Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

ZŠ Lúčna blahoželali minister D. Čaplovič i bývalý prezident R. Schuster

Správy / Školstvo / ZŠ Lúčna blahoželali minister D. Čaplovič i bývalý prezident R. Schuster

ZŠ Lúčna blahoželali minister D. Čaplovič i bývalý prezident R. Schuster
Aké sú môžnosti reklamy?

Základná škola Lúčna vo Vranove nad Topľou oslavuje v tomto školskom roku 15. výročie svojho založenia a k tomuto jubileu jej v piatok prišli, okrem iných, zablahoželať minister školstva SR Dušan Čaplovič, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický, či bývalý prezident Rudolf Schuster. Všetci hostia si na úvod v sprievode riaditeľky Blaženy Matisovej prezreli vo vstupnom vestibule pripravený Gazdovský dvor s remeselnými dielňami. „Na území, kde dnes stojí naša škola, boli v minulosti remeselnícke dielne, preto sme sa ich takouto formou rozhodli pripomenúť. Deti z nich majú radosť a nás zase teší, že sa nám podarilo vzbudiť ich záujem o tradície spojené s remeselnou zručnosťou,“ vysvetľovala riaditeľka ZŠ Lúčna B. Matisová.

Prepojenie minulosti s prítomnosťou s dôrazom na budúcnosť ocenil aj minister D. Čaplovič, podľa ktorého je dôležité, aby sa nová generácia naučila opäť veriť svojim „rukám“. „Vzťah k remeslám patrí k prioritám môjho programového zámeru. Dôraz na to kladieme najmä v regiónoch, kde majú tieto tradície pevné korene. Našim prianím je, aby deti dôverovali, podobne ako v minulosti, vlastnej zručnosti, lebo im môže pomôcť presadiť sa,“ uviedol D. Čaplovič.

ZŠ Lúčna je však v prvom rade modernou školou, o čom sa prítomní mohli presvedčiť v odborných učebniach anglického jazyka a chémie. O kreativite ako pevnom pilieri na najmladšej základnej škole v meste svedčil pripravený kultúrny program, v ktorého scenári nechýbali folklór, zborový spev alebo ukážky z karate. „Táto škola môže byť v mnohých smeroch príkladom, pretože jej vedenie sa nespolieha iba na normatívy, ale snaží sa hľadať aj iné cesty, ako skvalitniť výchovno-vyučovací proces. Poďakovanie na tomto mieste patrí všetkým sponzorom a podporovateľom ZŠ, ktorá má úctu k tradíciám a zároveň je, ako sme mohli vidieť, modernou školou. Keďže na Slovensku nie je veľa takýchto škôl, média by mali jej výsledky prezentovať v širšom zábere, aby aj inde videli, že napriek ťažkej dobe sa dá dosiahnuť úspech,“ vydvihol ZŠ Lúčna v celoslovenskom meradle D. Čaplovič, ktorý nedávno udelil riaditeľke B. Matisovej najvyššie ocenenie v rezorte medailu sv. Gorazda.

V priebehu 15 rokov sa vedeniu ZŠ Lúčna v spolupráci s učiteľským kolektívom podarilo zrealizovať viacero projektov, ktoré sa výraznou mierou podpísali pod koncepčné skvalitnenie vyučovania. Táto skutočnosť sa neprehliadnuteľne premietla aj do úspechov žiakov vo vedomostných olympiádach, či reprezentácii školy na Slovensku a v zahraničí. „V roku 1998, keď sme vznikli, sme mali 530 žiakov a dnes našu školu navštevuje 683 detí, čo je pre nás pozitívnym signálom, preto sa tešíme na ďalšiu robotu,“ zdôraznila B. Matisová.

ZŠ Lúčna blahoželali minister D. Čaplovič i bývalý prezident R. Schuster

Správy / Školstvo / ZŠ Lúčna blahoželali minister D. Čaplovič i bývalý prezident R. Schuster

ZŠ Lúčna blahoželali minister D. Čaplovič i bývalý prezident R. Schuster
Aké sú môžnosti reklamy?

Základná škola Lúčna vo Vranove nad Topľou oslavuje v tomto školskom roku 15. výročie svojho založenia a k tomuto jubileu jej v piatok prišli, okrem iných, zablahoželať minister školstva SR Dušan Čaplovič, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický, či bývalý prezident Rudolf Schuster. Všetci hostia si na úvod v sprievode riaditeľky Blaženy Matisovej prezreli vo vstupnom vestibule pripravený Gazdovský dvor s remeselnými dielňami. „Na území, kde dnes stojí naša škola, boli v minulosti remeselnícke dielne, preto sme sa ich takouto formou rozhodli pripomenúť. Deti z nich majú radosť a nás zase teší, že sa nám podarilo vzbudiť ich záujem o tradície spojené s remeselnou zručnosťou,“ vysvetľovala riaditeľka ZŠ Lúčna B. Matisová.

Prepojenie minulosti s prítomnosťou s dôrazom na budúcnosť ocenil aj minister D. Čaplovič, podľa ktorého je dôležité, aby sa nová generácia naučila opäť veriť svojim „rukám“. „Vzťah k remeslám patrí k prioritám môjho programového zámeru. Dôraz na to kladieme najmä v regiónoch, kde majú tieto tradície pevné korene. Našim prianím je, aby deti dôverovali, podobne ako v minulosti, vlastnej zručnosti, lebo im môže pomôcť presadiť sa,“ uviedol D. Čaplovič.

ZŠ Lúčna je však v prvom rade modernou školou, o čom sa prítomní mohli presvedčiť v odborných učebniach anglického jazyka a chémie. O kreativite ako pevnom pilieri na najmladšej základnej škole v meste svedčil pripravený kultúrny program, v ktorého scenári nechýbali folklór, zborový spev alebo ukážky z karate. „Táto škola môže byť v mnohých smeroch príkladom, pretože jej vedenie sa nespolieha iba na normatívy, ale snaží sa hľadať aj iné cesty, ako skvalitniť výchovno-vyučovací proces. Poďakovanie na tomto mieste patrí všetkým sponzorom a podporovateľom ZŠ, ktorá má úctu k tradíciám a zároveň je, ako sme mohli vidieť, modernou školou. Keďže na Slovensku nie je veľa takýchto škôl, média by mali jej výsledky prezentovať v širšom zábere, aby aj inde videli, že napriek ťažkej dobe sa dá dosiahnuť úspech,“ vydvihol ZŠ Lúčna v celoslovenskom meradle D. Čaplovič, ktorý nedávno udelil riaditeľke B. Matisovej najvyššie ocenenie v rezorte medailu sv. Gorazda.

V priebehu 15 rokov sa vedeniu ZŠ Lúčna v spolupráci s učiteľským kolektívom podarilo zrealizovať viacero projektov, ktoré sa výraznou mierou podpísali pod koncepčné skvalitnenie vyučovania. Táto skutočnosť sa neprehliadnuteľne premietla aj do úspechov žiakov vo vedomostných olympiádach, či reprezentácii školy na Slovensku a v zahraničí. „V roku 1998, keď sme vznikli, sme mali 530 žiakov a dnes našu školu navštevuje 683 detí, čo je pre nás pozitívnym signálom, preto sa tešíme na ďalšiu robotu,“ zdôraznila B. Matisová.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok