Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Nádherné predvianočné stretnutie dôchodcov

Správy / Ostatné / Nádherné predvianočné stretnutie dôchodcov

   Nádherné predvianočné stretnutie dôchodcov
Aké sú môžnosti reklamy?

Slávnostné vianočné chvíle – to je balzam na dušu nielen nám starším, ale každej generácií. Je to čas obdarovania, rozdávania pokoja, lásky a radosti, ale aj obdobím rozjímania a zamýšľania sa nad činnosťou a prácou, ktorú sme vykonali počas roka.

S týmto zámerom honorárny konzul Ukrajiny pán Stanislav Obický zorganizoval stretnutie pre pracovníkov firmy SESO – spol. s r.o., Vranov nad Topľou, pozvaných hostí a členov Jednoty dôchodcov nášho okresu. Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo v školskej jedálni ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou, ktoré prebiehalo v krásne vianočne vyzdobenej miestnosti, čo prispelo k zázračnej, príjemnej atmosfére a dobrej pohode. Svedčili o tom rozjasnené tváre a pokoj v duši 120-tich seniorov z 18-tich základných organizácii – hodnotenej ako najmasovejšej a najúspešnejšej občianskej organizácie nielen vo vranovskom okrese, v Prešovskom samosprávnom kraji, ale hádam aj na Slovensku. Vytvorilo sa zdravé a veselé prostredie ako aj medzigeneračné zblíženie s pracovníkmi firmy SESO.

Už pri vstupe do miestnosti za zvukov vianočných melódií nás čakalo milé prekvapenie. Každý z nás dostal kytičku a darček od usporiadateľov. Slávnostné posedenie otvorila pani riaditeľka ZŠ Lúčna PaedDr. Blažena Matisová, ktorá privítala vzácnych hostí – pána honorárneho konzula Stanislava Obického, generálnu konzulku Ukrajiny v Prešove prof. Oľgu Benč a podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja a primátora mesta Vranov nad Topľou Ing. Jána Ragana.

Zároveň prečítala pozdravný list predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka. V ňom sa pán predseda poďakoval za pozvanie, zároveň sa ospravedlnil a poprial seniorom veľa pevného zdravia, rodinného šťastia a spokojnosti.

Krátko na to, sa spoločenskou miestnosťou ozval mohutný potlesk. K mikrofónu pristúpil p. Stanislav Obický, ako hlavný organizátor a sponzor večera. Predniesol prípitok a slávnostný príhovor, v ktorom okrem iného zdôraznil, ,,že prioritou pri organizovaní jednotlivých podujatí v súčinnosti s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov vo Vranove nad Topľou v tomto roku bolo odpútať seniorov od samoty, odreagovať sa od stereotypu a prispieť k vytváraniu a prehlbovaniu priateľských medziľudských vzťahov tak, aby staroba bola pestrá, krásna a zaujímavá.“

Nádherný kultúrny program rozprúdil neformálny večer dobrej nálady a častého srdečného potlesku. Nadšené ovácie si právom zaslúžili žiaci miestnej školy, ktorí nám zavinšovali, priblížili tradície a zvyky. Bol v nich vyjadrený citový vzťah k najkrajším sviatkom roka, ale aj nábožnosť a dobrosrdečnosť našich predkov. Svojim vystúpením k dobrej nálade prispela aj folklórna skupina Kňahinka a ľudový rozprávač Jožko Jožka.

Zlatým klincom kultúrneho programu bolo vystúpenie populárneho speváka Dušana Grúňa, ktorý znova získal naše srdcia piesňami zo svojho repertoára ako ,,Starý rodný dom, Elena – ty si život môj, Hej, kde si bola keď tak hrmelo“, ale aj ďalšie nás vrátili do čias našej mladosti. Všetci prítomní pamätníci si zaspievali spolu so spevákom.

Počas svojho života človek zažije mnoho chvíľ s rozmanitou príchuťou. Jedny sú uložené v koši pamäti s prívlastkom prenádherné, iné menej vydarené. Medzi tie, ktoré si právom získali visačku ,,prekrásne“ sa plným právom zaradilo aj toto – už tradičné predvianočné stretnutie.

Bodku za týmto vydareným podujatím urobil predseda Okresnej organizácie PaedDr. Ján Popaďák. Poďakoval sa hlavným organizátorom a sponzorom, p. Stanislavovi Obickému s manželkou, hosťom, všetkým účinkujúcim, pedagógom a zvlášť riaditeľke ZŠ PaedDr. Blažene Matisovej. V závere vyslovil želanie, aby Vianoce boli v našom srdci každý deň a po celý rok.

PaedDr. Ján Popaďák,
predseda OO JDS Vranov

Nádherné predvianočné stretnutie dôchodcov

Správy / Ostatné / Nádherné predvianočné stretnutie dôchodcov

   Nádherné predvianočné stretnutie dôchodcov
Aké sú môžnosti reklamy?

Slávnostné vianočné chvíle – to je balzam na dušu nielen nám starším, ale každej generácií. Je to čas obdarovania, rozdávania pokoja, lásky a radosti, ale aj obdobím rozjímania a zamýšľania sa nad činnosťou a prácou, ktorú sme vykonali počas roka.

S týmto zámerom honorárny konzul Ukrajiny pán Stanislav Obický zorganizoval stretnutie pre pracovníkov firmy SESO – spol. s r.o., Vranov nad Topľou, pozvaných hostí a členov Jednoty dôchodcov nášho okresu. Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo v školskej jedálni ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou, ktoré prebiehalo v krásne vianočne vyzdobenej miestnosti, čo prispelo k zázračnej, príjemnej atmosfére a dobrej pohode. Svedčili o tom rozjasnené tváre a pokoj v duši 120-tich seniorov z 18-tich základných organizácii – hodnotenej ako najmasovejšej a najúspešnejšej občianskej organizácie nielen vo vranovskom okrese, v Prešovskom samosprávnom kraji, ale hádam aj na Slovensku. Vytvorilo sa zdravé a veselé prostredie ako aj medzigeneračné zblíženie s pracovníkmi firmy SESO.

Už pri vstupe do miestnosti za zvukov vianočných melódií nás čakalo milé prekvapenie. Každý z nás dostal kytičku a darček od usporiadateľov. Slávnostné posedenie otvorila pani riaditeľka ZŠ Lúčna PaedDr. Blažena Matisová, ktorá privítala vzácnych hostí – pána honorárneho konzula Stanislava Obického, generálnu konzulku Ukrajiny v Prešove prof. Oľgu Benč a podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja a primátora mesta Vranov nad Topľou Ing. Jána Ragana.

Zároveň prečítala pozdravný list predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka. V ňom sa pán predseda poďakoval za pozvanie, zároveň sa ospravedlnil a poprial seniorom veľa pevného zdravia, rodinného šťastia a spokojnosti.

Krátko na to, sa spoločenskou miestnosťou ozval mohutný potlesk. K mikrofónu pristúpil p. Stanislav Obický, ako hlavný organizátor a sponzor večera. Predniesol prípitok a slávnostný príhovor, v ktorom okrem iného zdôraznil, ,,že prioritou pri organizovaní jednotlivých podujatí v súčinnosti s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov vo Vranove nad Topľou v tomto roku bolo odpútať seniorov od samoty, odreagovať sa od stereotypu a prispieť k vytváraniu a prehlbovaniu priateľských medziľudských vzťahov tak, aby staroba bola pestrá, krásna a zaujímavá.“

Nádherný kultúrny program rozprúdil neformálny večer dobrej nálady a častého srdečného potlesku. Nadšené ovácie si právom zaslúžili žiaci miestnej školy, ktorí nám zavinšovali, priblížili tradície a zvyky. Bol v nich vyjadrený citový vzťah k najkrajším sviatkom roka, ale aj nábožnosť a dobrosrdečnosť našich predkov. Svojim vystúpením k dobrej nálade prispela aj folklórna skupina Kňahinka a ľudový rozprávač Jožko Jožka.

Zlatým klincom kultúrneho programu bolo vystúpenie populárneho speváka Dušana Grúňa, ktorý znova získal naše srdcia piesňami zo svojho repertoára ako ,,Starý rodný dom, Elena – ty si život môj, Hej, kde si bola keď tak hrmelo“, ale aj ďalšie nás vrátili do čias našej mladosti. Všetci prítomní pamätníci si zaspievali spolu so spevákom.

Počas svojho života človek zažije mnoho chvíľ s rozmanitou príchuťou. Jedny sú uložené v koši pamäti s prívlastkom prenádherné, iné menej vydarené. Medzi tie, ktoré si právom získali visačku ,,prekrásne“ sa plným právom zaradilo aj toto – už tradičné predvianočné stretnutie.

Bodku za týmto vydareným podujatím urobil predseda Okresnej organizácie PaedDr. Ján Popaďák. Poďakoval sa hlavným organizátorom a sponzorom, p. Stanislavovi Obickému s manželkou, hosťom, všetkým účinkujúcim, pedagógom a zvlášť riaditeľke ZŠ PaedDr. Blažene Matisovej. V závere vyslovil želanie, aby Vianoce boli v našom srdci každý deň a po celý rok.

PaedDr. Ján Popaďák,
predseda OO JDS Vranov

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok