Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Úspech SOŠ A. Dubčeka na Horovovom Zemplíne 2012

Správy / Školstvo / Úspech SOŠ A. Dubčeka na Horovovom Zemplíne 2012

Aké sú môžnosti reklamy?

Jeseň už tradične na Zemplíne patrí milovníkom poézie. 15. novembra 2012 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach uskutočnil už 36. ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie pod názvom HOROVOV ZEMPLÍN, ktorý je venovaný pamiatke národného umelca, básnika Zemplína, Pavla Horova. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
IV. kategória - A skupina – žiaci gymnázií, B skupina – žiaci stredných odborných škôl
V. kategória - A skupina – vysokoškoláci.
Strednú odbornú školu na Ul. A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou reprezentoval študent druhého ročníka odboru propagačná grafika LUKÁŠ DEMĆÁK. Recitoval báseň Ešte sa musí niečo stať od Erika Grocha. Lukášov pôsobivý prednes natoľko zaujal porotu, že v kategórii B skupina – žiaci stredných odborných škôl získal I. miesto.
Blahoželáme a želáme ešte veľa nádherných poetických textov, ktoré by vniesli krásno do nášho všedného každodenného života.

Mgr. Iveta Tóthová,
učiteľka SJL

Úspech SOŠ A. Dubčeka na Horovovom Zemplíne 2012

Správy / Školstvo / Úspech SOŠ A. Dubčeka na Horovovom Zemplíne 2012

Aké sú môžnosti reklamy?

Jeseň už tradične na Zemplíne patrí milovníkom poézie. 15. novembra 2012 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach uskutočnil už 36. ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie pod názvom HOROVOV ZEMPLÍN, ktorý je venovaný pamiatke národného umelca, básnika Zemplína, Pavla Horova. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
IV. kategória - A skupina – žiaci gymnázií, B skupina – žiaci stredných odborných škôl
V. kategória - A skupina – vysokoškoláci.
Strednú odbornú školu na Ul. A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou reprezentoval študent druhého ročníka odboru propagačná grafika LUKÁŠ DEMĆÁK. Recitoval báseň Ešte sa musí niečo stať od Erika Grocha. Lukášov pôsobivý prednes natoľko zaujal porotu, že v kategórii B skupina – žiaci stredných odborných škôl získal I. miesto.
Blahoželáme a želáme ešte veľa nádherných poetických textov, ktoré by vniesli krásno do nášho všedného každodenného života.

Mgr. Iveta Tóthová,
učiteľka SJL

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok