Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Kultúru bez hraníc bude Vranov rozvíjať s Rzeszowom a Jaslom

Kultúra / Mestský dom kultúry / Kultúru bez hraníc bude Vranov rozvíjať s Rzeszowom a Jaslom

 Kultúru bez hraníc bude Vranov rozvíjať s Rzeszowom a Jaslom
Aké sú môžnosti reklamy?

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou, Dom kultúry mládeže v Rzeszowe a Jaselský dom kultúry v Jasle odštartovali praktickú časť projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow – Jaslo – Vranov nad Topľou piatkovou otváracou konferenciou. Všetci traja partneri na nej predstavili svoje kultúrne organizácie, činnosť, aktivity a vízie s dôrazom na potenciál vzájomnej spolupráce.

V roku 2013 sa budú v rámci projektu podporeného z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 Prioritnej osi III. Podpora miestnych iniciatív konať vo Vranove viaceré akcie a prvou z nich bude májový medzinárodný festival populárnej piesne Gaštanček, ktorý je určený pre mládež vo veku od 10 do 15 rokov a zúčastnia sa ho mladí talentovaní speváci zo Slovenska a Poľska. Ďalšou aktivitou bude workshop folklórneho tanca. „Poľský folklórny súbor sa bude so slovenským choreografom učiť prvky zemplínskych tancov a potom s niektorým z našich súborov predstavia spoločný program počas Dní mesta Vranov 23. – 25. augusta,“ uviedol riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove Alfonz Kobielsky.

Súčasťou projektu je aj Deň remesiel na námestí remesiel pred MsDK počas vranovského jarmoku, kde budú svoju zručnosť prezentovať remeselníci z Vranova, Rzeszowa a Jasla. Za týmto účelom zakúpi MsDK desať drevených remeselných stánkov. „V decembri v rámci Vianočných trhov premiestnime stánky do centra pred AOC, kde budú môcť obyvatelia a návštevníci mesta obdivovať remeselné výrobky s vianočnou tematikou. Zároveň sa v estrádnej sále uskutoční kultúrny program „Rzeszow Vranovu“ a tradičným sa stane tiež vianočné pásmo vranovskej a rzeszowskej mládeže pred domom kultúry, na ktorom primátor odovzdá obyvateľom nášho mesta a hosťom z Poľska vianočný vinš a betlehemský oheň,“ konštatoval A. Kobielsky.

Poslednou projektovou aktivitou bude záverečná konferencia a MsDK vydá pri tejto príležitosti publikáciu o vlastnej činnosti s akcentom na cezhraničnú spoluprácu a jej trvalú udržateľnosť. „Od roku 2011 sme s našimi partnermi v Rzeszowe zrealizovali 44 spoločných podujatí a v ich priebehu vznikli medzi nami tak silné vzťahy, že naša spolupráca bude určite pokračovať aj po ukončení trvalej udržateľnosti, ku ktorej sme sa zaviazali na päť rokov. Naše skúsenosti sme tiež využili pri tomto mikroprojekte, vďaka čomu môžeme pokračovať v projekte Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva v dôstojnej forme,“ dodal A. Kobielsky.

Novým partnerom pre Vranov a Rzeszow, ktorý sa bude podieľať na aktivitách projektu Kultúra bez hraníc, je Jaselský dom kultúry v Jasle. Jeho riaditeľ Janusz Szevczik je vo funkcii necelý rok a z toho dôvodu uvítal príležitosť zúčastniť sa konferencie na Slovensku, kde na základe prezentácií a vzájomných dialógov získal ďalšie inšpiratívne podnety. „Veľmi sa teším z toho, že som sa mohol zoznámiť s riaditeľom vranovského domu kultúry A. Kobielskym, lebo obidvoch nás spája nielen spoločná filozofia, ale aj muzikantská minulosť. Ako hudobníci sme precestovali kus sveta a teraz sa pozitívne myšlienky, ktoré sme videli inde, snažíme preniesť do Vranova alebo v mojom prípade do Jasla. Nemám v povahe vyplakávať nad tým, že niekde sú na tom lepšie, preto ma rovnako ako vášho riaditeľa zaujíma iba to, ako sa dá idea zrealizovať a keď nájdem cestu, s entuziazmom sa po nej vydám,“ zdôraznil J. Szevczik.

Víziou J. Szevczika je po vzore Vranova a Rzeszowa zrekonštruovať Jaselský dom kultúry. Ako cezhraničného partnera pre nové programovacie obdobie 2014 – 2020 si vybral vranovský MsDK s tým, že ako primárnu motiváciu spolupráce definoval vytváranie podmienok pre mladých umelcov s možnosťou prezentovať sa a vymieňať si skúsenosti na obidvoch stranách hraníc. „Našou perspektívou nie je iba získavanie peňazí, ale v prvom rade máme na zreteli všetky umelecké skupiny pôsobiace vo Vranove a Jasle. Myslím si, že pre mladých umelcov, ktorí poctivo cvičia, to bude zaujímavá motivácia môcť vystúpiť vo Vranove a naopak. Okrem toho sa môžu od seba navzájom učiť, pričom pridanou hodnotou bude, že všetky aktivity prebehnú, a o tom som presvedčený, v priateľskej a uvoľnenej atmosfére,“ usmieval sa J. Szevcik.

Kultúru bez hraníc bude Vranov rozvíjať s Rzeszowom a Jaslom

Kultúra / Mestský dom kultúry / Kultúru bez hraníc bude Vranov rozvíjať s Rzeszowom a Jaslom

 Kultúru bez hraníc bude Vranov rozvíjať s Rzeszowom a Jaslom
Aké sú môžnosti reklamy?

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou, Dom kultúry mládeže v Rzeszowe a Jaselský dom kultúry v Jasle odštartovali praktickú časť projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow – Jaslo – Vranov nad Topľou piatkovou otváracou konferenciou. Všetci traja partneri na nej predstavili svoje kultúrne organizácie, činnosť, aktivity a vízie s dôrazom na potenciál vzájomnej spolupráce.

V roku 2013 sa budú v rámci projektu podporeného z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 Prioritnej osi III. Podpora miestnych iniciatív konať vo Vranove viaceré akcie a prvou z nich bude májový medzinárodný festival populárnej piesne Gaštanček, ktorý je určený pre mládež vo veku od 10 do 15 rokov a zúčastnia sa ho mladí talentovaní speváci zo Slovenska a Poľska. Ďalšou aktivitou bude workshop folklórneho tanca. „Poľský folklórny súbor sa bude so slovenským choreografom učiť prvky zemplínskych tancov a potom s niektorým z našich súborov predstavia spoločný program počas Dní mesta Vranov 23. – 25. augusta,“ uviedol riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove Alfonz Kobielsky.

Súčasťou projektu je aj Deň remesiel na námestí remesiel pred MsDK počas vranovského jarmoku, kde budú svoju zručnosť prezentovať remeselníci z Vranova, Rzeszowa a Jasla. Za týmto účelom zakúpi MsDK desať drevených remeselných stánkov. „V decembri v rámci Vianočných trhov premiestnime stánky do centra pred AOC, kde budú môcť obyvatelia a návštevníci mesta obdivovať remeselné výrobky s vianočnou tematikou. Zároveň sa v estrádnej sále uskutoční kultúrny program „Rzeszow Vranovu“ a tradičným sa stane tiež vianočné pásmo vranovskej a rzeszowskej mládeže pred domom kultúry, na ktorom primátor odovzdá obyvateľom nášho mesta a hosťom z Poľska vianočný vinš a betlehemský oheň,“ konštatoval A. Kobielsky.

Poslednou projektovou aktivitou bude záverečná konferencia a MsDK vydá pri tejto príležitosti publikáciu o vlastnej činnosti s akcentom na cezhraničnú spoluprácu a jej trvalú udržateľnosť. „Od roku 2011 sme s našimi partnermi v Rzeszowe zrealizovali 44 spoločných podujatí a v ich priebehu vznikli medzi nami tak silné vzťahy, že naša spolupráca bude určite pokračovať aj po ukončení trvalej udržateľnosti, ku ktorej sme sa zaviazali na päť rokov. Naše skúsenosti sme tiež využili pri tomto mikroprojekte, vďaka čomu môžeme pokračovať v projekte Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva v dôstojnej forme,“ dodal A. Kobielsky.

Novým partnerom pre Vranov a Rzeszow, ktorý sa bude podieľať na aktivitách projektu Kultúra bez hraníc, je Jaselský dom kultúry v Jasle. Jeho riaditeľ Janusz Szevczik je vo funkcii necelý rok a z toho dôvodu uvítal príležitosť zúčastniť sa konferencie na Slovensku, kde na základe prezentácií a vzájomných dialógov získal ďalšie inšpiratívne podnety. „Veľmi sa teším z toho, že som sa mohol zoznámiť s riaditeľom vranovského domu kultúry A. Kobielskym, lebo obidvoch nás spája nielen spoločná filozofia, ale aj muzikantská minulosť. Ako hudobníci sme precestovali kus sveta a teraz sa pozitívne myšlienky, ktoré sme videli inde, snažíme preniesť do Vranova alebo v mojom prípade do Jasla. Nemám v povahe vyplakávať nad tým, že niekde sú na tom lepšie, preto ma rovnako ako vášho riaditeľa zaujíma iba to, ako sa dá idea zrealizovať a keď nájdem cestu, s entuziazmom sa po nej vydám,“ zdôraznil J. Szevczik.

Víziou J. Szevczika je po vzore Vranova a Rzeszowa zrekonštruovať Jaselský dom kultúry. Ako cezhraničného partnera pre nové programovacie obdobie 2014 – 2020 si vybral vranovský MsDK s tým, že ako primárnu motiváciu spolupráce definoval vytváranie podmienok pre mladých umelcov s možnosťou prezentovať sa a vymieňať si skúsenosti na obidvoch stranách hraníc. „Našou perspektívou nie je iba získavanie peňazí, ale v prvom rade máme na zreteli všetky umelecké skupiny pôsobiace vo Vranove a Jasle. Myslím si, že pre mladých umelcov, ktorí poctivo cvičia, to bude zaujímavá motivácia môcť vystúpiť vo Vranove a naopak. Okrem toho sa môžu od seba navzájom učiť, pričom pridanou hodnotou bude, že všetky aktivity prebehnú, a o tom som presvedčený, v priateľskej a uvoľnenej atmosfére,“ usmieval sa J. Szevcik.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok