Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Neodborne postavený kozub vás môže pripraviť o strechu nad hlavou

Správy / Ostatné / Neodborne postavený kozub vás môže pripraviť o strechu nad hlavou

Médiá skoro každý deň prinášajú správy o horiacich domoch. V drvivej väčšine prípadov ide o požiare spôsobené výhrevnými telesami na tuhé palivo. Aj keď hasiči dorazia na miesto v priebehu niekoľkých minút, väčšina horiacich budov zhorí do tla. O strechu nad hlavou tak prichádzajú nielen majitelia starších rodinných domov so zastaralými pieckami, kachľovými pecami alebo kotlami na tuhé palivo, ale aj ľudia, ktorí si len prednedávnom postavili dom, ktorého súčasťou bol nový kozub. Podľa dlhoročnej konateľky spoločnosti zaoberajúcej sa stavbou kozubov Moniky Keselicovej existuje niekoľko príčin spomínaných požiarov. „Požiar najčastejšie vznikne hlavne nedodržaním bezpečnostných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies a nedodržaním bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu (napojenie krbového telesa do komína) od okolitých horľavých stavebných konštrukcií. V prvom rade by sme mali na vykurovanie používať len spotrebiče typizované, ktoré boli testované a schválené. K týmto výrobkom by mal byť od výrobcu návod na používanie. Ak sa spotrebič prevádzkuje podľa návodu, mala by byť jeho prevádzka bezpečná,“ vysvetľuje a tvrdí, že pokiaľ sú pri stavbe kozuba, komína a ich vzájomnom prepojení dodržané všetky bezpečnostné normy, je vylúčené, aby došlo k požiaru. „Podľa môjho názoru ľudia často doplatia na fakt, že chcú ušetriť. Buď si stavajú kozuby svojpomocne, alebo si zavolajú remeselníka, ktorý vykonáva stavebné práce všetkého druhu, často však nemajú základné znalosti o výstavbe komínov a kozubov. Spomeniem niekoľko zásad prevencie pri vykurovaní. Dôležité je neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť v ich blízkosti horľavé materiály, nepoužívať pri rozkurovaní horľavé kvapaliny ako benzín, petrolej či denaturovaný lieh. Vykurovacie teleso by mal vždy inštalovať odborník a rešpektovať pokyny výrobcu. Je potrebné dbať na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece, boli umiestnené na nehorľavej podložke a mali odborné zaústenie do komínových prieduchov,“ radí odborníčka. Nemenej dôležité je prizvať aj kominára, ktorý skontroluje napojenie kozuba do komína. Ten by mal minimálne dvakrát do roka prekontrolovať a vyčistiť, pretože častou príčinou požiaru sú sadze. Certifikovaný kozubár, kachliar aj kominár vydávajú všetky bezpečnostné potvrdenia a revízie. V prípade akejkoľvek závady či dokonca požiaru má zákazník nárok na vymáhanie škody, samozrejme za predpokladu, že znalec potvrdí, že príčinou je nedodržanie bezpečnostných predpisov pri stavbe kozuba alebo komína. Pokiaľ však dôjde k požiaru a majiteľ domu spomínané potvrdenia nemá, je možné, že mu škodu neuzná ani poisťovňa. „Najviac rizikové sú staršie domy, kde ľudia kúria v rôznych zastaralých pieckach, kachliach alebo kotloch na tuhé palivo. Tieto výhrevné telesá, o komínoch nehovoriac, sú staré a väčšinou nespĺňajú súčasné bezpečnostné normy. Komíny sú často zanesené a sadze sa môžu kedykoľvek vznietiť,“ upozorňuje M. Keselicová a na záver dodáva: „Na kozuboch, kotloch na tuhé palivo, kachliach a komínoch sa šetriť rozhodne neoplatí. Radšej zaplatiť viac za kvalitnú a bezpečnú prácu odborníkovi, ako riskovať majetok, zdravie, v najhoršom prípade život.“

Neodborne postavený kozub vás môže pripraviť o strechu nad hlavou

Správy / Ostatné / Neodborne postavený kozub vás môže pripraviť o strechu nad hlavou

Médiá skoro každý deň prinášajú správy o horiacich domoch. V drvivej väčšine prípadov ide o požiare spôsobené výhrevnými telesami na tuhé palivo. Aj keď hasiči dorazia na miesto v priebehu niekoľkých minút, väčšina horiacich budov zhorí do tla. O strechu nad hlavou tak prichádzajú nielen majitelia starších rodinných domov so zastaralými pieckami, kachľovými pecami alebo kotlami na tuhé palivo, ale aj ľudia, ktorí si len prednedávnom postavili dom, ktorého súčasťou bol nový kozub. Podľa dlhoročnej konateľky spoločnosti zaoberajúcej sa stavbou kozubov Moniky Keselicovej existuje niekoľko príčin spomínaných požiarov. „Požiar najčastejšie vznikne hlavne nedodržaním bezpečnostných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies a nedodržaním bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu (napojenie krbového telesa do komína) od okolitých horľavých stavebných konštrukcií. V prvom rade by sme mali na vykurovanie používať len spotrebiče typizované, ktoré boli testované a schválené. K týmto výrobkom by mal byť od výrobcu návod na používanie. Ak sa spotrebič prevádzkuje podľa návodu, mala by byť jeho prevádzka bezpečná,“ vysvetľuje a tvrdí, že pokiaľ sú pri stavbe kozuba, komína a ich vzájomnom prepojení dodržané všetky bezpečnostné normy, je vylúčené, aby došlo k požiaru. „Podľa môjho názoru ľudia často doplatia na fakt, že chcú ušetriť. Buď si stavajú kozuby svojpomocne, alebo si zavolajú remeselníka, ktorý vykonáva stavebné práce všetkého druhu, často však nemajú základné znalosti o výstavbe komínov a kozubov. Spomeniem niekoľko zásad prevencie pri vykurovaní. Dôležité je neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť v ich blízkosti horľavé materiály, nepoužívať pri rozkurovaní horľavé kvapaliny ako benzín, petrolej či denaturovaný lieh. Vykurovacie teleso by mal vždy inštalovať odborník a rešpektovať pokyny výrobcu. Je potrebné dbať na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece, boli umiestnené na nehorľavej podložke a mali odborné zaústenie do komínových prieduchov,“ radí odborníčka. Nemenej dôležité je prizvať aj kominára, ktorý skontroluje napojenie kozuba do komína. Ten by mal minimálne dvakrát do roka prekontrolovať a vyčistiť, pretože častou príčinou požiaru sú sadze. Certifikovaný kozubár, kachliar aj kominár vydávajú všetky bezpečnostné potvrdenia a revízie. V prípade akejkoľvek závady či dokonca požiaru má zákazník nárok na vymáhanie škody, samozrejme za predpokladu, že znalec potvrdí, že príčinou je nedodržanie bezpečnostných predpisov pri stavbe kozuba alebo komína. Pokiaľ však dôjde k požiaru a majiteľ domu spomínané potvrdenia nemá, je možné, že mu škodu neuzná ani poisťovňa. „Najviac rizikové sú staršie domy, kde ľudia kúria v rôznych zastaralých pieckach, kachliach alebo kotloch na tuhé palivo. Tieto výhrevné telesá, o komínoch nehovoriac, sú staré a väčšinou nespĺňajú súčasné bezpečnostné normy. Komíny sú často zanesené a sadze sa môžu kedykoľvek vznietiť,“ upozorňuje M. Keselicová a na záver dodáva: „Na kozuboch, kotloch na tuhé palivo, kachliach a komínoch sa šetriť rozhodne neoplatí. Radšej zaplatiť viac za kvalitnú a bezpečnú prácu odborníkovi, ako riskovať majetok, zdravie, v najhoršom prípade život.“

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok