Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Obyvatelia Vranova môžu odovzdať odpad aj v zbernom dvore

Správy / Mesto Vranov / Obyvatelia Vranova môžu odovzdať odpad aj v zbernom dvore

Aké sú môžnosti reklamy?

V súvislosti s výskytom líšok a diviakov na vranovských sídliskách náčelník mestskej polície Jozef Uhlík upozornil na skutočnosť, že zver sa sťahuje k obývaným zónam z dôvodu ľahko dostupnej potravy v okolí kontajnerov na odpad. Pri tejto príležitosti vyzval verejnosť na likvidáciu odpadu spôsobom na to určeným a pripomenul možnosť využívania zberného dvora, ktorý funguje od roku 2004. „Zberný dvor je pre občanov mesta Vranov nad Topľou a občania sa pri privezení odpadu musia preukázať občianskym preukazom,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Vranov Eva Mitaľová.

Prevádzkový čas zberného dvora je pondelok - piatok: 6:00 - 14:30 hod. a v sobotu: 7:00 - 12:00 hod. Občania môžu vyviezť veľkoobjemový odpad, ktorý svojim objemom a hmotnosťou nezodpovedá používaným nádobám (nábytok, okná, dvere a pod.), plasty, sklo, papier, elektronický, nebezpečný, biologický odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vznikne pri rekonštrukcii bytových jadier do 1t. Okrem toho mesto zabezpečuje vývoz veľkoobjemového odpadu od brán rodinných domov, resp. stanovíšť zberných nádob na sídliskách dvakrát ročne, ako mu to ukladá zákon o dopadoch. Doplníme, že do objemného odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre) a elektronický odpad (práčky, chladničky atď.). „O termínoch sú občania upovedomení prostredníctvom internetovej stránky mesta a kalendára zberu odpadu na príslušný rok, ktorý je distribuovaný do každej domácnosti na začiatku roka spolu s hlásnikom, čí iných médií,“ uviedla E. Mitaľová a dodala, že termín zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu (sklo, plasty, papier, kovy z vriec rod. domov) na mesiac december je 11. 12. 2012.

Obyvatelia Vranova môžu odovzdať odpad aj v zbernom dvore

Správy / Mesto Vranov / Obyvatelia Vranova môžu odovzdať odpad aj v zbernom dvore

Aké sú môžnosti reklamy?

V súvislosti s výskytom líšok a diviakov na vranovských sídliskách náčelník mestskej polície Jozef Uhlík upozornil na skutočnosť, že zver sa sťahuje k obývaným zónam z dôvodu ľahko dostupnej potravy v okolí kontajnerov na odpad. Pri tejto príležitosti vyzval verejnosť na likvidáciu odpadu spôsobom na to určeným a pripomenul možnosť využívania zberného dvora, ktorý funguje od roku 2004. „Zberný dvor je pre občanov mesta Vranov nad Topľou a občania sa pri privezení odpadu musia preukázať občianskym preukazom,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Vranov Eva Mitaľová.

Prevádzkový čas zberného dvora je pondelok - piatok: 6:00 - 14:30 hod. a v sobotu: 7:00 - 12:00 hod. Občania môžu vyviezť veľkoobjemový odpad, ktorý svojim objemom a hmotnosťou nezodpovedá používaným nádobám (nábytok, okná, dvere a pod.), plasty, sklo, papier, elektronický, nebezpečný, biologický odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vznikne pri rekonštrukcii bytových jadier do 1t. Okrem toho mesto zabezpečuje vývoz veľkoobjemového odpadu od brán rodinných domov, resp. stanovíšť zberných nádob na sídliskách dvakrát ročne, ako mu to ukladá zákon o dopadoch. Doplníme, že do objemného odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre) a elektronický odpad (práčky, chladničky atď.). „O termínoch sú občania upovedomení prostredníctvom internetovej stránky mesta a kalendára zberu odpadu na príslušný rok, ktorý je distribuovaný do každej domácnosti na začiatku roka spolu s hlásnikom, čí iných médií,“ uviedla E. Mitaľová a dodala, že termín zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu (sklo, plasty, papier, kovy z vriec rod. domov) na mesiac december je 11. 12. 2012.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok