a sympatizantov ľudového rusínskeho folklóru.

Vyše 300 Vranovčanov, Rusínov i nerusínov najprv privítalo primátora mesta Jána Ragana, členov VV ROS v čele s Vladimírom Protivňákom, člena Okresnej rady Smeru – Sociálnej demokracie a riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove Ľubomíra Lukiča, priateľov a podporovateľov rusínskeho hnutia v ostravskej časti Českej republiky, ktorí prišli na východ Slovenska práve kvôli konaniu tohto Rusínskeho folklórneho festivalu a niektorých ďalších hostí.

Najprv, predseda ROS Vladimír Protivňák niekoľkými slovami v rusínskom jazyku pozdravil všetkých prítomných a zvlášť zvýraznil veľký prínos a účel konania takýchto podujatí pre šírenie a upevňovanie kultúrnych hodnôt a ľudových tradícií Rusínov aj v oblastiach, ktoré nie sú územím s výlučne Rusínskym obyvateľstvom. S pozdravnými príhovormi vystúpili i Ján Ragan a Ľubomír Lukič.

Potom už moderátorka Martina Jurčová z Hornozemplínskeho osvetového strediska dávala postupne rad radom jednotlivým folklórnym a umeleckým telesám príležitosť predviesť to najlepšie z ich repertoáru.

Na „pľaci“ sa predstavil ako prvý kolektív Základnej umeleckej školy, ul. A. Dubčeka z Vranova nad Topľou pásmom starých rusínskych Tancov z Kamienky, Vranovčanov po nich prišli pozdraviť členovia Folklórnej skupiny Porubľanka z Ruskej Poruby, ktorí si pripravili program Vítanie jari a májové slávnosti, zaujali speváčky FS Ruňanka z Runiny, pätica Vranovských heligonkárov, program obohatili i Folklórna skupina Vechcovčan z Vechca a Orgonina z Vranova nad Topľou. Tak ako vlani, aj tentoraz sa o záver Rusínskeho festivalu postaral Folklórny súbor Chemlon Humenné s veľkolepým umeleckým programom, mužská spevácka skupina Hačure, ktorú tvoria veselí chlapi z Ptičia, Papina, Brekova, Udavského, Humenného a Kochanoviec za doprovodu ľudovej hudby Sokolej. Predtým ale dostalo príležitosť ešte Trio mladých talentov zo Základnej školy, Ul. Bernolákova Vranov n.T. – malú desaťročnú speváčku Alexandru Jevčákovú doprovodil na akordeóne Matúš Galis a svoje husličky rozozvučila v tónine rusínskej hudby Júlia Kollárová. Po viac než troch hodinách hudby, spevu a tanca urobili všetci spoločne – účinkujúci i návštevníci festivalu - bodku za vydareným podujatím piesňou „Živite ľudije na blaho svita ...“

Text a foto: Š. Drozd

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok