Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Nezamestnanosť vo Vranove opäť stúpla

Správy / Ostatné / Nezamestnanosť vo Vranove opäť stúpla

Aké sú môžnosti reklamy?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n.T. (ďalej „úrad PSVaR“) evidoval k 30. 11. 2012 dovedna 10 578 uchádzačov o zamestnanie (medzimesačne o 321 UoZ viac). Po odpočítaní 1 652 osôb (medzimesačne o 99 UoZ viac), ktoré nie sú po predložení vhodnej ponuky voľného pracovného miesta schopné okamžite nastúpiť do zamestnania, t.j. 15,62% z celkového počtu evidovaných UoZ (podiel medzimesačne vyšší o 0,48%), sa dosiahol stav 8 926 disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo je o 222 osôb viac než v októbri. V sledovanom mesiaci úrad práce neevidoval žiadne hromadné prepúšťanie.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla úroveň 23,93 %, keď oproti predošlému mesiacu stúpla o 0,60%.

V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 je celkový počet UoZ vyšší o 769 osôb, t.j. o 7,84%, disponibilný počet UoZ je vyšší o 515 osôb, t.j. o 6,12% a miera evidovanej nezamestnanosti z disponibilného počtu UoZ je vyššia o 1,25% ako pred rokom.   

Nezamestnanosť vo Vranove opäť stúpla

Správy / Ostatné / Nezamestnanosť vo Vranove opäť stúpla

Aké sú môžnosti reklamy?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n.T. (ďalej „úrad PSVaR“) evidoval k 30. 11. 2012 dovedna 10 578 uchádzačov o zamestnanie (medzimesačne o 321 UoZ viac). Po odpočítaní 1 652 osôb (medzimesačne o 99 UoZ viac), ktoré nie sú po predložení vhodnej ponuky voľného pracovného miesta schopné okamžite nastúpiť do zamestnania, t.j. 15,62% z celkového počtu evidovaných UoZ (podiel medzimesačne vyšší o 0,48%), sa dosiahol stav 8 926 disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo je o 222 osôb viac než v októbri. V sledovanom mesiaci úrad práce neevidoval žiadne hromadné prepúšťanie.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla úroveň 23,93 %, keď oproti predošlému mesiacu stúpla o 0,60%.

V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 je celkový počet UoZ vyšší o 769 osôb, t.j. o 7,84%, disponibilný počet UoZ je vyšší o 515 osôb, t.j. o 6,12% a miera evidovanej nezamestnanosti z disponibilného počtu UoZ je vyššia o 1,25% ako pred rokom.   

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok