Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovský ÚPSVaR evidoval o 255 osôb ako v septembri

Správy / Ostatné / Vranovský ÚPSVaR evidoval o 255 osôb ako v septembri

Aké sú môžnosti reklamy?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n.T. (ďalej „úrad PSVaR“) evidoval k 31. 10. 2012 dovedna 10 257 uchádzačov o zamestnanie (medzimesačne o 454 UoZ viac). Po odpočítaní 1 553 osôb (medzimesačne o 199 UoZ viac), ktoré nie sú po predložení vhodnej ponuky voľného pracovného miesta schopné okamžite nastúpiť do zamestnania, t.j. 15,14 % z celkového počtu evidovaných UoZ (podiel medzimesačne vyšší o 1,33 %), sa dosiahol stav 8 704 disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo je o 255 osôb viac ako v septembri. V sledovanom mesiaci úrad práce neevidoval žiadne hromadné prepúšťanie.Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla úroveň 23,33 %, keď oproti predošlému mesiacu stúpla o 0,68 %.

V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 je celkový počet UoZ vyšší o 579 osôb, t.j. o 5,98 %, disponibilný počet UoZ je vyšší o 266 osôb, t.j. o 3,15 % a miera evidovanej nezamestnanosti z disponibilného počtu UoZ je vyššia o 0,57 % ako pred rokom.

Vranovský ÚPSVaR evidoval o 255 osôb ako v septembri

Správy / Ostatné / Vranovský ÚPSVaR evidoval o 255 osôb ako v septembri

Aké sú môžnosti reklamy?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n.T. (ďalej „úrad PSVaR“) evidoval k 31. 10. 2012 dovedna 10 257 uchádzačov o zamestnanie (medzimesačne o 454 UoZ viac). Po odpočítaní 1 553 osôb (medzimesačne o 199 UoZ viac), ktoré nie sú po predložení vhodnej ponuky voľného pracovného miesta schopné okamžite nastúpiť do zamestnania, t.j. 15,14 % z celkového počtu evidovaných UoZ (podiel medzimesačne vyšší o 1,33 %), sa dosiahol stav 8 704 disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo je o 255 osôb viac ako v septembri. V sledovanom mesiaci úrad práce neevidoval žiadne hromadné prepúšťanie.Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla úroveň 23,33 %, keď oproti predošlému mesiacu stúpla o 0,68 %.

V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 je celkový počet UoZ vyšší o 579 osôb, t.j. o 5,98 %, disponibilný počet UoZ je vyšší o 266 osôb, t.j. o 3,15 % a miera evidovanej nezamestnanosti z disponibilného počtu UoZ je vyššia o 0,57 % ako pred rokom.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok