Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovské kino bude v roku 2013 zdigitalizované

Kultúra / Mestský dom kultúry / Vranovské kino bude v roku 2013 zdigitalizované

Vranovské kino bude v roku 2013 zdigitalizované
Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovské kino Mladosť nepremieta od 19. augusta. Tento stav spôsobilo rozhodnutie hlavného distribútora filmových kópií spoločnosti Tatrafilm, ktorá ukončila ich dodávku na klasickom celuloidovom páse. Napriek avizovanému termínu ukončenia distribúcie k začiatku tohto roka bolo ešte možné zabezpečovať kópie na klasickom nosiči až do augusta, no od 1. septembra je ich dodávanie do kín definitívne minulosťou.

V prípade Vranova si modernizácia vyžiada 155 000 Eur. Z Audiovizuálneho fondu získal Mestský dom kultúry v decembri 2011 dotáciu 32 500 Eur s tým, že na dofinancovanie projektu digitalizácie bola potrebná spoluúčasť Mesta Vranov vo výške 100 000 Eur. Keďže poslanci mestského zastupiteľstva túto sumu v rámci návrhu rozpočtu na rok 2013 schválili, v januári začne Mestský dom kultúry s procesom verejného obstarávania. „Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať vedeniu mesta a poslancom MsZ, že schválili 100 tis. Eur na kapitálové výdavky pre Mestský dom kultúry, ktoré budú v roku 2013 použité na nákup technológie pre digitalizáciu kina. Osobne mám z toho veľkú radosť, lebo digitálne kino do Vranova a budovy Mestského domu kultúry určite patrí,“ poďakoval sa riaditeľ Mestského domu kultúry Alfonz Kobielsky.

Proces digitalizácie kina by mohol byť ukončený v máji 2013, čo predpokladá nainštalovanie 3D systému s podporou pasívnych okuliarov, zvukového systému a technológie na premietanie satelitných on line prenosov podujatí z celého sveta. „Okrem inštalovania technológie chceme upraviť vstupné priestory so zónou, kde budú umiestnené kreslá s konferenčnými stolíkmi, propagačná zónou a kino bufetom. Súbežne s procesom digitalizácie chceme naštartovať aj možnosť internetového predaja vstupeniek. Verím, že záujem o filmy bude vo Vranove minimálne rovnaký, ako v iných kinách na Slovensku, a aj túto službu verejnosť ocení,“ dodal A. Kobielsky.

Vízie A. Kobielskeho sa ukončením digitalizácie kina Mladosť nekončia. Ambíciu pokračovať v modernizácii slovenských kín potvrdili na celoslovenskej konferencii kinárov a filmových profesionálov aj zástupcovia Audiovizuálneho fondu Ministerstva kultúry SR. Jeho pracovníci spolu so spoločnosťou Film Europe vykonali podrobnú pasportizáciu kín na Slovensku a pre roky 2013 - 2014 vypracovali stratégiu digitalizácie kín v SR. V prípade jej schválenia Vládou SR sa otvoria nové finančné možnosti pre zdigitalizovanie ďalších kín, ktorých zmena technológie ešte nebola podporená. „Po digitalizácii kina Mladosť máme v pláne zriadiť v priestoroch centra mládeže malé kino s menšími režijnými nákladmi, kde by sa premietali klubové nekomerčné tituly. Pre tento typ kina môžeme žiadať dotáciu až do výšky 90 % nákladov. Poslednou investíciou plánovanou pre budúci rok je zakúpenie aktuálneho svetového hitu nafukovacej premietacej steny s rozmermi 9 x 5 metrov, čo by nám v centre mesta umožnilo urobiť letné kino alebo premietať športové prenosy, ako tomu bolo napr. počas finále minuloročného hokejového šampionátu,“ vysvetľoval A. Kobielsky, ktorého prezentácia portfólia Mestského domu kultúry na konferencii zaujala, keď prítomní účastníci ocenili jeho komplexnú činnosť pre všetky vekové kategórie, vrátane marginalizovaných skupín.

Vranovské kino bude v roku 2013 zdigitalizované

Kultúra / Mestský dom kultúry / Vranovské kino bude v roku 2013 zdigitalizované

Vranovské kino bude v roku 2013 zdigitalizované
Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovské kino Mladosť nepremieta od 19. augusta. Tento stav spôsobilo rozhodnutie hlavného distribútora filmových kópií spoločnosti Tatrafilm, ktorá ukončila ich dodávku na klasickom celuloidovom páse. Napriek avizovanému termínu ukončenia distribúcie k začiatku tohto roka bolo ešte možné zabezpečovať kópie na klasickom nosiči až do augusta, no od 1. septembra je ich dodávanie do kín definitívne minulosťou.

V prípade Vranova si modernizácia vyžiada 155 000 Eur. Z Audiovizuálneho fondu získal Mestský dom kultúry v decembri 2011 dotáciu 32 500 Eur s tým, že na dofinancovanie projektu digitalizácie bola potrebná spoluúčasť Mesta Vranov vo výške 100 000 Eur. Keďže poslanci mestského zastupiteľstva túto sumu v rámci návrhu rozpočtu na rok 2013 schválili, v januári začne Mestský dom kultúry s procesom verejného obstarávania. „Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať vedeniu mesta a poslancom MsZ, že schválili 100 tis. Eur na kapitálové výdavky pre Mestský dom kultúry, ktoré budú v roku 2013 použité na nákup technológie pre digitalizáciu kina. Osobne mám z toho veľkú radosť, lebo digitálne kino do Vranova a budovy Mestského domu kultúry určite patrí,“ poďakoval sa riaditeľ Mestského domu kultúry Alfonz Kobielsky.

Proces digitalizácie kina by mohol byť ukončený v máji 2013, čo predpokladá nainštalovanie 3D systému s podporou pasívnych okuliarov, zvukového systému a technológie na premietanie satelitných on line prenosov podujatí z celého sveta. „Okrem inštalovania technológie chceme upraviť vstupné priestory so zónou, kde budú umiestnené kreslá s konferenčnými stolíkmi, propagačná zónou a kino bufetom. Súbežne s procesom digitalizácie chceme naštartovať aj možnosť internetového predaja vstupeniek. Verím, že záujem o filmy bude vo Vranove minimálne rovnaký, ako v iných kinách na Slovensku, a aj túto službu verejnosť ocení,“ dodal A. Kobielsky.

Vízie A. Kobielskeho sa ukončením digitalizácie kina Mladosť nekončia. Ambíciu pokračovať v modernizácii slovenských kín potvrdili na celoslovenskej konferencii kinárov a filmových profesionálov aj zástupcovia Audiovizuálneho fondu Ministerstva kultúry SR. Jeho pracovníci spolu so spoločnosťou Film Europe vykonali podrobnú pasportizáciu kín na Slovensku a pre roky 2013 - 2014 vypracovali stratégiu digitalizácie kín v SR. V prípade jej schválenia Vládou SR sa otvoria nové finančné možnosti pre zdigitalizovanie ďalších kín, ktorých zmena technológie ešte nebola podporená. „Po digitalizácii kina Mladosť máme v pláne zriadiť v priestoroch centra mládeže malé kino s menšími režijnými nákladmi, kde by sa premietali klubové nekomerčné tituly. Pre tento typ kina môžeme žiadať dotáciu až do výšky 90 % nákladov. Poslednou investíciou plánovanou pre budúci rok je zakúpenie aktuálneho svetového hitu nafukovacej premietacej steny s rozmermi 9 x 5 metrov, čo by nám v centre mesta umožnilo urobiť letné kino alebo premietať športové prenosy, ako tomu bolo napr. počas finále minuloročného hokejového šampionátu,“ vysvetľoval A. Kobielsky, ktorého prezentácia portfólia Mestského domu kultúry na konferencii zaujala, keď prítomní účastníci ocenili jeho komplexnú činnosť pre všetky vekové kategórie, vrátane marginalizovaných skupín.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok