Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Medzinárodný festival Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom

Kultúra / Mestský dom kultúry / Medzinárodný festival Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom

Aké sú môžnosti reklamy?

Mestský dom kultúry vo Vranov n. T. spoločne so svojím cezhraničným partnerom Domom kultúry mládeže v Rzeszowe-Poľsko a Kultúrno umeleckým strediskom v Kulpíne z Bački Petrovac - Srbsko usporiadali vo Vranove n. T. spoločný Medzinárodný festival umeleckých skupín Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom. Pestrú mozaiku vyskladanú z tanečných či hudobných vystúpení tých najlepších skupín a sólistov spomínaných družobných miest mali možnosť vidieť 16. 11. 2012 počas dvoch vystúpení v Dome kultúry vo Vranove n. T. nielen žiaci základných škôl ale aj široká verejnosť. Mix folklórnej, ale i modernej hudby, tanca a spevu im v dvojhodinovom programe postupne predviedlo 150 interpretov. Symbolika troch riek, ktoré sa vlievajú do spoločného mora nás sprevádzala celým slovensko – poľsko – srbský programom, ktorý nás presvedčil o tom, že na brehoch týchto riek žijú rovnako talentovaní a šikovní ľudia. Tento festival sa vo Vranove nad Topľou neuskutočnil po prvýkrát. V posledných dvoch rokoch sa v rámci cezhraničnej spolupráce organizuje striedavo raz vo Vranove n. T. a raz v Rzeszowe za účasti poľských a slovenských interprétov. Srbi sa ho zúčastnili v tomto roku po prvýkrát. Festival finančne podporil Úrad vlády SR cez Program kultúra národnostných menšín 2012.Výsledky našej cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov n. T. a poľským mestom Rzeszow, mali možnosť vidieť nielen Vranovčania ale aj obyvatelia Rzeszowa, ktorým sme 23.11. 2012 predstavili Medzinárodný festival Nad Topľou i Wislokiem. Náš spoločný poľsko - slovenský program v Poľsku videli počas dvoch vystúpení žiaci základných škôl a Rzeszowčania. Slovensko na festivale v Rzeszowe tak ako aj vo Vranove n. T. úspešne reprezentovali FS Vranovčan pod vedením Mgr. Petra Kocáka, TS Dyno Junior pri ZŠ Bernolákova pod vedením Dany Pelcerovej a sólisti Marianna Demčákova a Marek Pinkoš. Festival moderovala spoločne s poľským konferencierom Danielom Sovom, Vierka Kobielska. Cieľom našej cezhraničnej spolupráce je prostredníctvom kultúrno-spoločenských aktivít priblížiť naše zvyky a tradície iným národom a súčasne sa inšpirovať ich národnou kultúrou. Do tohto procesu sa nám úspešne podarilo zapojiť hlavne mládež na obidvoch stranách hranice, ktorá sa vždy teší na naše ďalšie spoločné stretnutia.
Referent MsDK - Nusová Silvia

Medzinárodný festival Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom

Kultúra / Mestský dom kultúry / Medzinárodný festival Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom

Aké sú môžnosti reklamy?

Mestský dom kultúry vo Vranov n. T. spoločne so svojím cezhraničným partnerom Domom kultúry mládeže v Rzeszowe-Poľsko a Kultúrno umeleckým strediskom v Kulpíne z Bački Petrovac - Srbsko usporiadali vo Vranove n. T. spoločný Medzinárodný festival umeleckých skupín Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom. Pestrú mozaiku vyskladanú z tanečných či hudobných vystúpení tých najlepších skupín a sólistov spomínaných družobných miest mali možnosť vidieť 16. 11. 2012 počas dvoch vystúpení v Dome kultúry vo Vranove n. T. nielen žiaci základných škôl ale aj široká verejnosť. Mix folklórnej, ale i modernej hudby, tanca a spevu im v dvojhodinovom programe postupne predviedlo 150 interpretov. Symbolika troch riek, ktoré sa vlievajú do spoločného mora nás sprevádzala celým slovensko – poľsko – srbský programom, ktorý nás presvedčil o tom, že na brehoch týchto riek žijú rovnako talentovaní a šikovní ľudia. Tento festival sa vo Vranove nad Topľou neuskutočnil po prvýkrát. V posledných dvoch rokoch sa v rámci cezhraničnej spolupráce organizuje striedavo raz vo Vranove n. T. a raz v Rzeszowe za účasti poľských a slovenských interprétov. Srbi sa ho zúčastnili v tomto roku po prvýkrát. Festival finančne podporil Úrad vlády SR cez Program kultúra národnostných menšín 2012.Výsledky našej cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov n. T. a poľským mestom Rzeszow, mali možnosť vidieť nielen Vranovčania ale aj obyvatelia Rzeszowa, ktorým sme 23.11. 2012 predstavili Medzinárodný festival Nad Topľou i Wislokiem. Náš spoločný poľsko - slovenský program v Poľsku videli počas dvoch vystúpení žiaci základných škôl a Rzeszowčania. Slovensko na festivale v Rzeszowe tak ako aj vo Vranove n. T. úspešne reprezentovali FS Vranovčan pod vedením Mgr. Petra Kocáka, TS Dyno Junior pri ZŠ Bernolákova pod vedením Dany Pelcerovej a sólisti Marianna Demčákova a Marek Pinkoš. Festival moderovala spoločne s poľským konferencierom Danielom Sovom, Vierka Kobielska. Cieľom našej cezhraničnej spolupráce je prostredníctvom kultúrno-spoločenských aktivít priblížiť naše zvyky a tradície iným národom a súčasne sa inšpirovať ich národnou kultúrou. Do tohto procesu sa nám úspešne podarilo zapojiť hlavne mládež na obidvoch stranách hranice, ktorá sa vždy teší na naše ďalšie spoločné stretnutia.
Referent MsDK - Nusová Silvia

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok