Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto investovalo do opráv v bytovom dome na Budovateľskej ul.

Správy / Mesto Vranov / Mesto investovalo do opráv v bytovom dome na Budovateľskej ul.

Mesto investovalo do opráv v bytovom dome na Budovateľskej ul.
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou podalo obyvateľom bytového domu na Budovateľskej ul. pomocnú ruku. Primátor Ján Ragan sa s nájomníkmi stretol osobne začiatkom októbra počas brigády zorganizovanej mestským úradom a pri tejto príležitosti im prisľúbil vykonanie jednoduchých opráv, dezinsekcie a dezinfekcie. „Hneď po ukončení upratovania bola vykonaná dezinsekcia a dezinfekcia spoločných priestorov a jednotlivých bytov. Za tieto práce mesto zaplatilo viac ako 1000,- €,“ informovala hovorkyňa mesta Vranov Eva Mitaľová.

Keďže sa blíži zimné obdobie, v súčasnosti prebieha oprava vchodových dverí, dverí únikového východu, schodišťa, poškodeného zateplenia budovy a sklenené výplne okien v spoločných priestoroch nahrádza lexan. Na tieto opravy mesto vyčlenilo približne 2 000,- €. Ako E. Mitaľová konštatovala, už počas opráv dochádza k poškodzovaniu vykonaných prác mladistvými a deťmi, preto J. Ragan vyhlásil: „Ak sa disciplína obyvateľov bytového domu nezlepší a nezačnú si vážiť to, čo mesto pre nich robí, toto budú možno posledné peniaze, ktoré sme ochotní do tohto bytového domu investovať. Aj na základe týchto zistení mesto Vranov nad Topľou príjme opatrenia, jednak v súčinnosti s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a aj s mestskou políciou vyberieme nájomníkov – dôverníkov, ktorí by boli ochotní s nami spolupracovať a dohliadať na poriadok v bytovom dome. Ak to nepôjde, tak jednoducho do tejto bytovky už viac investovať nebudeme. V prípade zlepšenia situácie, budeme s nájomníkmi ďalej pracovať.“

V súčasnosti eviduje radnica v bytovom dome na Budovateľskej ul. 40 neplatičov. Výška dlhu k 31. 10. 2012 je 10 509,12 €. Dvestodvanásť obyvateľov je bez teplej vody a väčšina nemá ani elektrinu, pričom výnimkou nie je ani jej odber prostredníctvom improvizovaných pripojení bez dodržania akýchkoľvek bezpečnostných opatrení. „Obyvateľom, ktorí sú platiaci, bol ponúknutý prietokový ohrievač. Záujem o neho prejavilo šesť domácností,“ uviedla E. Mitaľová.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve upozornil na situáciu na Budovateľskej ul. aj poslanec Jozef Barna, ktorý referoval sťažnosti ostatných obyvateľov. Ako jedno z riešení navrhol, neobsadzovať uvoľnené byty po vysťahovaných neplatičov novými nájomníkmi. „Ak tam občas niekoho umiestnime, zlepšíme kvalitu života v iných častiach mesta. Ak by sme nechali byty voľné, možno by ich obsadili bez nášho súhlasu a mali by sme problém ich odtiaľ vysťahovať. Keď tento proces riadime, máme šancu dostať sa aspoň k nejakému nájomnému,“ reagoval J. Ragan.

Mesto investovalo do opráv v bytovom dome na Budovateľskej ul.

Správy / Mesto Vranov / Mesto investovalo do opráv v bytovom dome na Budovateľskej ul.

Mesto investovalo do opráv v bytovom dome na Budovateľskej ul.
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou podalo obyvateľom bytového domu na Budovateľskej ul. pomocnú ruku. Primátor Ján Ragan sa s nájomníkmi stretol osobne začiatkom októbra počas brigády zorganizovanej mestským úradom a pri tejto príležitosti im prisľúbil vykonanie jednoduchých opráv, dezinsekcie a dezinfekcie. „Hneď po ukončení upratovania bola vykonaná dezinsekcia a dezinfekcia spoločných priestorov a jednotlivých bytov. Za tieto práce mesto zaplatilo viac ako 1000,- €,“ informovala hovorkyňa mesta Vranov Eva Mitaľová.

Keďže sa blíži zimné obdobie, v súčasnosti prebieha oprava vchodových dverí, dverí únikového východu, schodišťa, poškodeného zateplenia budovy a sklenené výplne okien v spoločných priestoroch nahrádza lexan. Na tieto opravy mesto vyčlenilo približne 2 000,- €. Ako E. Mitaľová konštatovala, už počas opráv dochádza k poškodzovaniu vykonaných prác mladistvými a deťmi, preto J. Ragan vyhlásil: „Ak sa disciplína obyvateľov bytového domu nezlepší a nezačnú si vážiť to, čo mesto pre nich robí, toto budú možno posledné peniaze, ktoré sme ochotní do tohto bytového domu investovať. Aj na základe týchto zistení mesto Vranov nad Topľou príjme opatrenia, jednak v súčinnosti s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a aj s mestskou políciou vyberieme nájomníkov – dôverníkov, ktorí by boli ochotní s nami spolupracovať a dohliadať na poriadok v bytovom dome. Ak to nepôjde, tak jednoducho do tejto bytovky už viac investovať nebudeme. V prípade zlepšenia situácie, budeme s nájomníkmi ďalej pracovať.“

V súčasnosti eviduje radnica v bytovom dome na Budovateľskej ul. 40 neplatičov. Výška dlhu k 31. 10. 2012 je 10 509,12 €. Dvestodvanásť obyvateľov je bez teplej vody a väčšina nemá ani elektrinu, pričom výnimkou nie je ani jej odber prostredníctvom improvizovaných pripojení bez dodržania akýchkoľvek bezpečnostných opatrení. „Obyvateľom, ktorí sú platiaci, bol ponúknutý prietokový ohrievač. Záujem o neho prejavilo šesť domácností,“ uviedla E. Mitaľová.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve upozornil na situáciu na Budovateľskej ul. aj poslanec Jozef Barna, ktorý referoval sťažnosti ostatných obyvateľov. Ako jedno z riešení navrhol, neobsadzovať uvoľnené byty po vysťahovaných neplatičov novými nájomníkmi. „Ak tam občas niekoho umiestnime, zlepšíme kvalitu života v iných častiach mesta. Ak by sme nechali byty voľné, možno by ich obsadili bez nášho súhlasu a mali by sme problém ich odtiaľ vysťahovať. Keď tento proces riadime, máme šancu dostať sa aspoň k nejakému nájomnému,“ reagoval J. Ragan.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok